Wygenerowano w programie dziennik elektroniczny firmy WizjaNet

Plany klas

» 1 eB » 1 AT » 1 ET » 1 FT » 1 I1T » 1 I2T » 1 I3T » 1 P1T » 1 P2T » 1 RT » 1 TT » 2 EB » 2 AT » 2 ET » 2 FT » 2 I1T » 2 I2T » 2 P1T » 2 P2T » 2 RT » 2 TT » 3 AT » 3 ET/TT » 3 FT » 3 I1T » 3 I2T » 3 PT » 3 RT » 4 AT » 4 ET/TT » 4 FT » 4 I1T » 4 I2T » 4 PT » 5 PAT » 5 PET » 5 PFT » 5 PI1T » 5 PI2T » 5 PTT

Klasa 1 eB - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 07:20-08:05 montaż mechaniczny i elektroniczny
1 eB g1 - Sitek S. (02A prac mechan)
montaż mechaniczny i elektroniczny
1 eB g2 - Kopania D. (012 prac elektr)
zajęcia praktyczne
1 eB gr1 - Waraczewski J. (012A prac elektr)
zajęcia praktyczne
1 eB gr3 - Kopania D. (012 prac elektr)
2 08:10-08:55 informatyka
1 eB a2 - Pudełko B. (101 prac inform)
montaż mechaniczny i elektroniczny
1 eB g1 - Sitek S. (02A prac mechan)
montaż mechaniczny i elektroniczny
1 eB g2 - Kopania D. (012 prac elektr)
zajęcia praktyczne
1 eB gr1 - Waraczewski J. (012A prac elektr)
zajęcia praktyczne
1 eB gr3 - Kopania D. (012 prac elektr)
zajęcia praktyczne
1 eB gr2 - Olesiak W. (02A prac mechan)
3 09:05-09:50 rysunek techniczny i AutoCad
1 eB - Darchiashvili G. (015 prac inform)
historia
1 eB - Osiński J. (106)
zajęcia praktyczne
1 eB gr1 - Waraczewski J. (012A prac elektr)
zajęcia praktyczne
1 eB gr3 - Kopania D. (012 prac elektr)
język polski
1 eB - Banderowicz K. (104)
4 10:00-10:45 rysunek techniczny i AutoCad
1 eB - Darchiashvili G. (015 prac inform)
matematyka
1 eB - Gojtka E. (205 matematyczna)
geografia
1 eB - Natunewicz M. (202 geograficzna)
matematyka
1 eB - Gojtka E. (205 matematyczna)
wychowanie fizyczne
1 eB wf1 - Sokół H. (sala gimnastyczna_1)
wychowanie fizyczne
1 eB wf2 - Krawczyk M. (sala gimnastyczna_2)
5 11:00-11:45 biznes i zarządzanie
1 eB - Jeznach U. (22 prac foto/ogólna)
język angielski
1 eB a1 - Karwasz A. (025 język)
język angielski
1 eB a2 - Drygas E. (04 język)
biznes i zarządzanie
1 eB - Jeznach U. (sala samokształceniowa)
język polski
1 eB - Banderowicz K. (104)
zajęcia praktyczne
1 eB gr1 - Waraczewski J. (02 przedmioty zawodowe)
zajęcia praktyczne
1 eB gr2 - Olesiak W. (02A prac mechan)
zajęcia praktyczne
1 eB gr3 - Kopania D. (012 prac elektr)
6 11:55-12:40 historia i teraźniejszość
1 eB - Osiński J. (106)
język angielski
1 eB a1 - Karwasz A. (025 język)
język angielski
1 eB a2 - Drygas E. (04 język)
elektrotechnika i elektronika
1 eB - Czajsner A. (108)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 eB - Krawczyk M. (103)
zajęcia praktyczne
1 eB gr1 - Waraczewski J. (02 przedmioty zawodowe)
zajęcia praktyczne
1 eB gr2 - Olesiak W. (02A prac mechan)
zajęcia praktyczne
1 eB gr3 - Kopania D. (012 prac elektr)
7 13:00-13:45 zajęcia z wychowawcą
1 eB - Sokół H. (02 przedmioty zawodowe)
wychowanie fizyczne
1 eB wf1 - Sokół H. (siłownia_1)
wychowanie fizyczne
1 eB wf2 - Krawczyk M. (siłownia_2)
religia
1 eB - Proch J. (sala samokształceniowa)
zajęcia praktyczne
1 eB gr1 - Waraczewski J. (02 przedmioty zawodowe)
zajęcia praktyczne
1 eB gr3 - Kopania D. (012 prac elektr)
8 14:05-14:50 wychowanie fizyczne
1 eB wf1 - Sokół H. (sala gimnastyczna_1)
wychowanie fizyczne
1 eB wf2 - Krawczyk M. (sala gimnastyczna_2)
elektrotechnika i elektronika
1 eB - Czajsner A. (103)
9 15:00-15:45 informatyka
1 eB a1 - Pudełko B. (111 prac inform)
biologia
1 eB - Czosnowski M. (201 biologiczna)
10 15:55-16:40 zajęcia praktyczne
1 eB gr2 - Olesiak W. (02A prac mechan)
11 16:45-17:30 zajęcia praktyczne
1 eB gr2 - Olesiak W. (02A prac mechan)
12 17:35-18:20 zajęcia praktyczne
1 eB gr2 - Olesiak W. (02A prac mechan)
13 18:25-19:10
14 19:15-20:00
15 20:05-20:50

Klasa 1 AT - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 07:20-08:05 j.niemiecki_DSD
1 1RT j.niemiecki_DSD_1 1AT j.niemiecki_DSD_1 - Frankowska A. (103)
historia
1 AT - Osiński J. (106)
j.niemiecki_DSD
1 1RT j.niemiecki_DSD_1 1AT j.niemiecki_DSD_1 - Frankowska A. (109)
2 08:10-08:55 język niemiecki
1 AT o2 - Frankowska A. (036 język)
matematyka
1 AT - Mieczyński T. (103)
matematyka
1 AT - Mieczyński T. (205 matematyczna)
j.niemiecki_DSD
1 1RT j.niemiecki_DSD_1 1AT j.niemiecki_DSD_1 - Frankowska A. (109)
3 09:05-09:50 edukacja dla bezpieczeństwa
1 AT - Krawczyk M. (201 biologiczna)
geografia
1 AT - Handkiewicz E. (19)
historia i teraźniejszość
1 AT - Osiński J. (106)
podstawy elektrotechniki i elektroniki
1 AT - Czajsner A. (211 chemiczna)
4 10:00-10:45 informatyka
1 AT a1 - Adamek A. (018 prac inform)
język angielski
1 AT a2 - Jurczyk-Maciuszonek M. (19)
biologia
1 AT - Czosnowski M. (201 biologiczna)
język polski
1 AT - Kurasińska P. (107)
podstawy elektrotechniki i elektroniki
1 AT - Czajsner A. (211 chemiczna)
5 11:00-11:45 rysunek techniczny i AutoCad
1 AT a1 - Wrona B. (111 prac inform)
rysunek techniczny i AutoCad
1 AT a2 - Darchiashvili G. (06 prac inform/ rys tech)
język polski
1 AT - Kurasińska P. (22 prac foto/ogólna)
język hiszpański
1 1AT h1 1P2T h1 - Mandelt B. (25 religia/język)
zajęcia z wychowawcą
1 AT - Rodak-Turowska A. (203 matematyczna)
wychowanie fizyczne
1 AT wf1 - Moczyńska M. (sala gimnastyczna_2)
wychowanie fizyczne
1 AT wf2 - Rodak-Turowska A. (sala gimnastyczna_1)
6 11:55-12:40 rysunek techniczny i AutoCad
1 AT a1 - Wrona B. (111 prac inform)
rysunek techniczny i AutoCad
1 AT a2 - Darchiashvili G. (06 prac inform/ rys tech)
język polski
1 AT - Kurasińska P. (22 prac foto/ogólna)
język angielski
1 AT a1 - Bąkowska P. (025 język)
język angielski
1 AT a2 - Jurczyk-Maciuszonek M. (19)
biologia
1 AT - Czosnowski M. (201 biologiczna)
matematyka
1 AT - Mieczyński T. (204 matematyczna)
7 13:00-13:45 podstawy automatyki
1 AT - Czajsner A. (22 prac foto/ogólna)
wychowanie fizyczne
1 AT wf1 - Moczyńska M. (siłownia_1)
wychowanie fizyczne
1 AT wf2 - Rodak-Turowska A. (siłownia_2)
język angielski
1 AT a1 - Bąkowska P. (025 język)
informatyka
1 AT a2 - Pudełko B. (111 prac inform)
język hiszpański
1 1AT h1 1P2T h1 - Mandelt B. (25 religia/język)
język niemiecki
1 AT o2 - Frankowska A. (104)
język angielski zawodowy
1 AT a1 - Sikora S. (04 język)
język angielski zawodowy
1 AT a2 - Brzechczyn A. (20)
8 14:05-14:50 podstawy elektrotechniki i elektroniki
1 AT - Czajsner A. (22 prac foto/ogólna)
wychowanie fizyczne
1 AT wf1 - Moczyńska M. (sala gimnastyczna_1)
wychowanie fizyczne
1 AT wf2 - Rodak-Turowska A. (sala gimnastyczna_2)
podstawy automatyki
1 AT - Czajsner A. (108)
chemia
1 AT - Durczewski M. (211 chemiczna)
religia
1 AT - Proch J. (15 religia/język)
9 15:00-15:45 podstawy elektrotechniki i elektroniki
1 AT - Czajsner A. (108)
historia
1 AT - Osiński J. (106)
10 15:55-16:40 muzyka
1 AT - Krasowska K. (sala samokształceniowa)
j.niemiecki_DSD
1 1RT j.niemiecki_DSD_1 1AT j.niemiecki_DSD_1 - Frankowska A. (04 język)
11 16:45-17:30 montaż mechaniczny i elektroniczny
1 AT a1 - Kopania D. (012 prac elektr)
montaż mechaniczny i elektroniczny
1 AT a2 - Sitek S. (02A prac mechan)
wychowanie do życia w rodzinie
1 1AT 1RT - Wakat -. (103)
12 17:35-18:20 montaż mechaniczny i elektroniczny
1 AT a1 - Kopania D. (012 prac elektr)
montaż mechaniczny i elektroniczny
1 AT a2 - Sitek S. (02A prac mechan)
13 18:25-19:10
14 19:15-20:00
15 20:05-20:50

Klasa 1 ET - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 07:20-08:05 pomiary parametrów elementów elektronicznych
1 ET a1 - Małecki J. (030 prac elektr)
pomiary parametrów elementów elektronicznych
1 ET a2 - Rychlewski M. (030a prac elektr)
język hiszpański
1 1ET h3 1TT h2 1RT h3 - Smulska-Perez K. (025 język)
język niemiecki
1 ET o1 - Kinastowska J. (209 polonistyczna)
2 08:10-08:55 matematyka
1 ET - Celka N. (206 matematyczna)
pomiary parametrów elementów elektronicznych
1 ET a1 - Małecki J. (030 prac elektr)
pomiary parametrów elementów elektronicznych
1 ET a2 - Rychlewski M. (030a prac elektr)
język hiszpański
1 1ET h3 1TT h2 1RT h3 - Smulska-Perez K. (025 język)
język niemiecki
1 ET o1 - Kinastowska J. (209 polonistyczna)
muzyka
1 ET - Krasowska K. (sala samokształceniowa)
podstawy elektrotechniki i elektroniki
1 ET - Czajsner A. (211 chemiczna)
3 09:05-09:50 historia
1 ET - Spychała A. (104)
montaż mechaniczny i elektroniczny
1 ET a1 - Kopania D. (012 prac elektr)
montaż mechaniczny i elektroniczny
1 ET a2 - Sitek S. (02A prac mechan)
język polski
1 ET - Marcinkowska R. (108)
zajęcia z wychowawcą
1 ET - Gągorowska J. (109)
wykonywanie instalacji wraz z montażem urządzeń elektronicznych
1 ET a1 - Waraczewski J. (02 przedmioty zawodowe)
wykonywanie instalacji wraz z montażem urządzeń elektronicznych
1 ET a2 - Kopania D. (012 prac elektr)
4 10:00-10:45 informatyka
1 ET a1 - Pudełko B. (101 prac inform)
język angielski
1 ET a2 - Gągorowska J. (02 przedmioty zawodowe)
montaż mechaniczny i elektroniczny
1 ET a1 - Kopania D. (012 prac elektr)
montaż mechaniczny i elektroniczny
1 ET a2 - Sitek S. (02A prac mechan)
podstawy elektrotechniki i elektroniki
1 ET - Czajsner A. (211 chemiczna)
rysunek techniczny i AutoCad
1 ET a1 - Darchiashvili G. (06 prac inform/ rys tech)
język angielski
1 ET a2 - Gągorowska J. (109)
wykonywanie instalacji wraz z montażem urządzeń elektronicznych
1 ET a1 - Waraczewski J. (02 przedmioty zawodowe)
wykonywanie instalacji wraz z montażem urządzeń elektronicznych
1 ET a2 - Kopania D. (012 prac elektr)
5 11:00-11:45 wychowanie fizyczne
1 ET wf1 - Kubiak I. (sala gimnastyczna_1)
wychowanie fizyczne
1 ET wf2 - Maciejewska A. (sala gimnastyczna_2)
język angielski
1 ET a1 - Gągorowska J. (036 język)
rysunek techniczny i AutoCad
1 ET a2 - Darchiashvili G. (06 prac inform/ rys tech)
język polski
1 ET - Marcinkowska R. (22 prac foto/ogólna)
rysunek techniczny i AutoCad
1 ET a1 - Darchiashvili G. (06 prac inform/ rys tech)
informatyka
1 ET a2 - Pudełko B. (102a prac inform)
biologia
1 ET - Machalska K. (201 biologiczna)
6 11:55-12:40 wychowanie fizyczne
1 ET wf1 - Kubiak I. (siłownia_1)
wychowanie fizyczne
1 ET wf2 - Maciejewska A. (siłownia_2)
język angielski
1 ET a1 - Gągorowska J. (036 język)
rysunek techniczny i AutoCad
1 ET a2 - Darchiashvili G. (06 prac inform/ rys tech)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 ET - Krawczyk M. (109)
historia
1 ET - Spychała A. (19)
język polski
1 ET - Marcinkowska R. (103)
7 13:00-13:45 biologia
1 ET - Machalska K. (201 biologiczna)
matematyka
1 ET - Celka N. (108)
podstawy elektrotechniki i elektroniki
1 ET - Czajsner A. (108)
matematyka
1 ET - Celka N. (203 matematyczna)
religia
1 ET - Proch J. (sala samokształceniowa)
8 14:05-14:50 geografia
1 ET - Handkiewicz E. (107)
wychowanie fizyczne
1 ET wf1 - Kubiak I. (siłownia_2)
wychowanie fizyczne
1 ET wf2 - Maciejewska A. (siłownia_1)
historia i teraźniejszość
1 ET - Spychała A. (108)
9 15:00-15:45 chemia
1 ET - Durczewski M. (211 chemiczna)
język niemiecki
1 ET o2 - Borkowski D. (036 język)
10 15:55-16:40 język niemiecki
1 ET o2 - Borkowski D. (036 język)
11 16:45-17:30
12 17:35-18:20
13 18:25-19:10
14 19:15-20:00
15 20:05-20:50

Klasa 1 FT - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 07:20-08:05 język hiszpański
1 1FT h1 1I2T h3 - Smulska-Perez K. (108)
historia
1 FT - Spychała A. (20)
teoria urządzeń fototechnicznych
1 FT - Kurc J. (22 prac foto/ogólna)
wychowanie fizyczne
1 FT wf1 - Moczyńska M. (siłownia_2)
wychowanie fizyczne
1 FT wf2 - Rodak-Turowska A. (siłownia_1)
język polski
1 FT - Banderowicz K. (104)
2 08:10-08:55 język hiszpański
1 1FT h1 1I2T h3 - Smulska-Perez K. (108)
chemia
1 FT - Durczewski M. (210 fizyczna)
grafika komputerowa
1 FT a1 - Rejewska P. (101 prac inform)
grafika komputerowa
1 FT a2 - Czyż K. (06 prac inform/ rys tech)
wychowanie fizyczne
1 FT wf1 - Moczyńska M. (sala gimnastyczna_2)
wychowanie fizyczne
1 FT wf2 - Rodak-Turowska A. (sala gimnastyczna_1)
język polski
1 FT - Banderowicz K. (104)
3 09:05-09:50 techniki multimedialne
1 FT a1 - Rejewska P. (014 prac inform)
zajęcia artystyczne
1 FT a2 - Czyż K. (06 prac inform/ rys tech)
zajęcia z wychowawcą
1 FT - Banderowicz K. (207 polonistyczna)
język polski
1 FT - Banderowicz K. (104)
historia i teraźniejszość
1 FT - Spychała A. (202 geograficzna)
wychowanie fizyczne
1 FT wf1 - Moczyńska M. (sala gimnastyczna_2)
wychowanie fizyczne
1 FT wf2 - Rodak-Turowska A. (sala gimnastyczna_1)
4 10:00-10:45 plastyka
1 FT - Czyż K. (014 prac inform)
informatyka
1 FT a1 - Pudełko B. (101 prac inform)
informatyka
1 FT a2 - Adamek A. (102a prac inform)
historia
1 FT - Spychała A. (22 prac foto/ogólna)
biologia
1 FT - Machalska K. (201 biologiczna)
techniki fotograficzne
1 FT gr1 - Darchiashvili G. (21 prac foto)
techniki fotograficzne
1 FT gr2 - Zakrzewski M. (026 prac foto)
5 11:00-11:45 zajęcia artystyczne
1 FT a1 - Czyż K. (014 prac inform)
język angielski
1 FT a2 - Sikora S. (15 religia/język)
grafika komputerowa
1 FT a1 - Rejewska P. (014 prac inform)
grafika komputerowa
1 FT a2 - Czyż K. (101 prac inform)
matematyka
1 FT - Celka N. (103)
urządzenia fototechniczne
1 FT - Kurc J. (22 prac foto/ogólna)
techniki fotograficzne
1 FT gr1 - Darchiashvili G. (21 prac foto)
techniki fotograficzne
1 FT gr2 - Zakrzewski M. (026 prac foto)
6 11:55-12:40 bezpieczeństwo i higiena pracy
1 FT - Waraczewski J. (02 przedmioty zawodowe)
biologia
1 FT - Machalska K. (201 biologiczna)
matematyka
1 FT - Celka N. (103)
język angielski
1 FT a1 - Bąkowska P. (025 język)
techniki multimedialne
1 FT a2 - Rejewska P. (101 prac inform)
7 13:00-13:45 język polski
1 FT - Banderowicz K. (103)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 FT - Krawczyk M. (104)
teoria obrazu fotograficznego
1 FT - Zakrzewski M. (022 multimedialna)
język angielski
1 FT a1 - Bąkowska P. (025 język)
zajęcia artystyczne
1 FT a2 - Czyż K. (06 prac inform/ rys tech)
8 14:05-14:50 zajęcia artystyczne
1 FT a1 - Czyż K. (111 prac inform)
język angielski
1 FT a2 - Sikora S. (036 język)
religia
1 FT - Mańczak M. (25 religia/język)
techniki fotograficzne
1 FT gr3 - Zakrzewski M. (026 prac foto)
język niemiecki
1 FT o2 - Kinastowska J. (22 prac foto/ogólna)
9 15:00-15:45 geografia
1 FT - Handkiewicz E. (107)
techniki fotograficzne
1 FT gr3 - Zakrzewski M. (026 prac foto)
język niemiecki
1 FT o2 - Kinastowska J. (22 prac foto/ogólna)
10 15:55-16:40
11 16:45-17:30
12 17:35-18:20
13 18:25-19:10
14 19:15-20:00
15 20:05-20:50

Klasa 1 I1T - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 07:20-08:05 montaż, eksploatacja i naprawa urządzeń techniki komputerowej
1 I1T a1 - Sobiło S. (09a prac utk)
systemy operacyjne
1 I1T a2 - Pirosz P. (016 prac inform)
język polski
1 I1T - Banderowicz K. (207 polonistyczna)
j.niemiecki_DSD
1 1I2T j.niemiecki_DSD_1 1I1T j.niemiecki_DSD_1 - Stachowiak A. (105)
j.niemiecki_DSD
1 1I2T j.niemiecki_DSD_1 1I1T j.niemiecki_DSD_1 - Stachowiak A. (105)
2 08:10-08:55 montaż, eksploatacja i naprawa urządzeń techniki komputerowej
1 I1T a1 - Sobiło S. (09a prac utk)
systemy operacyjne
1 I1T a2 - Pirosz P. (016 prac inform)
wychowanie fizyczne
1 I1T wf1 - Moczyńska M. (siłownia_1)
wychowanie fizyczne
1 I1T wf2 - Gołuch J. (siłownia_2)
muzyka
1 I1T - Krasowska K. (sala samokształceniowa)
j.niemiecki_DSD
1 1I2T j.niemiecki_DSD_1 1I1T j.niemiecki_DSD_1 - Stachowiak A. (105)
j.niemiecki_DSD
1 1I2T j.niemiecki_DSD_1 1I1T j.niemiecki_DSD_1 - Stachowiak A. (105)
3 09:05-09:50 montaż, eksploatacja i naprawa urządzeń techniki komputerowej
1 I1T a1 - Sobiło S. (09a prac utk)
informatyka
1 I1T a2 - Adamek A. (018 prac inform)
wychowanie fizyczne
1 I1T wf1 - Moczyńska M. (sala gimnastyczna_2)
wychowanie fizyczne
1 I1T wf2 - Gołuch J. (sala gimnastyczna_1)
zajęcia z wychowawcą
1 I1T - Spychała A. (22 prac foto/ogólna)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 I1T - Krawczyk M. (103)
biologia
1 I1T - Machalska K. (207 polonistyczna)
4 10:00-10:45 język angielski zawodowy
1 I1T a1 - Brzechczyn A. (20)
montaż, eksploatacja i naprawa urządzeń techniki komputerowej
1 I1T a2 - Sobiło S. (09a prac utk)
historia i teraźniejszość
1 I1T - Spychała A. (20)
język polski
1 I1T - Banderowicz K. (104)
język niemiecki
1 I1T o1 - Stachowiak A. (105)
język niemiecki
1 I1T o2 - Kinastowska J. (15 religia/język)
język angielski
1 I1T a1 - Brzechczyn A. (20)
język angielski
1 I1T a2 - Sikora S. (09 prac automatyk)
5 11:00-11:45 język angielski
1 I1T a1 - Brzechczyn A. (20)
montaż, eksploatacja i naprawa urządzeń techniki komputerowej
1 I1T a2 - Sobiło S. (09a prac utk)
geografia
1 I1T - Handkiewicz E. (19)
język polski
1 I1T - Banderowicz K. (104)
religia
1 I1T - Mańczak M. (15 religia/język)
historia
1 I1T - Spychała A. (22 prac foto/ogólna)
6 11:55-12:40 informatyka
1 I1T a1 - Pudełko B. (101 prac inform)
montaż, eksploatacja i naprawa urządzeń techniki komputerowej
1 I1T a2 - Sobiło S. (09a prac utk)
urządzenia techniki komputerowej
1 I1T - Sobiło S. (015 prac inform)
biologia
1 I1T - Machalska K. (201 biologiczna)
systemy operacyjne
1 I1T a1 - Pirosz P. (028 prac sieci)
język angielski zawodowy
1 I1T a2 - Sikora S. (15 religia/język)
wychowanie fizyczne
1 I1T wf1 - Moczyńska M. (sala gimnastyczna_2)
wychowanie fizyczne
1 I1T wf2 - Gołuch J. (sala gimnastyczna_1)
7 13:00-13:45 urządzenia techniki komputerowej
1 I1T - Sobiło S. (018 prac inform)
język niemiecki
1 I1T o1 - Stachowiak A. (105)
język niemiecki
1 I1T o2 - Kinastowska J. (036 język)
matematyka
1 I1T - Celka N. (103)
systemy operacyjne
1 I1T a1 - Pirosz P. (028 prac sieci)
język angielski
1 I1T a2 - Sikora S. (15 religia/język)
8 14:05-14:50 chemia
1 I1T - Janeba-Bartoszewicz E. (211 chemiczna)
matematyka
1 I1T - Celka N. (103)
matematyka
1 I1T - Celka N. (203 matematyczna)
9 15:00-15:45 urządzenia techniki komputerowej
1 I1T - Sobiło S. (015 prac inform)
podstawy elektroniki i mikroinformatyki
1 I1T - Sitek S. (103)
historia
1 I1T - Spychała A. (108)
10 15:55-16:40 podstawy elektroniki i mikroinformatyki
1 I1T - Sitek S. (103)
11 16:45-17:30
12 17:35-18:20
13 18:25-19:10
14 19:15-20:00
15 20:05-20:50

Klasa 1 I2T - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 07:20-08:05 język hiszpański
1 1FT h1 1I2T h3 - Smulska-Perez K. (108)
język niemiecki
1 I2T o2 - Stachowiak A. (105)
montaż, eksploatacja i naprawa urządzeń techniki komputerowej
1 I2T a1 - Sobiło S. (09a prac utk)
systemy operacyjne
1 I2T a2 - Pirosz P. (028 prac sieci)
muzyka
1 I2T - Krasowska K. (sala samokształceniowa)
j.niemiecki_DSD
1 1I2T j.niemiecki_DSD_1 1I1T j.niemiecki_DSD_1 - Stachowiak A. (105)
j.niemiecki_DSD
1 1I2T j.niemiecki_DSD_1 1I1T j.niemiecki_DSD_1 - Stachowiak A. (105)
2 08:10-08:55 język hiszpański
1 1FT h1 1I2T h3 - Smulska-Perez K. (108)
język niemiecki
1 I2T o2 - Stachowiak A. (105)
montaż, eksploatacja i naprawa urządzeń techniki komputerowej
1 I2T a1 - Sobiło S. (09a prac utk)
język angielski
1 I2T a2 - Sikora S. (025 język)
język polski
1 I2T - Borowska B. (107)
j.niemiecki_DSD
1 1I2T j.niemiecki_DSD_1 1I1T j.niemiecki_DSD_1 - Stachowiak A. (105)
j.niemiecki_DSD
1 1I2T j.niemiecki_DSD_1 1I1T j.niemiecki_DSD_1 - Stachowiak A. (105)
3 09:05-09:50 systemy operacyjne
1 I2T a1 - Pirosz P. (016 prac inform)
język angielski zawodowy
1 I2T a2 - Sikora S. (15 religia/język)
montaż, eksploatacja i naprawa urządzeń techniki komputerowej
1 I2T a1 - Sobiło S. (09a prac utk)
informatyka
1 I2T a2 - Adamek A. (102a prac inform)
matematyka
1 I2T - Celka N. (103)
wychowanie fizyczne
1 I2T wf1 - Moczyńska M. (siłownia_1)
wychowanie fizyczne
1 I2T wf2 - Kubiak I. (siłownia_2)
matematyka
1 I2T - Celka N. (206 matematyczna)
4 10:00-10:45 systemy operacyjne
1 I2T a1 - Pirosz P. (016 prac inform)
język angielski
1 I2T a2 - Sikora S. (15 religia/język)
urządzenia techniki komputerowej
1 I2T - Sobiło S. (015 prac inform)
matematyka
1 I2T - Celka N. (103)
wychowanie fizyczne
1 I2T wf1 - Moczyńska M. (sala gimnastyczna_1)
wychowanie fizyczne
1 I2T wf2 - Kubiak I. (sala gimnastyczna_2)
język angielski
1 I2T a1 - Gągorowska J. (15 religia/język)
montaż, eksploatacja i naprawa urządzeń techniki komputerowej
1 I2T a2 - Sobiło S. (09a prac utk)
5 11:00-11:45 język polski
1 I2T - Borowska B. (207 polonistyczna)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 I2T - Krawczyk M. (104)
biologia
1 I2T - Machalska K. (109)
język angielski zawodowy
1 I2T a1 - Gągorowska J. (04 język)
systemy operacyjne
1 I2T a2 - Pirosz P. (028 prac sieci)
język angielski
1 I2T a1 - Gągorowska J. (15 religia/język)
montaż, eksploatacja i naprawa urządzeń techniki komputerowej
1 I2T a2 - Sobiło S. (09a prac utk)
6 11:55-12:40 język polski
1 I2T - Borowska B. (207 polonistyczna)
chemia
1 I2T - Janeba-Bartoszewicz E. (211 chemiczna)
zajęcia z wychowawcą
1 I2T - Stachowiak A. (105)
religia
1 I2T - Proch J. (sala samokształceniowa)
informatyka
1 I2T a1 - Pudełko B. (24 prac inform)
montaż, eksploatacja i naprawa urządzeń techniki komputerowej
1 I2T a2 - Sobiło S. (09a prac utk)
7 13:00-13:45 geografia
1 I2T - Handkiewicz E. (107)
biologia
1 I2T - Machalska K. (201 biologiczna)
wychowanie fizyczne
1 I2T wf1 - Moczyńska M. (sala gimnastyczna_1)
wychowanie fizyczne
1 I2T wf2 - Kubiak I. (sala gimnastyczna_2)
historia
1 I2T - Spychała A. (108)
8 14:05-14:50 historia i teraźniejszość
1 I2T - Spychała A. (208 historyczna)
język niemiecki
1 I2T o1 - Stachowiak A. (105)
historia
1 I2T - Spychała A. (20)
urządzenia techniki komputerowej
1 I2T - Sobiło S. (018 prac inform)
9 15:00-15:45 język niemiecki
1 I2T o1 - Stachowiak A. (105)
urządzenia techniki komputerowej
1 I2T - Sobiło S. (018 prac inform)
10 15:55-16:40 podstawy elektroniki i mikroinformatyki
1 I2T - Kujawski J. (104)
11 16:45-17:30 podstawy elektroniki i mikroinformatyki
1 I2T - Kujawski J. (104)
12 17:35-18:20
13 18:25-19:10
14 19:15-20:00
15 20:05-20:50

Klasa 1 I3T - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 07:20-08:05 wychowanie fizyczne
1 I3T wf1 - Krawczyk M. (siłownia_2)
wychowanie fizyczne
1 I3T wf2 - Moczyńska M. (siłownia_1)
muzyka
1 I3T - Krasowska K. (sala samokształceniowa)
język polski
1 I3T - Banderowicz K. (104)
montaż, eksploatacja i naprawa urządzeń techniki komputerowej
1 I3T a2 - Sobiło S. (09a prac utk)
2 08:10-08:55 wychowanie fizyczne
1 I3T wf1 - Krawczyk M. (sala gimnastyczna_2)
wychowanie fizyczne
1 I3T wf2 - Moczyńska M. (sala gimnastyczna_1)
historia
1 I3T - Spychała A. (20)
język polski
1 I3T - Banderowicz K. (104)
historia i teraźniejszość
1 I3T - Spychała A. (202 geograficzna)
montaż, eksploatacja i naprawa urządzeń techniki komputerowej
1 I3T a2 - Sobiło S. (09a prac utk)
3 09:05-09:50 język angielski
1 I3T a1 - Kudlińska M. (022 multimedialna)
systemy operacyjne
1 I3T a2 - Stolarski D. (24 prac inform)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 I3T - Krawczyk M. (104)
zajęcia z wychowawcą
1 I3T - Pudełko B. (209 polonistyczna)
informatyka
1 I3T a1 - Pudełko B. (111 prac inform)
język angielski
1 I3T a2 - Sikora S. (22 prac foto/ogólna)
język angielski zawodowy
1 I3T a1 - Sikora S. (09 prac automatyk)
montaż, eksploatacja i naprawa urządzeń techniki komputerowej
1 I3T a2 - Sobiło S. (09a prac utk)
4 10:00-10:45 systemy operacyjne
1 I3T a1 - Cichocka U. (102b prac inform)
systemy operacyjne
1 I3T a2 - Stolarski D. (24 prac inform)
geografia
1 I3T - Handkiewicz E. (19)
podstawy elektroniki i mikroinformatyki
1 I3T - Kupsik Z. (014 prac inform)
język angielski
1 I3T a1 - Kudlińska M. (04 język)
język angielski
1 I3T a2 - Sikora S. (22 prac foto/ogólna)
język polski
1 I3T - Banderowicz K. (104)
5 11:00-11:45 systemy operacyjne
1 I3T a1 - Cichocka U. (102b prac inform)
informatyka
1 I3T a2 - Adamek A. (018 prac inform)
urządzenia techniki komputerowej
1 I3T - Sobiło S. (015 prac inform)
biologia
1 I3T - Pudełko B. (201 biologiczna)
wychowanie fizyczne
1 I3T wf1 - Krawczyk M. (siłownia_2)
wychowanie fizyczne
1 I3T wf2 - Moczyńska M. (siłownia_1)
matematyka
1 I3T - Celka N. (206 matematyczna)
6 11:55-12:40 historia
1 I3T - Spychała A. (19)
matematyka
1 I3T - Celka N. (105)
język hiszpański
1 I3T h2 - Mandelt B. (25 religia/język)
język niemiecki
1 I3T o1 - Kinastowska J. (15 religia/język)
biologia
1 I3T - Pudełko B. (104)
matematyka
1 I3T - Celka N. (206 matematyczna)
7 13:00-13:45 religia
1 I3T - Mańczak M. (15 religia/język)
urządzenia techniki komputerowej
1 I3T - Sobiło S. (015 prac inform)
język hiszpański
1 I3T h2 - Mandelt B. (25 religia/język)
język niemiecki
1 I3T o1 - Kinastowska J. (15 religia/język)
podstawy elektroniki i mikroinformatyki
1 I3T - Kupsik Z. (014 prac inform)
język angielski zawodowy
1 I3T a2 - Bąkowska P. (025 język)
8 14:05-14:50 montaż, eksploatacja i naprawa urządzeń techniki komputerowej
1 I3T a1 - Sobiło S. (09a prac utk)
urządzenia techniki komputerowej
1 I3T - Sobiło S. (015 prac inform)
9 15:00-15:45 montaż, eksploatacja i naprawa urządzeń techniki komputerowej
1 I3T a1 - Sobiło S. (09a prac utk)
chemia
1 I3T - Janeba-Bartoszewicz E. (211 chemiczna)
10 15:55-16:40 montaż, eksploatacja i naprawa urządzeń techniki komputerowej
1 I3T a1 - Sobiło S. (09a prac utk)
11 16:45-17:30
12 17:35-18:20
13 18:25-19:10
14 19:15-20:00
15 20:05-20:50

Klasa 1 P1T - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 07:20-08:05 chemia
1 P1T - Janeba-Bartoszewicz E. (211 chemiczna)
2 08:10-08:55 algorytmy i struktury danych
1 P1T a1 - Weissenberg J. (102a prac inform)
muzyka
1 P1T - Krasowska K. (sala samokształceniowa)
geografia
1 P1T - Natunewicz M. (202 geograficzna)
język polski
1 P1T - Banderowicz K. (104)
projektowanie stron internetowych
1 P1T a1 - Kurc J. (102a prac inform)
język angielski zawodowy
1 P1T a2 - Sikora S. (022 multimedialna)
3 09:05-09:50 algorytmy i struktury danych
1 P1T a1 - Weissenberg J. (102a prac inform)
historia
1 P1T - Spychała A. (20)
podstawy informatyki
1 P1T - Adamek A. (018 prac inform)
religia
1 P1T - Proch J. (sala samokształceniowa)
biologia
1 P1T - Czosnowski M. (201 biologiczna)
4 10:00-10:45 matematyka
1 P1T - Stasiak M. (206 matematyczna)
wychowanie fizyczne
1 P1T wf1 - Kudzinowska I. (siłownia_2)
wychowanie fizyczne
1 P1T wf2 - Gołuch J. (siłownia_1)
biologia
1 P1T - Czosnowski M. (201 biologiczna)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 P1T - Krawczyk M. (103)
podstawy informatyki
1 P1T - Adamek A. (018 prac inform)
5 11:00-11:45 programowanie aplikacji internetowych
1 P1T a1 - Zgrzeba B. (015 prac inform)
projektowanie i administrowanie bazami danych
1 P1T a2 - Stolarski D. (24 prac inform)
wychowanie fizyczne
1 P1T wf1 - Kudzinowska I. (sala gimnastyczna_1)
wychowanie fizyczne
1 P1T wf2 - Gołuch J. (sala gimnastyczna_2)
język angielski zawodowy
1 P1T a1 - Sikora S. (09 prac automatyk)
programowanie aplikacji internetowych
1 P1T a2 - Zgrzeba B. (028 prac sieci)
historia
1 P1T - Spychała A. (19)
informatyka
1 P1T a1 - Pudełko B. (24 prac inform)
język angielski
1 P1T a2 - Sikora S. (09 prac automatyk)
6 11:55-12:40 programowanie aplikacji internetowych
1 P1T a1 - Zgrzeba B. (015 prac inform)
projektowanie i administrowanie bazami danych
1 P1T a2 - Stolarski D. (24 prac inform)
język niemiecki
1 P1T o1 - Kinastowska J. (15 religia/język)
język niemiecki
1 P1T o2 - Borkowski D. (25 religia/język)
język angielski
1 P1T a1 - Sikora S. (036 język)
programowanie aplikacji internetowych
1 P1T a2 - Zgrzeba B. (028 prac sieci)
język niemiecki
1 P1T o1 - Kinastowska J. (22 prac foto/ogólna)
język niemiecki
1 P1T o2 - Borkowski D. (036 język)
język angielski
1 P1T a1 - Sikora S. (04 język)
informatyka
1 P1T a2 - Adamek A. (102a prac inform)
7 13:00-13:45 historia i teraźniejszość
1 P1T - Spychała A. (208 historyczna)
matematyka
1 P1T - Stasiak M. (206 matematyczna)
projektowanie i administrowanie bazami danych
1 P1T a1 - Cichocka U. (102b prac inform)
zajęcia z wychowawcą
1 P1T - Stasiak M. (206 matematyczna)
język polski
1 P1T - Banderowicz K. (104)
8 14:05-14:50 język polski
1 P1T - Banderowicz K. (103)
matematyka
1 P1T - Stasiak M. (206 matematyczna)
projektowanie stron internetowych
1 P1T a1 - Kurc J. (018 prac inform)
projektowanie i administrowanie bazami danych
1 P1T a1 - Cichocka U. (102b prac inform)
język angielski
1 P1T a2 - Sikora S. (104)
wychowanie fizyczne
1 P1T wf1 - Kudzinowska I. (sala gimnastyczna_1)
wychowanie fizyczne
1 P1T wf2 - Gołuch J. (sala gimnastyczna_2)
9 15:00-15:45 algorytmy i struktury danych
1 P1T a2 - Weissenberg J. (102a prac inform)
projektowanie stron internetowych
1 P1T a2 - Kurc J. (018 prac inform)
10 15:55-16:40 algorytmy i struktury danych
1 P1T a2 - Weissenberg J. (102a prac inform)
11 16:45-17:30 projektowanie stron internetowych
1 P1T a2 - Kurc J. (018 prac inform)
12 17:35-18:20
13 18:25-19:10
14 19:15-20:00
15 20:05-20:50

Klasa 1 P2T - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 07:20-08:05 muzyka
1 P2T - Krasowska K. (sala samokształceniowa)
matematyka
1 P2T - Stasiak M. (206 matematyczna)
2 08:10-08:55 edukacja dla bezpieczeństwa
1 P2T - Krawczyk M. (104)
biologia
1 P2T - Machalska K. (201 biologiczna)
matematyka
1 P2T - Stasiak M. (206 matematyczna)
3 09:05-09:50 projektowanie stron internetowych
1 P2T a2 - Kurc J. (111 prac inform)
geografia
1 P2T - Natunewicz M. (202 geograficzna)
projektowanie i administrowanie bazami danych
1 P2T a2 - Stolarski D. (24 prac inform)
projektowanie i administrowanie bazami danych
1 P2T a1 - Cichocka U. (102b prac inform)
język angielski
1 P2T a2 - Kudlińska M. (04 język)
projektowanie stron internetowych
1 P2T a1 - Kurc J. (102a prac inform)
język angielski
1 P2T a2 - Kudlińska M. (022 multimedialna)
4 10:00-10:45 algorytmy i struktury danych
1 P2T a2 - Weissenberg J. (102a prac inform)
język angielski zawodowy
1 P2T a1 - Drygas E. (108)
projektowanie stron internetowych
1 P2T a2 - Kurc J. (016 prac inform)
informatyka
1 P2T a1 - Pudełko B. (015 prac inform)
informatyka
1 P2T a2 - Adamek A. (018 prac inform)
historia i teraźniejszość
1 P2T - Spychała A. (19)
projektowanie i administrowanie bazami danych
1 P2T a1 - Cichocka U. (102b prac inform)
projektowanie i administrowanie bazami danych
1 P2T a2 - Stolarski D. (24 prac inform)
5 11:00-11:45 algorytmy i struktury danych
1 P2T a2 - Weissenberg J. (102a prac inform)
chemia
1 P2T - Janeba-Bartoszewicz E. (211 chemiczna)
język hiszpański
1 1AT h1 1P2T h1 - Mandelt B. (25 religia/język)
język niemiecki
1 P2T o2 - Borkowski D. (036 język)
język niemiecki
1 P2T o3 - Kinastowska J. (15 religia/język)
język polski
1 P2T - Marcinkowska R. (109)
język polski
1 P2T - Marcinkowska R. (103)
6 11:55-12:40 język angielski
1 P2T a1 - Drygas E. (108)
język angielski zawodowy
1 P2T a2 - Sikora S. (036 język)
wychowanie fizyczne
1 P2T wf1 - Gołuch J. (siłownia_2)
wychowanie fizyczne
1 P2T wf2 - Konieczny M. (siłownia_1)
podstawy informatyki
1 P2T - Adamek A. (018 prac inform)
podstawy informatyki
1 P2T - Adamek A. (018 prac inform)
religia
1 P2T - Mańczak M. (15 religia/język)
7 13:00-13:45 algorytmy i struktury danych
1 P2T a1 - Weissenberg J. (102a prac inform)
programowanie aplikacji internetowych
1 P2T a2 - Zgrzeba B. (015 prac inform)
wychowanie fizyczne
1 P2T wf1 - Gołuch J. (sala gimnastyczna_2)
wychowanie fizyczne
1 P2T wf2 - Konieczny M. (sala gimnastyczna_1)
historia
1 P2T - Spychała A. (20)
język hiszpański
1 1AT h1 1P2T h1 - Mandelt B. (25 religia/język)
język niemiecki
1 P2T o2 - Borkowski D. (036 język)
język niemiecki
1 P2T o3 - Kinastowska J. (22 prac foto/ogólna)
zajęcia z wychowawcą
1 P2T - Marcinkowska R. (103)
8 14:05-14:50 algorytmy i struktury danych
1 P2T a1 - Weissenberg J. (102a prac inform)
programowanie aplikacji internetowych
1 P2T a2 - Zgrzeba B. (015 prac inform)
biologia
1 P2T - Machalska K. (20)
język polski
1 P2T - Marcinkowska R. (22 prac foto/ogólna)
matematyka
1 P2T - Stasiak M. (206 matematyczna)
historia
1 P2T - Spychała A. (22 prac foto/ogólna)
9 15:00-15:45 język angielski
1 P2T a1 - Drygas E. (108)
projektowanie stron internetowych
1 P2T a1 - Kurc J. (018 prac inform)
wychowanie fizyczne
1 P2T wf1 - Gołuch J. (sala gimnastyczna_2)
wychowanie fizyczne
1 P2T wf2 - Konieczny M. (sala gimnastyczna_1)
10 15:55-16:40 programowanie aplikacji internetowych
1 P2T a1 - Zgrzeba B. (015 prac inform)
11 16:45-17:30 programowanie aplikacji internetowych
1 P2T a1 - Zgrzeba B. (015 prac inform)
12 17:35-18:20
13 18:25-19:10
14 19:15-20:00
15 20:05-20:50

Klasa 1 RT - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 07:20-08:05 j.niemiecki_DSD
1 1RT j.niemiecki_DSD_1 1AT j.niemiecki_DSD_1 - Frankowska A. (103)
rysunek techniczny i AutoCad
1 RT a2 - Adamek M. (06 prac inform/ rys tech)
język hiszpański
1 1ET h3 1TT h2 1RT h3 - Smulska-Perez K. (025 język)
język niemiecki
1 RT o1 - Borkowski D. (036 język)
j.niemiecki_DSD
1 1RT j.niemiecki_DSD_1 1AT j.niemiecki_DSD_1 - Frankowska A. (109)
2 08:10-08:55 matematyka
1 RT - Mroczek K. (204 matematyczna)
informatyka
1 RT a1 - Pudełko B. (101 prac inform)
rysunek techniczny i AutoCad
1 RT a2 - Adamek M. (06 prac inform/ rys tech)
język hiszpański
1 1ET h3 1TT h2 1RT h3 - Smulska-Perez K. (025 język)
język niemiecki
1 RT o1 - Borkowski D. (036 język)
język niemiecki
1 RT o2 - Frankowska A. (25 religia/język)
j.niemiecki_DSD
1 1RT j.niemiecki_DSD_1 1AT j.niemiecki_DSD_1 - Frankowska A. (109)
3 09:05-09:50 wychowanie fizyczne
1 RT wf1 - Kudzinowska I. (sala gimnastyczna_1)
wychowanie fizyczne
1 RT wf2 - Moczyńska M. (sala gimnastyczna_2)
rysunek techniczny i AutoCad
1 RT a1 - Adamek M. (06 prac inform/ rys tech)
język angielski
1 RT a2 - Sikora S. (025 język)
podstawy elektrotechniki i elektroniki
1 RT - Czajsner A. (211 chemiczna)
język polski
1 RT - Banderowicz K. (104)
język niemiecki
1 RT o2 - Frankowska A. (25 religia/język)
4 10:00-10:45 chemia
1 RT - Durczewski M. (211 chemiczna)
rysunek techniczny i AutoCad
1 RT a1 - Adamek M. (06 prac inform/ rys tech)
język angielski
1 RT a2 - Sikora S. (025 język)
wychowanie fizyczne
1 RT wf1 - Kudzinowska I. (sala gimnastyczna_1)
wychowanie fizyczne
1 RT wf2 - Moczyńska M. (sala gimnastyczna_2)
język polski
1 RT - Banderowicz K. (104)
biologia
1 RT - Machalska K. (201 biologiczna)
5 11:00-11:45 historia i teraźniejszość
1 RT - Spychała A. (19)
zajęcia z wychowawcą
1 RT - Sikora S. (sala samokształceniowa)
podstawy elektrotechniki i elektroniki
1 RT - Czajsner A. (211 chemiczna)
matematyka
1 RT - Mroczek K. (204 matematyczna)
matematyka
1 RT - Mroczek K. (204 matematyczna)
6 11:55-12:40 religia
1 RT - Proch J. (25 religia/język)
podstawy elektrotechniki i elektroniki
1 RT - Czajsner A. (108)
historia
1 RT - Spychała A. (20)
montaż mechaniczny i elektroniczny
1 RT a1 - Kopania D. (012 prac elektr)
montaż mechaniczny i elektroniczny
1 RT a2 - Sitek S. (02A prac mechan)
historia
1 RT - Spychała A. (22 prac foto/ogólna)
7 13:00-13:45 język angielski
1 RT a1 - Sikora S. (036 język)
informatyka
1 RT a2 - Pudełko B. (101 prac inform)
geografia
1 RT - Natunewicz M. (202 geograficzna)
język angielski
1 RT a1 - Sikora S. (036 język)
język angielski zawodowy
1 RT a2 - Kudlińska M. (04 język)
montaż mechaniczny i elektroniczny
1 RT a1 - Kopania D. (012 prac elektr)
montaż mechaniczny i elektroniczny
1 RT a2 - Sitek S. (02A prac mechan)
język angielski zawodowy
1 RT a1 - Gągorowska J. (036 język)
8 14:05-14:50 biologia
1 RT - Machalska K. (201 biologiczna)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 RT - Krawczyk M. (104)
muzyka
1 RT - Krasowska K. (sala samokształceniowa)
wychowanie fizyczne
1 RT wf1 - Kudzinowska I. (sala gimnastyczna_2)
wychowanie fizyczne
1 RT wf2 - Moczyńska M. (sala gimnastyczna_1)
9 15:00-15:45 język polski
1 RT - Banderowicz K. (103)
technologie i konstrukcje mechaniczne w robotyce
1 RT - Kukuczka M. (104)
podstawy elektrotechniki i elektroniki
1 RT - Czajsner A. (103)
10 15:55-16:40 technologie i konstrukcje mechaniczne w robotyce
1 RT - Kukuczka M. (104)
j.niemiecki_DSD
1 1RT j.niemiecki_DSD_1 1AT j.niemiecki_DSD_1 - Frankowska A. (04 język)
11 16:45-17:30 wychowanie do życia w rodzinie
1 1AT 1RT - Wakat -. (103)
12 17:35-18:20
13 18:25-19:10
14 19:15-20:00
15 20:05-20:50

Klasa 1 TT - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 07:20-08:05 język niemiecki
1 TT o1 - Kinastowska J. (022 multimedialna)
geografia
1 TT - Natunewicz M. (202 geograficzna)
język hiszpański
1 1ET h3 1TT h2 1RT h3 - Smulska-Perez K. (025 język)
informatyka
1 TT a2 - Pudełko B. (015 prac inform)
2 08:10-08:55 język niemiecki
1 TT o1 - Kinastowska J. (022 multimedialna)
język polski
1 TT - Banderowicz K. (207 polonistyczna)
język hiszpański
1 1ET h3 1TT h2 1RT h3 - Smulska-Perez K. (025 język)
język angielski
1 TT a2 - Gągorowska J. (109)
informatyka
1 TT a1 - Pudełko B. (015 prac inform)
urządzenia techniki komputerowej
1 TT a2 - Matusewicz Ł. (013 prac inform)
3 09:05-09:50 montaż mechaniczny i elektroniczny
1 TT a1 - Kopania D. (012 prac elektr)
język angielski
1 TT a2 - Gągorowska J. (04 język)
matematyka
1 TT - Mieczyński T. (103)
biologia
1 TT - Machalska K. (206 matematyczna)
rysunek techniczny i AutoCad
1 TT a2 - Darchiashvili G. (06 prac inform/ rys tech)
rysunek techniczny i AutoCad
1 TT a1 - Darchiashvili G. (111 prac inform)
urządzenia techniki komputerowej
1 TT a2 - Matusewicz Ł. (013 prac inform)
4 10:00-10:45 historia
1 TT - Spychała A. (104)
chemia
1 TT - Janeba-Bartoszewicz E. (211 chemiczna)
wychowanie fizyczne
1 TT wf1 - Kubiak I. (siłownia_1)
wychowanie fizyczne
1 TT wf2 - Maciejewska A. (siłownia_2)
montaż mechaniczny i elektroniczny
1 TT a2 - Sitek S. (02A prac mechan)
matematyka
1 TT - Mieczyński T. (107)
5 11:00-11:45 podstawy elektrotechniki i elektroniki
1 TT - Czajsner A. (105)
podstawy elektrotechniki i elektroniki
1 TT - Czajsner A. (108)
historia
1 TT - Spychała A. (108)
język angielski
1 TT a1 - Bąkowska P. (025 język)
montaż mechaniczny i elektroniczny
1 TT a2 - Sitek S. (02A prac mechan)
matematyka
1 TT - Mieczyński T. (107)
6 11:55-12:40 podstawy elektrotechniki i elektroniki
1 TT - Czajsner A. (105)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 TT - Krawczyk M. (104)
język polski
1 TT - Banderowicz K. (104)
wychowanie fizyczne
1 TT wf1 - Kubiak I. (sala gimnastyczna_1)
wychowanie fizyczne
1 TT wf2 - Maciejewska A. (sala gimnastyczna_2)
biologia
1 TT - Machalska K. (201 biologiczna)
7 13:00-13:45 montaż mechaniczny i elektroniczny
1 TT a1 - Kopania D. (012 prac elektr)
układy cyfrowe
1 TT - Kupsik Z. (013 prac inform)
język polski
1 TT - Banderowicz K. (104)
wychowanie fizyczne
1 TT wf1 - Kubiak I. (siłownia_1)
wychowanie fizyczne
1 TT wf2 - Maciejewska A. (siłownia_2)
historia i teraźniejszość
1 TT - Spychała A. (22 prac foto/ogólna)
8 14:05-14:50 rysunek techniczny i AutoCad
1 TT a1 - Darchiashvili G. (014 prac inform)
religia
1 TT - Proch J. (sala samokształceniowa)
język angielski
1 TT a1 - Bąkowska P. (025 język)
rysunek techniczny i AutoCad
1 TT a2 - Darchiashvili G. (06 prac inform/ rys tech)
układy cyfrowe
1 TT - Kupsik Z. (202 geograficzna)
9 15:00-15:45 muzyka
1 TT - Krasowska K. (sala samokształceniowa)
zajęcia z wychowawcą
1 TT - Kubiak I. (107)
10 15:55-16:40 urządzenia techniki komputerowej
1 TT a1 - Sobiło S. (018 prac inform)
11 16:45-17:30 urządzenia techniki komputerowej
1 TT a1 - Sobiło S. (018 prac inform)
12 17:35-18:20
13 18:25-19:10
14 19:15-20:00
15 20:05-20:50

Klasa 2 EB - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 07:20-08:05 urządzenia i instalacje elektroniczne
2 EB g2 - Kopania D. (02 przedmioty zawodowe)
wychowanie fizyczne
2 EB - Konieczny M. (sala gimnastyczna_1)
urządzenia i instalacje elektroniczne
2 EB g1 - Kopania D. (02 przedmioty zawodowe)
2 08:10-08:55 urządzenia i instalacje elektroniczne
2 EB g2 - Kopania D. (02 przedmioty zawodowe)
zajęcia praktyczne
2 EB - Rychlewski M. ()
zajęcia praktyczne
2 EB - Rychlewski M. ()
zajęcia z wychowawcą
2 EB - Konieczny M. (106)
urządzenia i instalacje elektroniczne
2 EB g1 - Kopania D. (02 przedmioty zawodowe)
3 09:05-09:50 matematyka
2 EB - Celka N. (206 matematyczna)
zajęcia praktyczne
2 EB - Rychlewski M. ()
zajęcia praktyczne
2 EB - Rychlewski M. ()
biologia
2 EB - Machalska K. (201 biologiczna)
historia
2 EB - Gołuch J. (19)
4 10:00-10:45 religia
2 EB - Proch J. (sala samokształceniowa)
zajęcia praktyczne
2 EB - Rychlewski M. ()
zajęcia praktyczne
2 EB - Rychlewski M. ()
urządzenia i instalacje elektroniczne
2 EB g1 - Kopania D. (012 prac elektr)
matematyka
2 EB - Celka N. (206 matematyczna)
5 11:00-11:45 geografia
2 EB - Natunewicz M. (202 geograficzna)
zajęcia praktyczne
2 EB - Rychlewski M. ()
zajęcia praktyczne
2 EB - Rychlewski M. ()
urządzenia i instalacje elektroniczne
2 EB g1 - Kopania D. (012 prac elektr)
język polski
2 EB - Banderowicz K. (104)
6 11:55-12:40 wychowanie fizyczne
2 EB - Konieczny M. (Teren_1)
zajęcia praktyczne
2 EB - Rychlewski M. ()
zajęcia praktyczne
2 EB - Rychlewski M. ()
język polski
2 EB - Banderowicz K. (104)
7 13:00-13:45 wychowanie fizyczne
2 EB - Konieczny M. (siłownia_1)
zajęcia praktyczne
2 EB - Rychlewski M. ()
zajęcia praktyczne
2 EB - Rychlewski M. ()
język angielski
2 EB - Karwasz A. (109)
8 14:05-14:50 język angielski
2 EB - Karwasz A. (109)
urządzenia i instalacje elektroniczne
2 EB g2 - Kopania D. (02 przedmioty zawodowe)
9 15:00-15:45 rysunek techniczny i AutoCad
2 EB - Darchiashvili G. (014 prac inform)
wychowanie do życia w rodzinie
2 2 EB 2ET 2FT 2P2T 2AT - Wakat -. (104)
urządzenia i instalacje elektroniczne
2 EB g2 - Kopania D. (02 przedmioty zawodowe)
10 15:55-16:40 rysunek techniczny i AutoCad
2 EB - Darchiashvili G. (014 prac inform)
11 16:45-17:30
12 17:35-18:20
13 18:25-19:10
14 19:15-20:00
15 20:05-20:50

Klasa 2 AT - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 07:20-08:05 projektowanie układów automatyki
2 AT a2 - Wrona B. (09 prac automatyk)
matematyka
2 AT - Mroczek K. (204 matematyczna)
język polski
2 AT - Kasperska M. (207 polonistyczna)
język hiszpański
2 2P1T h2 2AT h3 - Smulska-Perez K. (22 prac foto/ogólna)
język niemiecki
2 AT o1 - Borkowski D. (036 język)
język niemiecki
2 AT o2 - Miszkiewicz K. (19)
2 08:10-08:55 projektowanie układów automatyki
2 AT a2 - Wrona B. (09 prac automatyk)
montaż układów automatyki przemysłowej
2 AT a2 - Głuchy D. (PP_1A)
urządzenia i instalacje automatyki
2 AT - Wrona B. (201 biologiczna)
matematyka
2 AT - Mroczek K. (204 matematyczna)
język hiszpański
2 2P1T h2 2AT h3 - Smulska-Perez K. (22 prac foto/ogólna)
język niemiecki
2 AT o1 - Borkowski D. (036 język)
język niemiecki
2 AT o2 - Miszkiewicz K. (19)
3 09:05-09:50 język angielski
2 AT a1 - Bąkowska P. (025 język)
projektowanie układów automatyki
2 AT a2 - Wrona B. (09 prac automatyk)
montaż układów automatyki przemysłowej
2 AT a2 - Głuchy D. (PP_2A)
historia
2 AT - Osiński J. (106)
wychowanie fizyczne
2 AT wf1 - Maciejewska A. (sala gimnastyczna_2)
wychowanie fizyczne
2 AT wf2 - Konieczny M. (sala gimnastyczna_1)
informatyka
2 AT a1 - Pudełko B. (015 prac inform)
język angielski zawodowy
2 AT a2 - Brzechczyn A. (20)
4 10:00-10:45 historia
2 AT - Osiński J. (106)
montaż układów automatyki przemysłowej
2 AT a1 - Głuchy D. (PP_2A)
historia i teraźniejszość
2 AT - Osiński J. (106)
religia
2 AT - Mańczak M. (sala samokształceniowa)
matematyka
2 AT - Mroczek K. (204 matematyczna)
5 11:00-11:45 fizyka
2 AT - Staniszewski P. (210 fizyczna)
montaż układów automatyki przemysłowej
2 AT a1 - Głuchy D. (PP_2A)
język angielski
2 AT a2 - Brzechczyn A. (20)
pomiary elektryczne i elektroniczne
2 AT a1 - Rychlewski M. (030 prac elektr)
pomiary elektryczne i elektroniczne
2 AT a2 - Kopania D. (030a prac elektr)
projektowanie układów automatyki
2 AT a1 - Wrona B. (09 prac automatyk)
język angielski
2 AT a2 - Brzechczyn A. (20)
język polski
2 AT - Kasperska M. (19)
6 11:55-12:40 chemia
2 AT - Durczewski M. (211 chemiczna)
informatyka
2 AT a2 - Pudełko B. (016 prac inform)
pomiary elektryczne i elektroniczne
2 AT a1 - Rychlewski M. (030 prac elektr)
pomiary elektryczne i elektroniczne
2 AT a2 - Kopania D. (030a prac elektr)
projektowanie układów automatyki
2 AT a1 - Wrona B. (09 prac automatyk)
podstawy automatyki
2 AT - Grześkowiak A. (022 multimedialna)
7 13:00-13:45 urządzenia i instalacje automatyki
2 AT - Wrona B. (022 multimedialna)
zajęcia z wychowawcą
2 AT - Osiński J. (106)
pomiary elektryczne i elektroniczne
2 AT a1 - Rychlewski M. (030 prac elektr)
pomiary elektryczne i elektroniczne
2 AT a2 - Kopania D. (030a prac elektr)
projektowanie układów automatyki
2 AT a1 - Wrona B. (09 prac automatyk)
podstawy automatyki
2 AT - Grześkowiak A. (022 multimedialna)
8 14:05-14:50 biologia
2 AT - Czosnowski M. (19)
geografia
2 AT - Natunewicz M. (202 geograficzna)
podstawy przedsiębiorczości
2 AT - Jeznach U. (207 polonistyczna)
język angielski zawodowy
2 AT a1 - Bąkowska P. (025 język)
język angielski
2 AT a1 - Bąkowska P. (025 język)
9 15:00-15:45 wychowanie fizyczne
2 AT wf1 - Maciejewska A. (siłownia_2)
wychowanie fizyczne
2 AT wf2 - Konieczny M. (siłownia_1)
język polski
2 AT - Kasperska M. (208 historyczna)
wychowanie do życia w rodzinie
2 2 EB 2ET 2FT 2P2T 2AT - Wakat -. (104)
10 15:55-16:40 wychowanie fizyczne
2 AT wf1 - Maciejewska A. (sala gimnastyczna_1)
wychowanie fizyczne
2 AT wf2 - Konieczny M. (sala gimnastyczna_2)
11 16:45-17:30
12 17:35-18:20
13 18:25-19:10
14 19:15-20:00
15 20:05-20:50

Klasa 2 ET - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 07:20-08:05 instalacja urządzeń elektronicznych
2 ET g1 - Waraczewski J. (012 prac elektr)
język angielski
2 ET - Karwasz A. (103)
zajęcia z wychowawcą
2 ET - Staniszewski P. (107)
2 08:10-08:55 instalacja urządzeń elektronicznych
2 ET g1 - Waraczewski J. (012 prac elektr)
religia
2 ET - Mańczak M. (15 religia/język)
układy cyfrowe
2 ET - Sitek S. (19)
fizyka
2 ET - Staniszewski P. (210 fizyczna)
3 09:05-09:50 instalacja urządzeń elektronicznych
2 ET g1 - Waraczewski J. (02 przedmioty zawodowe)
biologia
2 ET - Czosnowski M. (201 biologiczna)
język hiszpański
2 2ET h3 2RT h3 2TT h2 - Mandelt B. (25 religia/język)
układy cyfrowe
2 ET - Sitek S. (19)
wychowanie fizyczne
2 ET - Krawczyk M. (siłownia_1)
4 10:00-10:45 wychowanie fizyczne
2 ET - Krawczyk M. (siłownia_1)
historia
2 ET - Osiński J. (106)
język hiszpański
2 2ET h3 2RT h3 2TT h2 - Mandelt B. (25 religia/język)
urządzenia elektroniczne
2 ET - Waraczewski J. (022 multimedialna)
geografia
2 ET - Natunewicz M. (202 geograficzna)
5 11:00-11:45 język angielski
2 ET - Karwasz A. (103)
pomiary elektryczne i elektroniczne
2 ET g1 - Kopania D. (030a prac elektr)
pomiary elektryczne i elektroniczne
2 ET g2 - Rychlewski M. (030 prac elektr)
historia
2 ET - Osiński J. (106)
urządzenia elektroniczne
2 ET - Waraczewski J. (022 multimedialna)
język polski
2 ET - Kurasińska P. (108)
6 11:55-12:40 język polski
2 ET - Kurasińska P. (104)
pomiary elektryczne i elektroniczne
2 ET g1 - Kopania D. (030a prac elektr)
pomiary elektryczne i elektroniczne
2 ET g2 - Rychlewski M. (030 prac elektr)
informatyka
2 ET - Pudełko B. (015 prac inform)
matematyka
2 ET - Celka N. (203 matematyczna)
historia i teraźniejszość
2 ET - Osiński J. (106)
7 13:00-13:45 język polski
2 ET - Kurasińska P. (104)
pomiary elektryczne i elektroniczne
2 ET g1 - Kopania D. (030a prac elektr)
pomiary elektryczne i elektroniczne
2 ET g2 - Rychlewski M. (030 prac elektr)
urządzenia elektroniczne
2 ET - Waraczewski J. (02 przedmioty zawodowe)
język niemiecki
2 ET o1 - Miszkiewicz K. (19)
matematyka
2 ET - Celka N. (206 matematyczna)
8 14:05-14:50 chemia
2 ET - Durczewski M. (211 chemiczna)
układy analogowe
2 ET - Kupsik Z. (013 prac inform)
instalacja urządzeń elektronicznych
2 ET g2 - Kopania D. (012 prac elektr)
język niemiecki
2 ET o1 - Miszkiewicz K. (19)
matematyka
2 ET - Celka N. (206 matematyczna)
9 15:00-15:45 układy analogowe
2 ET - Kupsik Z. (106)
podstawy przedsiębiorczości
2 ET - Jeznach U. (108)
instalacja urządzeń elektronicznych
2 ET g2 - Kopania D. (012 prac elektr)
wychowanie do życia w rodzinie
2 2 EB 2ET 2FT 2P2T 2AT - Wakat -. (104)
10 15:55-16:40 wychowanie fizyczne
2 ET - Krawczyk M. (siłownia_1)
instalacja urządzeń elektronicznych
2 ET g2 - Kopania D. (012 prac elektr)
11 16:45-17:30
12 17:35-18:20
13 18:25-19:10
14 19:15-20:00
15 20:05-20:50

Klasa 2 FT - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 07:20-08:05 fotografia analogowa
2 FT gr2 - Czyż K. (01 foto)
historia
2 FT - Kawczyńska E. (208 historyczna)
2 08:10-08:55 fotografia analogowa
2 FT gr2 - Czyż K. (01 foto)
język angielski
2 FT a1 - Gągorowska J. (036 język)
język angielski
2 FT a2 - Karwasz A. (109)
teoria obrazu fotograficznego
2 FT - Zakrzewski M. (22 prac foto/ogólna)
język polski
2 FT - Jesionowska A. (209 polonistyczna)
3 09:05-09:50 historia
2 FT - Kawczyńska E. (208 historyczna)
język angielski zawodowy
2 FT a1 - Drygas E. (108)
język angielski zawodowy
2 FT a2 - Karwasz A. (109)
techniki fotograficzne
2 FT grp1 - Zakrzewski M. (026 prac foto)
techniki fotograficzne
2 FT grp2 - Darchiashvili G. (21 prac foto)
język polski
2 FT - Jesionowska A. (209 polonistyczna)
język polski
2 FT - Jesionowska A. (209 polonistyczna)
4 10:00-10:45 teoria urządzeń fototechnicznych
2 FT - Kurc J. (22 prac foto/ogólna)
język angielski
2 FT a1 - Gągorowska J. (036 język)
język angielski zawodowy
2 FT a2 - Karwasz A. (109)
techniki fotograficzne
2 FT grp1 - Zakrzewski M. (026 prac foto)
techniki fotograficzne
2 FT grp2 - Darchiashvili G. (21 prac foto)
informatyka
2 FT a1 - Adamek A. (018 prac inform)
grafika komputerowa
2 FT a2 - Rejewska P. (101 prac inform)
techniki multimedialne
2 FT a1 - Rejewska P. (101 prac inform)
język angielski
2 FT a2 - Karwasz A. (022 multimedialna)
5 11:00-11:45 język angielski zawodowy
2 FT a1 - Drygas E. (108)
informatyka
2 FT a2 - Pudełko B. (101 prac inform)
geografia
2 FT - Natunewicz M. (202 geograficzna)
fizyka
2 FT - Staniszewski P. (210 fizyczna)
grafika komputerowa
2 FT a1 - Czyż K. (111 prac inform)
grafika komputerowa
2 FT a2 - Rejewska P. (101 prac inform)
zajęcia z wychowawcą
2 FT - Czyż K. (014 prac inform)
6 11:55-12:40 urządzenia fototechniczne
2 FT - Kurc J. (22 prac foto/ogólna)
wychowanie fizyczne
2 FT wf1 - Kudzinowska I. (sala gimnastyczna_2)
wychowanie fizyczne
2 FT wf2 - Sokół H. (sala gimnastyczna_1)
matematyka
2 FT - Paszyn I. (203 matematyczna)
grafika komputerowa
2 FT a1 - Czyż K. (06 prac inform/ rys tech)
techniki multimedialne
2 FT a2 - Kurc J. (026 prac foto)
język hiszpański
2 2FT h1 2I2T h3 - Mandelt B. (19)
język niemiecki
2 FT o2 - Borkowski D. (108)
7 13:00-13:45 chemia
2 FT - Durczewski M. (211 chemiczna)
procesy fotograficzne
2 FT - Czyż K. (22 prac foto/ogólna)
matematyka
2 FT - Paszyn I. (203 matematyczna)
historia i teraźniejszość
2 FT - Kawczyńska E. (208 historyczna)
religia
2 FT - Mańczak M. (15 religia/język)
8 14:05-14:50 język polski
2 FT - Jesionowska A. (209 polonistyczna)
fotografia analogowa
2 FT gr1 - Czyż K. (01 foto)
biologia
2 FT - Machalska K. (201 biologiczna)
język hiszpański
2 2FT h1 2I2T h3 - Mandelt B. (25 religia/język)
język niemiecki
2 FT o2 - Borkowski D. (108)
9 15:00-15:45 wychowanie fizyczne
2 FT wf1 - Kudzinowska I. (sala gimnastyczna_102_2)
wychowanie fizyczne
2 FT wf2 - Sokół H. (sala gimnastyczna_102_1)
fotografia analogowa
2 FT gr1 - Czyż K. (01 foto)
podstawy przedsiębiorczości
2 FT - Jeznach U. (207 polonistyczna)
wychowanie do życia w rodzinie
2 2 EB 2ET 2FT 2P2T 2AT - Wakat -. (104)
10 15:55-16:40 wychowanie fizyczne
2 FT wf1 - Kudzinowska I. (sala gimnastyczna_102_2)
wychowanie fizyczne
2 FT wf2 - Sokół H. (sala gimnastyczna_102_1)
techniki fotograficzne
2 FT grp3 - Darchiashvili G. (22 prac foto/ogólna)
techniki fotograficzne
2 FT grp4 - Zakrzewski M. (026 prac foto)
11 16:45-17:30 fotografia analogowa
2 FT gr3 - Czyż K. (01 foto)
techniki fotograficzne
2 FT grp3 - Darchiashvili G. (22 prac foto/ogólna)
techniki fotograficzne
2 FT grp4 - Zakrzewski M. (026 prac foto)
12 17:35-18:20 fotografia analogowa
2 FT gr3 - Czyż K. (01 foto)
13 18:25-19:10
14 19:15-20:00
15 20:05-20:50

Klasa 2 I1T - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 07:20-08:05 chemia
2 I1T - Durczewski M. (210 fizyczna)
język angielski
2 I1T a1 - Brzechczyn A. (20)
język angielski
2 I1T a2 - Gągorowska J. (15 religia/język)
2 08:10-08:55 geografia
2 I1T - Natunewicz M. (202 geograficzna)
programowanie aplikacji internetowych
2 I1T a1 - Hałas K. (021 prac robotyk)
montaż, eksploatacja i naprawa urządzeń techniki komputerowej
2 I1T a2 - Kocik R. (09a prac utk)
język angielski
2 I1T a1 - Brzechczyn A. (20)
język angielski
2 I1T a2 - Gągorowska J. (15 religia/język)
3 09:05-09:50 religia
2 I1T - Mańczak M. (25 religia/język)
matematyka
2 I1T - Stasiak M. (206 matematyczna)
j.niemiecki_DSD
2 I1T o1 - Stachowiak A. (105)
programowanie aplikacji internetowych
2 I1T a1 - Hałas K. (021 prac robotyk)
montaż, eksploatacja i naprawa urządzeń techniki komputerowej
2 I1T a2 - Kocik R. (09a prac utk)
język niemiecki
2 I1T o1 - Stachowiak A. (105)
język niemiecki
2 I1T o2 - Borkowski D. (036 język)
4 10:00-10:45 wychowanie fizyczne
2 I1T wf1 - Moczyńska M. (sala gimnastyczna_2)
wychowanie fizyczne
2 I1T wf2 - Kubiak I. (sala gimnastyczna_1)
język polski
2 I1T - Borowska B. (207 polonistyczna)
j.niemiecki_DSD
2 I1T o1 - Stachowiak A. (105)
programowanie aplikacji internetowych
2 I1T a1 - Hałas K. (021 prac robotyk)
montaż, eksploatacja i naprawa urządzeń techniki komputerowej
2 I1T a2 - Kocik R. (09a prac utk)
język niemiecki
2 I1T o1 - Stachowiak A. (105)
język niemiecki
2 I1T o2 - Borkowski D. (036 język)
5 11:00-11:45 lokalne sieci komputerowe
2 I1T - Zwierzykowski P. (013 prac inform)
montaż, eksploatacja i naprawa urządzeń techniki komputerowej
2 I1T a1 - Kocik R. (09a prac utk)
informatyka
2 I1T a2 - Pudełko B. (016 prac inform)
j.niemiecki_DSD
2 I1T o1 - Stachowiak A. (105)
matematyka
2 I1T - Stasiak M. (206 matematyczna)
witryny i aplikacje internetowe
2 I1T - Kurc J. (015 prac inform)
6 11:55-12:40 lokalne sieci komputerowe
2 I1T - Zwierzykowski P. (013 prac inform)
montaż, eksploatacja i naprawa urządzeń techniki komputerowej
2 I1T a1 - Kocik R. (09a prac utk)
systemy operacyjne
2 I1T a2 - Stolarski D. (24 prac inform)
zajęcia z wychowawcą
2 I1T - Moczyńska M. (sala samokształceniowa)
matematyka
2 I1T - Stasiak M. (206 matematyczna)
fizyka
2 I1T - Staniszewski P. (210 fizyczna)
7 13:00-13:45 historia i teraźniejszość
2 I1T - Osiński J. (106)
montaż, eksploatacja i naprawa urządzeń techniki komputerowej
2 I1T a1 - Kocik R. (09a prac utk)
systemy operacyjne
2 I1T a2 - Stolarski D. (24 prac inform)
lokalne sieci komputerowe
2 I1T - Zwierzykowski P. (014 prac inform)
historia
2 I1T - Osiński J. (106)
8 14:05-14:50 historia
2 I1T - Osiński J. (106)
witryny i aplikacje internetowe
2 I1T - Kurc J. (018 prac inform)
podstawy przedsiębiorczości
2 I1T - Moczyńska M. (109)
język polski
2 I1T - Borowska B. (207 polonistyczna)
9 15:00-15:45 informatyka
2 I1T a1 - Pudełko B. (101 prac inform)
programowanie aplikacji internetowych
2 I1T a2 - Zgrzeba B. (015 prac inform)
j.niemiecki_DSD
2 I1T o1 - Stachowiak A. (105)
wychowanie fizyczne
2 I1T wf1 - Moczyńska M. (sala gimnastyczna_1)
wychowanie fizyczne
2 I1T wf2 - Kubiak I. (sala gimnastyczna_2)
język polski
2 I1T - Borowska B. (207 polonistyczna)
10 15:55-16:40 systemy operacyjne
2 I1T a1 - Stolarski D. (24 prac inform)
programowanie aplikacji internetowych
2 I1T a2 - Zgrzeba B. (015 prac inform)
wychowanie fizyczne
2 I1T wf1 - Moczyńska M. (siłownia_1)
wychowanie fizyczne
2 I1T wf2 - Kubiak I. (siłownia_2)
biologia
2 I1T - Czosnowski M. (201 biologiczna)
11 16:45-17:30 systemy operacyjne
2 I1T a1 - Stolarski D. (24 prac inform)
programowanie aplikacji internetowych
2 I1T a2 - Zgrzeba B. (015 prac inform)
12 17:35-18:20 wychowanie do życia w rodzinie
2 2I1T 2P1T 2RT - Wakat -. (103)
13 18:25-19:10
14 19:15-20:00
15 20:05-20:50

Klasa 2 I2T - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 07:20-08:05 lokalne sieci komputerowe
2 I2T - Zwierzykowski P. (015 prac inform)
język niemiecki
2 I2T o2 - Frankowska A. (25 religia/język)
matematyka
2 I2T - Mieczyński T. (205 matematyczna)
język polski
2 I2T - Jesionowska A. (209 polonistyczna)
2 08:10-08:55 lokalne sieci komputerowe
2 I2T - Zwierzykowski P. (015 prac inform)
historia
2 I2T - Osiński J. (106)
wychowanie fizyczne
2 I2T wf1 - Sokół H. (siłownia_2)
wychowanie fizyczne
2 I2T wf2 - Krawczyk M. (siłownia_1)
matematyka
2 I2T - Mieczyński T. (107)
3 09:05-09:50 historia i teraźniejszość
2 I2T - Osiński J. (106)
biologia
2 I2T - Czosnowski M. (201 biologiczna)
witryny i aplikacje internetowe
2 I2T - Kurc J. (014 prac inform)
matematyka
2 I2T - Mieczyński T. (107)
4 10:00-10:45 podstawy przedsiębiorczości
2 I2T - Jeznach U. (105)
język angielski
2 I2T a1 - Smulska-Perez K. (02 przedmioty zawodowe)
systemy operacyjne
2 I2T a2 - Stolarski D. (24 prac inform)
historia
2 I2T - Osiński J. (106)
witryny i aplikacje internetowe
2 I2T - Kurc J. (015 prac inform)
5 11:00-11:45 wychowanie fizyczne
2 I2T wf1 - Sokół H. (siłownia_2)
wychowanie fizyczne
2 I2T wf2 - Krawczyk M. (siłownia_1)
programowanie aplikacji internetowych
2 I2T a1 - Wabich J. (111 prac inform)
język polski
2 I2T - Jesionowska A. (209 polonistyczna)
montaż, eksploatacja i naprawa urządzeń techniki komputerowej
2 I2T a1 - Kocik R. (09a prac utk)
informatyka
2 I2T a2 - Wabich J. (015 prac inform)
chemia
2 I2T - Durczewski M. (211 chemiczna)
6 11:55-12:40 wychowanie fizyczne
2 I2T wf1 - Sokół H. (sala gimnastyczna_2)
wychowanie fizyczne
2 I2T wf2 - Krawczyk M. (sala gimnastyczna_1)
programowanie aplikacji internetowych
2 I2T a1 - Wabich J. (111 prac inform)
język polski
2 I2T - Jesionowska A. (209 polonistyczna)
montaż, eksploatacja i naprawa urządzeń techniki komputerowej
2 I2T a1 - Kocik R. (09a prac utk)
język angielski
2 I2T a2 - Gągorowska J. (02 przedmioty zawodowe)
język hiszpański
2 2FT h1 2I2T h3 - Mandelt B. (19)
7 13:00-13:45 fizyka
2 I2T - Staniszewski P. (210 fizyczna)
programowanie aplikacji internetowych
2 I2T a1 - Wabich J. (111 prac inform)
język angielski
2 I2T a1 - Smulska-Perez K. (09a prac utk)
programowanie aplikacji internetowych
2 I2T a2 - Zgrzeba B. (015 prac inform)
montaż, eksploatacja i naprawa urządzeń techniki komputerowej
2 I2T a1 - Kocik R. (09a prac utk)
język angielski
2 I2T a2 - Gągorowska J. (02 przedmioty zawodowe)
8 14:05-14:50 geografia
2 I2T - Natunewicz M. (202 geograficzna)
systemy operacyjne
2 I2T a1 - Stolarski D. (24 prac inform)
montaż, eksploatacja i naprawa urządzeń techniki komputerowej
2 I2T a2 - Kocik R. (09a prac utk)
programowanie aplikacji internetowych
2 I2T a2 - Zgrzeba B. (015 prac inform)
język hiszpański
2 2FT h1 2I2T h3 - Mandelt B. (25 religia/język)
język niemiecki
2 I2T o1 - Borkowski D. (036 język)
język niemiecki
2 I2T o2 - Frankowska A. (04 język)
9 15:00-15:45 religia
2 I2T - Proch J. (25 religia/język)
systemy operacyjne
2 I2T a1 - Stolarski D. (24 prac inform)
montaż, eksploatacja i naprawa urządzeń techniki komputerowej
2 I2T a2 - Kocik R. (09a prac utk)
programowanie aplikacji internetowych
2 I2T a2 - Zgrzeba B. (015 prac inform)
systemy operacyjne
2 I2T a2 - Stolarski D. (24 prac inform)
10 15:55-16:40 język niemiecki
2 I2T o1 - Borkowski D. (04 język)
informatyka
2 I2T a1 - Wabich J. (014 prac inform)
montaż, eksploatacja i naprawa urządzeń techniki komputerowej
2 I2T a2 - Kocik R. (09a prac utk)
11 16:45-17:30 zajęcia z wychowawcą
2 I2T - Wabich J. (014 prac inform)
12 17:35-18:20 lokalne sieci komputerowe
2 I2T - Zwierzykowski P. (014 prac inform)
13 18:25-19:10
14 19:15-20:00
15 20:05-20:50

Klasa 2 P1T - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 07:20-08:05 informatyka
2 P1T a1 - Adamek A. (018 prac inform)
język angielski zawodowy
2 P1T a2 - Brzechczyn A. (20)
projektowanie stron internetowych
2 P1T a1 - Kurc J. (016 prac inform)
programowanie aplikacji internetowych
2 P1T a2 - Misiak M. (018 prac inform)
programowanie aplikacji internetowych
2 P1T a1 - Misiak M. (111 prac inform)
projektowanie i administrowanie bazami danych
2 P1T a2 - Cichocka U. (102b prac inform)
język hiszpański
2 2P1T h2 2AT h3 - Smulska-Perez K. (22 prac foto/ogólna)
język niemiecki
2 P1T o1 - Kinastowska J. (108)
2 08:10-08:55 chemia
2 P1T - Durczewski M. (211 chemiczna)
projektowanie stron internetowych
2 P1T a1 - Kurc J. (016 prac inform)
programowanie aplikacji internetowych
2 P1T a2 - Misiak M. (018 prac inform)
programowanie aplikacji internetowych
2 P1T a1 - Misiak M. (111 prac inform)
projektowanie i administrowanie bazami danych
2 P1T a2 - Cichocka U. (102b prac inform)
projektowanie i administrowanie bazami danych
2 P1T a1 - Cichocka U. (102b prac inform)
język hiszpański
2 2P1T h2 2AT h3 - Smulska-Perez K. (22 prac foto/ogólna)
język niemiecki
2 P1T o1 - Kinastowska J. (108)
3 09:05-09:50 język angielski
2 P1T a1 - Smulska-Perez K. (108)
język angielski
2 P1T a2 - Brzechczyn A. (20)
język angielski
2 P1T a1 - Smulska-Perez K. (25 religia/język)
programowanie aplikacji internetowych
2 P1T a2 - Misiak M. (018 prac inform)
programowanie aplikacji internetowych
2 P1T a1 - Misiak M. (111 prac inform)
projektowanie i administrowanie bazami danych
2 P1T a2 - Cichocka U. (102b prac inform)
programowanie obiektowe
2 P1T a1 - Stolarski D. (24 prac inform)
matematyka
2 P1T - Paszyn I. (203 matematyczna)
4 10:00-10:45 biologia
2 P1T - Czosnowski M. (201 biologiczna)
geografia
2 P1T - Natunewicz M. (202 geograficzna)
język polski
2 P1T - Marcinkowska R. (108)
programowanie obiektowe
2 P1T a1 - Stolarski D. (24 prac inform)
matematyka
2 P1T - Paszyn I. (203 matematyczna)
5 11:00-11:45 historia
2 P1T - Osiński J. (106)
religia
2 P1T - Proch J. (15 religia/język)
zajęcia z wychowawcą
2 P1T - Adamek A. (19)
zarządzanie projektem informatycznym
2 P1T - Jurczyk-Maciuszonek M. (014 prac inform)
język angielski zawodowy
2 P1T a1 - Karwasz A. (109)
informatyka
2 P1T a2 - Adamek A. (102a prac inform)
6 11:55-12:40 język polski
2 P1T - Marcinkowska R. (20)
matematyka
2 P1T - Paszyn I. (203 matematyczna)
historia i teraźniejszość
2 P1T - Osiński J. (106)
projektowanie i administrowanie bazami danych
2 P1T a1 - Cichocka U. (102b prac inform)
język angielski
2 P1T a2 - Brzechczyn A. (20)
wychowanie fizyczne
2 P1T wf1 - Kudzinowska I. (siłownia_1)
wychowanie fizyczne
2 P1T wf2 - Maciejewska A. (siłownia_2)
7 13:00-13:45 język polski
2 P1T - Marcinkowska R. (20)
fizyka
2 P1T - Staniszewski P. (210 fizyczna)
podstawy przedsiębiorczości
2 P1T - Jeznach U. (207 polonistyczna)
projektowanie i administrowanie bazami danych
2 P1T a1 - Cichocka U. (102b prac inform)
programowanie obiektowe
2 P1T a2 - Stolarski D. (24 prac inform)
8 14:05-14:50 historia
2 P1T - Osiński J. (106)
programowanie obiektowe
2 P1T a1 - Stolarski D. (24 prac inform)
projektowanie stron internetowych
2 P1T a2 - Kurc J. (014 prac inform)
9 15:00-15:45 wychowanie fizyczne
2 P1T wf1 - Kudzinowska I. (siłownia_1)
wychowanie fizyczne
2 P1T wf2 - Maciejewska A. (siłownia_2)
projektowanie stron internetowych
2 P1T a2 - Kurc J. (014 prac inform)
10 15:55-16:40 wychowanie fizyczne
2 P1T wf1 - Kudzinowska I. (sala gimnastyczna_1)
wychowanie fizyczne
2 P1T wf2 - Maciejewska A. (sala gimnastyczna_2)
programowanie obiektowe
2 P1T a2 - Stolarski D. (24 prac inform)
11 16:45-17:30 programowanie obiektowe
2 P1T a2 - Stolarski D. (24 prac inform)
12 17:35-18:20 wychowanie do życia w rodzinie
2 2I1T 2P1T 2RT - Wakat -. (103)
13 18:25-19:10
14 19:15-20:00
15 20:05-20:50

Klasa 2 P2T - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 07:20-08:05 matematyka
2 P2T - Mroczek K. (204 matematyczna)
wychowanie fizyczne
2 P2T wf1 - Sokół H. (sala gimnastyczna_1)
wychowanie fizyczne
2 P2T wf2 - Krawczyk M. (sala gimnastyczna_2)
historia
2 P2T - Kawczyńska E. (208 historyczna)
2 08:10-08:55 informatyka
2 P2T a1 - Adamek A. (018 prac inform)
programowanie obiektowe
2 P2T a2 - Stolarski D. (24 prac inform)
biologia
2 P2T - Czosnowski M. (201 biologiczna)
matematyka
2 P2T - Mroczek K. (204 matematyczna)
język polski
2 P2T - Kasperska M. (207 polonistyczna)
historia i teraźniejszość
2 P2T - Kawczyńska E. (208 historyczna)
3 09:05-09:50 podstawy przedsiębiorczości
2 P2T - Jeznach U. (103)
programowanie obiektowe
2 P2T a1 - Stolarski D. (24 prac inform)
język angielski
2 P2T a2 - Gągorowska J. (036 język)
matematyka
2 P2T - Mroczek K. (204 matematyczna)
język polski
2 P2T - Kasperska M. (207 polonistyczna)
język angielski zawodowy
2 P2T a1 - Bąkowska P. (025 język)
projektowanie i administrowanie bazami danych
2 P2T a2 - Stolarski D. (24 prac inform)
4 10:00-10:45 język angielski
2 P2T a1 - Bąkowska P. (025 język)
język angielski zawodowy
2 P2T a2 - Karwasz A. (103)
programowanie obiektowe
2 P2T a1 - Stolarski D. (24 prac inform)
programowanie aplikacji internetowych
2 P2T a2 - Misiak M. (018 prac inform)
programowanie aplikacji internetowych
2 P2T a1 - Misiak M. (111 prac inform)
projektowanie stron internetowych
2 P2T a2 - Kurc J. (102a prac inform)
geografia
2 P2T - Natunewicz M. (202 geograficzna)
język polski
2 P2T - Kasperska M. (109)
5 11:00-11:45 historia
2 P2T - Kawczyńska E. (208 historyczna)
programowanie obiektowe
2 P2T a1 - Stolarski D. (24 prac inform)
programowanie aplikacji internetowych
2 P2T a2 - Misiak M. (018 prac inform)
programowanie aplikacji internetowych
2 P2T a1 - Misiak M. (111 prac inform)
projektowanie stron internetowych
2 P2T a2 - Kurc J. (102a prac inform)
język niemiecki
2 P2T o1 - Miszkiewicz K. (108)
język niemiecki
2 P2T o2 - Stachowiak A. (105)
język niemiecki
2 P2T o1 - Miszkiewicz K. (036 język)
język niemiecki
2 P2T o2 - Stachowiak A. (105)
6 11:55-12:40 fizyka
2 P2T - Staniszewski P. (210 fizyczna)
projektowanie stron internetowych
2 P2T a1 - Kurc J. (101 prac inform)
programowanie aplikacji internetowych
2 P2T a2 - Misiak M. (018 prac inform)
programowanie aplikacji internetowych
2 P2T a1 - Misiak M. (111 prac inform)
projektowanie i administrowanie bazami danych
2 P2T a2 - Stolarski D. (24 prac inform)
zarządzanie projektem informatycznym
2 P2T - Jurczyk-Maciuszonek M. (014 prac inform)
język angielski
2 P2T a1 - Bąkowska P. (025 język)
język angielski
2 P2T a2 - Gągorowska J. (036 język)
7 13:00-13:45 projektowanie stron internetowych
2 P2T a1 - Kurc J. (111 prac inform)
programowanie obiektowe
2 P2T a2 - Stolarski D. (24 prac inform)
projektowanie i administrowanie bazami danych
2 P2T a1 - Cichocka U. (102b prac inform)
chemia
2 P2T - Durczewski M. (211 chemiczna)
zajęcia z wychowawcą
2 P2T - Krawczyk M. (103)
religia
2 P2T - Gołuch J. (106)
8 14:05-14:50 programowanie obiektowe
2 P2T a2 - Stolarski D. (24 prac inform)
projektowanie i administrowanie bazami danych
2 P2T a1 - Cichocka U. (102b prac inform)
projektowanie i administrowanie bazami danych
2 P2T a1 - Cichocka U. (102b prac inform)
informatyka
2 P2T a2 - Pudełko B. (111 prac inform)
9 15:00-15:45 projektowanie i administrowanie bazami danych
2 P2T a2 - Stolarski D. (24 prac inform)
wychowanie fizyczne
2 P2T wf1 - Sokół H. (sala gimnastyczna_102_1)
wychowanie fizyczne
2 P2T wf2 - Krawczyk M. (sala gimnastyczna_102_2)
wychowanie do życia w rodzinie
2 2 EB 2ET 2FT 2P2T 2AT - Wakat -. (104)
10 15:55-16:40 wychowanie fizyczne
2 P2T wf1 - Sokół H. (sala gimnastyczna_102_1)
wychowanie fizyczne
2 P2T wf2 - Krawczyk M. (sala gimnastyczna_102_2)
11 16:45-17:30
12 17:35-18:20
13 18:25-19:10
14 19:15-20:00
15 20:05-20:50

Klasa 2 RT - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 07:20-08:05 język angielski zawodowy
2 RT a1 - Kudlińska M. (04 język)
pomiary elektryczne i elektroniczne
2 RT a1 - Kopania D. (030a prac elektr)
pomiary elektryczne i elektroniczne
2 RT a2 - Hofman E. (030 prac elektr)
2 08:10-08:55 język angielski
2 RT a1 - Kudlińska M. (04 język)
pomiary elektryczne i elektroniczne
2 RT a1 - Kopania D. (030a prac elektr)
pomiary elektryczne i elektroniczne
2 RT a2 - Hofman E. (030 prac elektr)
3 09:05-09:50 informatyka
2 RT a2 - Pudełko B. (101 prac inform)
język angielski
2 RT a1 - Kudlińska M. (04 język)
język hiszpański
2 2ET h3 2RT h3 2TT h2 - Mandelt B. (25 religia/język)
język niemiecki
2 RT o1 - Kinastowska J. (022 multimedialna)
pomiary elektryczne i elektroniczne
2 RT a1 - Kopania D. (030a prac elektr)
pomiary elektryczne i elektroniczne
2 RT a2 - Hofman E. (030 prac elektr)
język niemiecki
2 RT o2 - Miszkiewicz K. (sala samokształceniowa)
4 10:00-10:45 język angielski
2 RT a2 - Kudlińska M. (022 multimedialna)
wychowanie fizyczne
2 RT wf1 - Konieczny M. (sala gimnastyczna_2)
wychowanie fizyczne
2 RT wf2 - Maciejewska A. (sala gimnastyczna_1)
język hiszpański
2 2ET h3 2RT h3 2TT h2 - Mandelt B. (25 religia/język)
język niemiecki
2 RT o1 - Kinastowska J. (022 multimedialna)
matematyka
2 RT - Mroczek K. (204 matematyczna)
historia
2 RT - Osiński J. (22 prac foto/ogólna)
5 11:00-11:45 język angielski
2 RT a2 - Kudlińska M. (022 multimedialna)
historia
2 RT - Osiński J. (106)
wychowanie fizyczne
2 RT wf1 - Konieczny M. (siłownia_1)
wychowanie fizyczne
2 RT wf2 - Maciejewska A. (siłownia_2)
zajęcia z wychowawcą
2 RT - Kudlińska M. (103)
geografia
2 RT - Natunewicz M. (202 geograficzna)
6 11:55-12:40 matematyka
2 RT - Mroczek K. (204 matematyczna)
język polski
2 RT - Jesionowska A. (209 polonistyczna)
wychowanie fizyczne
2 RT wf1 - Konieczny M. (siłownia_1)
wychowanie fizyczne
2 RT wf2 - Maciejewska A. (siłownia_2)
język polski
2 RT - Jesionowska A. (209 polonistyczna)
religia
2 RT - Proch J. (sala samokształceniowa)
7 13:00-13:45 podstawy przedsiębiorczości
2 RT - Jeznach U. (105)
matematyka
2 RT - Mroczek K. (204 matematyczna)
biologia
2 RT - Machalska K. (201 biologiczna)
język polski
2 RT - Jesionowska A. (209 polonistyczna)
chemia
2 RT - Durczewski M. (211 chemiczna)
8 14:05-14:50 podstawy programowania robotów
2 RT - Giera P. (021 prac robotyk)
podstawy programowania robotów
2 RT - Giera P. (021 prac robotyk)
informatyka
2 RT a1 - Adamek A. (016 prac inform)
język angielski zawodowy
2 RT a2 - Kudlińska M. (04 język)
historia i teraźniejszość
2 RT - Osiński J. (106)
język niemiecki
2 RT o2 - Miszkiewicz K. (202 geograficzna)
9 15:00-15:45 podstawy robotyki
2 RT a1 - Giera P. (021 prac robotyk)
podstawy robotyki
2 RT a2 - Giera P. (021 prac robotyk)
technologie i konstrukcje mechaniczne w robotyce
2 RT - Kukuczka M. (106)
fizyka
2 RT - Staniszewski P. (210 fizyczna)
10 15:55-16:40 podstawy robotyki
2 RT a1 - Giera P. (021 prac robotyk)
podstawy robotyki
2 RT a2 - Giera P. (021 prac robotyk)
technologie i konstrukcje mechaniczne w robotyce
2 RT - Kukuczka M. (106)
11 16:45-17:30 programowanie urządzeń i systemów robotyki
2 RT a1 - Giera P. (021 prac robotyk)
programowanie urządzeń i systemów robotyki
2 RT a2 - Giera P. (021 prac robotyk)
12 17:35-18:20 programowanie urządzeń i systemów robotyki
2 RT a1 - Giera P. (021 prac robotyk)
programowanie urządzeń i systemów robotyki
2 RT a2 - Giera P. (021 prac robotyk)
wychowanie do życia w rodzinie
2 2I1T 2P1T 2RT - Wakat -. (103)
13 18:25-19:10 programowanie urządzeń i systemów robotyki
2 RT a1 - Giera P. (021 prac robotyk)
programowanie urządzeń i systemów robotyki
2 RT a2 - Giera P. (021 prac robotyk)
14 19:15-20:00
15 20:05-20:50

Klasa 2 TT - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 07:20-08:05 wychowanie fizyczne
2 TT wf1 - Kudzinowska I. (sala gimnastyczna_1)
wychowanie fizyczne
2 TT wf2 - Konieczny M. (Teren_2)
język angielski
2 TT a1 - Kudlińska M. (04 język)
2 08:10-08:55 język polski
2 TT - Borowska B. (207 polonistyczna)
informatyka
2 TT a1 - Adamek A. (102a prac inform)
język angielski
2 TT a2 - Smulska-Perez K. (25 religia/język)
wychowanie fizyczne
2 TT wf1 - Kudzinowska I. (siłownia_1)
wychowanie fizyczne
2 TT wf2 - Konieczny M. (Teren_2)
język angielski
2 TT a1 - Kudlińska M. (04 język)
3 09:05-09:50 matematyka
2 TT - Mroczek K. (204 matematyczna)
religia
2 TT - Mańczak M. (sala samokształceniowa)
język hiszpański
2 2ET h3 2RT h3 2TT h2 - Mandelt B. (25 religia/język)
język niemiecki
2 TT o1 - Borkowski D. (036 język)
matematyka
2 TT - Mroczek K. (204 matematyczna)
fizyka
2 TT - Staniszewski P. (210 fizyczna)
4 10:00-10:45 pomiary elektryczne i elektroniczne
2 TT a1 - Rychlewski M. (030 prac elektr)
pomiary elektryczne i elektroniczne
2 TT a2 - Kopania D. (030a prac elektr)
historia i teraźniejszość
2 TT - Kawczyńska E. (208 historyczna)
język hiszpański
2 2ET h3 2RT h3 2TT h2 - Mandelt B. (25 religia/język)
język niemiecki
2 TT o1 - Borkowski D. (036 język)
historia
2 TT - Kawczyńska E. (208 historyczna)
systemy komputerowe
2 TT a1 - Matusewicz Ł. (013 prac inform)
informatyka
2 TT a2 - Pudełko B. (102a prac inform)
5 11:00-11:45 pomiary elektryczne i elektroniczne
2 TT a1 - Rychlewski M. (030 prac elektr)
pomiary elektryczne i elektroniczne
2 TT a2 - Kopania D. (030a prac elektr)
biologia
2 TT - Machalska K. (201 biologiczna)
systemy komutacyjne
2 TT - Kupsik Z. (013 prac inform)
podstawy przedsiębiorczości
2 TT - Jeznach U. (211 chemiczna)
systemy komputerowe
2 TT a1 - Matusewicz Ł. (013 prac inform)
język angielski
2 TT a2 - Smulska-Perez K. (04 język)
6 11:55-12:40 pomiary elektryczne i elektroniczne
2 TT a1 - Rychlewski M. (030 prac elektr)
pomiary elektryczne i elektroniczne
2 TT a2 - Kopania D. (030a prac elektr)
geografia
2 TT - Natunewicz M. (202 geograficzna)
systemy komutacyjne
2 TT - Kupsik Z. (013 prac inform)
matematyka
2 TT - Mroczek K. (204 matematyczna)
chemia
2 TT - Durczewski M. (211 chemiczna)
7 13:00-13:45 wykonywanie lokalnej sieci komputerowej na podstawie projektu
2 TT a2 - Kupsik Z. (013 prac inform)
język polski
2 TT - Borowska B. (207 polonistyczna)
zajęcia z wychowawcą
2 TT - Kisiel K. (107)
język polski
2 TT - Borowska B. (207 polonistyczna)
historia
2 TT - Kawczyńska E. (208 historyczna)
8 14:05-14:50 wykonywanie lokalnej sieci komputerowej na podstawie projektu
2 TT a2 - Kupsik Z. (013 prac inform)
wychowanie fizyczne
2 TT wf1 - Kudzinowska I. (siłownia_2)
wychowanie fizyczne
2 TT wf2 - Konieczny M. (siłownia_1)
lokalne sieci komputerowe
2 TT - Zwierzykowski P. (014 prac inform)
sieci rozległe
2 TT - Pochmara J. (015 prac inform)
systemy komputerowe
2 TT a2 - Matusewicz Ł. (24 prac inform)
9 15:00-15:45 wykonywanie lokalnej sieci komputerowej na podstawie projektu
2 TT a1 - Kupsik Z. (013 prac inform)
lokalne sieci komputerowe
2 TT - Zwierzykowski P. (014 prac inform)
sieci rozległe
2 TT - Pochmara J. (015 prac inform)
systemy komputerowe
2 TT a2 - Matusewicz Ł. (24 prac inform)
10 15:55-16:40 wykonywanie lokalnej sieci komputerowej na podstawie projektu
2 TT a1 - Kupsik Z. (013 prac inform)
11 16:45-17:30
12 17:35-18:20
13 18:25-19:10
14 19:15-20:00
15 20:05-20:50

Klasa 3 AT - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 07:20-08:05 matematyka
3 AT - Paszyn I. (203 matematyczna)
urządzenia i instalacje automatyki
3 AT - Wrona B. (107)
diagnostyka i naprawa układów automatyki przemysłowej
3 AT a1 - Wrona B. (09 prac automatyk)
2 08:10-08:55 język angielski
3 AT a1 - Brzechczyn A. (20)
matematyka
3 AT - Paszyn I. (203 matematyczna)
język hiszpański
3 3AT h2 3I2T h2 3RT h3 - Mandelt B. (25 religia/język)
język niemiecki
3 AT o1 - Kinastowska J. (15 religia/język)
diagnostyka i naprawa układów automatyki przemysłowej
3 AT a1 - Wrona B. (09 prac automatyk)
język angielski
3 AT a2 - Bąkowska P. (025 język)
3 09:05-09:50 matematyka
3 AT - Paszyn I. (203 matematyczna)
język polski
3 AT - Kasperska M. (107)
projektowanie układów automatyki
3 AT a1 - Hałas K. (029 prac automatyk)
diagnostyka i naprawa układów automatyki przemysłowej
3 AT a2 - Wrona B. (09 prac automatyk)
język hiszpański
3 3AT h2 3I2T h2 3RT h3 - Mandelt B. (25 religia/język)
język niemiecki
3 AT o1 - Kinastowska J. (15 religia/język)
wychowanie fizyczne
3 AT wf1 - Kubiak I. (Teren_2)
wychowanie fizyczne
3 AT wf2 - Sokół H. (Teren_1)
4 10:00-10:45 język polski
3 AT - Kasperska M. (107)
religia
3 AT - Mańczak M. (sala samokształceniowa)
projektowanie układów automatyki
3 AT a1 - Hałas K. (029 prac automatyk)
diagnostyka i naprawa układów automatyki przemysłowej
3 AT a2 - Wrona B. (09 prac automatyk)
język angielski
3 AT a1 - Brzechczyn A. (20)
język angielski
3 AT a2 - Bąkowska P. (025 język)
historia
3 AT - Gołuch J. (19)
5 11:00-11:45 biologia
3 AT - Czosnowski M. (201 biologiczna)
fizyka
3 AT - Staniszewski P. (210 fizyczna)
historia
3 AT - Gołuch J. (20)
geografia
3 AT - Natunewicz M. (202 geograficzna)
matematyka
3 AT - Paszyn I. (203 matematyczna)
6 11:55-12:40 język polski
3 AT - Kasperska M. (107)
urządzenia i instalacje automatyki
3 AT - Wrona B. (103)
montaż układów automatyki przemysłowej
3 AT a1 - Grześkowiak A. (029 prac automatyk)
montaż układów automatyki przemysłowej
3 AT a2 - Wrona B. (09 prac automatyk)
podstawy przedsiębiorczości
3 AT - Jeznach U. (211 chemiczna)
matematyka
3 AT - Paszyn I. (203 matematyczna)
7 13:00-13:45 wychowanie fizyczne
3 AT wf1 - Kubiak I. (siłownia_2)
wychowanie fizyczne
3 AT wf2 - Sokół H. (Teren_2)
eksploatacja urządzeń automatyki przemysłowej
3 AT - Wrona B. (103)
montaż układów automatyki przemysłowej
3 AT a1 - Grześkowiak A. (029 prac automatyk)
montaż układów automatyki przemysłowej
3 AT a2 - Wrona B. (09 prac automatyk)
informatyka
3 AT a1 - Pudełko B. (111 prac inform)
informatyka
3 AT a2 - Adamek A. (018 prac inform)
projektowanie układów automatyki
3 AT a2 - Hałas K. (029 prac automatyk)
8 14:05-14:50 pomiary elektryczne i elektroniczne
3 AT a1 - Kopania D. (030a prac elektr)
pomiary elektryczne i elektroniczne
3 AT a2 - Rychlewski M. (030 prac elektr)
eksploatacja urządzeń automatyki przemysłowej
3 AT - Wrona B. (103)
montaż układów automatyki przemysłowej
3 AT a1 - Grześkowiak A. (029 prac automatyk)
montaż układów automatyki przemysłowej
3 AT a2 - Wrona B. (09 prac automatyk)
projektowanie układów automatyki
3 AT a2 - Hałas K. (029 prac automatyk)
9 15:00-15:45 pomiary elektryczne i elektroniczne
3 AT a1 - Kopania D. (030a prac elektr)
pomiary elektryczne i elektroniczne
3 AT a2 - Rychlewski M. (030 prac elektr)
zajęcia z wychowawcą
3 AT - Bąkowska P. (107)
10 15:55-16:40 pomiary elektryczne i elektroniczne
3 AT a1 - Kopania D. (030a prac elektr)
pomiary elektryczne i elektroniczne
3 AT a2 - Rychlewski M. (030 prac elektr)
chemia
3 AT - Durczewski M. (211 chemiczna)
11 16:45-17:30 wychowanie fizyczne
3 AT wf1 - Kubiak I. (sala gimnastyczna_2)
wychowanie fizyczne
3 AT wf2 - Sokół H. (Teren_2)
12 17:35-18:20
13 18:25-19:10
14 19:15-20:00
15 20:05-20:50

Klasa 3 ET/TT - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 07:20-08:05 pomiary układów analogowych
3 ET/TT Elektronik - Małecki J. (030 prac elektr)
język polski
3 ET/TT - Kurasińska P. (20)
2 08:10-08:55 pomiary układów analogowych
3 ET/TT Elektronik - Małecki J. (030 prac elektr)
język angielski
3 ET/TT a1 - Kudlińska M. (04 język)
język angielski
3 ET/TT a2 - Drygas E. (15 religia/język)
3 09:05-09:50 pomiary układów analogowych
3 ET/TT Elektronik - Małecki J. (030 prac elektr)
instalacja urządzeń elektronicznych
3 ET/TT Elektronik - Kurz D. (PP_1A)
język angielski
3 ET/TT a1 - Kudlińska M. (04 język)
język angielski
3 ET/TT a2 - Drygas E. (15 religia/język)
4 10:00-10:45 język hiszpański
3 3ET/TT h2 3FT h2 3PT h2 - Smulska-Perez K. (04 język)
język niemiecki
3 ET/TT o1 - Kinastowska J. (25 religia/język)
instalacja urządzeń elektronicznych
3 ET/TT Elektronik - Kurz D. (PP_1A)
historia
3 ET/TT - Gołuch J. (20)
informatyka
3 ET/TT Teleinformatyk - Pudełko B. (111 prac inform)
5 11:00-11:45 język hiszpański
3 3ET/TT h2 3FT h2 3PT h2 - Smulska-Perez K. (04 język)
język niemiecki
3 ET/TT o1 - Kinastowska J. (25 religia/język)
systemy i sieci rozległe transmisji danych
3 ET/TT Teleinformatyk - Kurz D. (PP_1A)
wychowanie fizyczne
3 ET/TT - Kudzinowska I. (sala gimnastyczna_1)
zajęcia z wychowawcą
3 ET/TT - Kurasińska P. (107)
6 11:55-12:40 podstawy przedsiębiorczości
3 ET/TT - Jeznach U. (201 biologiczna)
układy analogowe
3 ET/TT Elektronik - Kupsik Z. (013 prac inform)
systemy i sieci rozległe transmisji danych
3 ET/TT Teleinformatyk - Kurz D. (PP_1A)
wychowanie fizyczne
3 ET/TT - Kudzinowska I. (Teren_2)
matematyka
3 ET/TT - Gojtka E. (205 matematyczna)
7 13:00-13:45 wychowanie fizyczne
3 ET/TT - Kudzinowska I. (sala gimnastyczna_1)
informatyka
3 ET/TT Elektronik - Pudełko B. (101 prac inform)
matematyka
3 ET/TT - Gojtka E. (205 matematyczna)
matematyka
3 ET/TT - Gojtka E. (205 matematyczna)
matematyka
3 ET/TT - Gojtka E. (205 matematyczna)
8 14:05-14:50 religia
3 ET/TT - Mańczak M. (15 religia/język)
fizyka
3 ET/TT - Staniszewski P. (210 fizyczna)
geografia
3 ET/TT - Natunewicz M. (202 geograficzna)
biologia
3 ET/TT - Czosnowski M. (201 biologiczna)
matematyka
3 ET/TT - Gojtka E. (205 matematyczna)
9 15:00-15:45 historia
3 ET/TT - Gołuch J. (20)
język polski
3 ET/TT - Kurasińska P. (107)
układy analogowe
3 ET/TT Elektronik - Kupsik Z. (202 geograficzna)
chemia
3 ET/TT - Durczewski M. (211 chemiczna)
10 15:55-16:40 język polski
3 ET/TT - Kurasińska P. (107)
układy cyfrowe
3 ET/TT Elektronik - Kupsik Z. (202 geograficzna)
uruchamianie i knfiguracja sieci komutacyjnych
3 ET/TT Teleinformatyk - Matusewicz Ł. (030 prac elektr)
11 16:45-17:30 układy cyfrowe
3 ET/TT Elektronik - Kupsik Z. (202 geograficzna)
uruchamianie i knfiguracja sieci komutacyjnych
3 ET/TT Teleinformatyk - Matusewicz Ł. (030 prac elektr)
12 17:35-18:20 układy mikroprocesorowe
3 ET/TT Elektronik - Kujawski J. (104)
uruchamianie i knfiguracja sieci komutacyjnych
3 ET/TT Teleinformatyk - Matusewicz Ł. (030 prac elektr)
13 18:25-19:10 układy mikroprocesorowe
3 ET/TT Elektronik - Kujawski J. (104)
konfiguracja urządzeń sieciowych
3 ET/TT Teleinformatyk - Kubiak M. (013 prac inform)
14 19:15-20:00 konfiguracja urządzeń sieciowych
3 ET/TT Teleinformatyk - Kubiak M. (013 prac inform)
15 20:05-20:50 konfiguracja urządzeń sieciowych
3 ET/TT Teleinformatyk - Kubiak M. (013 prac inform)

Klasa 3 FT - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 07:20-08:05 język angielski
3 FT a1 - Drygas E. (15 religia/język)
techniki multimedialne
3 FT a2 - Darchiashvili G. (06 prac inform/ rys tech)
matematyka
3 FT - Paszyn I. (203 matematyczna)
2 08:10-08:55 urządzenia fototechniczne
3 FT - Kurc J. (22 prac foto/ogólna)
historia
3 FT - Kawczyńska E. (208 historyczna)
teoria urządzeń fototechnicznych
3 FT - Kurc J. (22 prac foto/ogólna)
matematyka
3 FT - Paszyn I. (203 matematyczna)
3 09:05-09:50 chemia
3 FT - Durczewski M. (211 chemiczna)
projekty multimedialne
3 FT a1 - Darchiashvili G. (111 prac inform)
grafika komputerowa
3 FT a2 - Rejewska P. (014 prac inform)
grafika komputerowa
3 FT a1 - Rejewska P. (101 prac inform)
projekty multimedialne
3 FT a2 - Czyż K. (06 prac inform/ rys tech)
techniki fotograficzne
3 FT gr3 - Zakrzewski M. (026 prac foto)
techniki multimedialne
3 FT a1 - Rejewska P. (101 prac inform)
fotografia analogowa
3 FT a2 - Czyż K. (01 foto)
4 10:00-10:45 język hiszpański
3 3ET/TT h2 3FT h2 3PT h2 - Smulska-Perez K. (04 język)
język niemiecki
3 FT o1 - Frankowska A. (036 język)
projekty multimedialne
3 FT a1 - Darchiashvili G. (111 prac inform)
grafika komputerowa
3 FT a2 - Rejewska P. (014 prac inform)
grafika komputerowa
3 FT a1 - Rejewska P. (101 prac inform)
projekty multimedialne
3 FT a2 - Czyż K. (06 prac inform/ rys tech)
techniki fotograficzne
3 FT gr3 - Zakrzewski M. (026 prac foto)
historia
3 FT - Kawczyńska E. (208 historyczna)
5 11:00-11:45 język hiszpański
3 3ET/TT h2 3FT h2 3PT h2 - Smulska-Perez K. (04 język)
język niemiecki
3 FT o1 - Frankowska A. (036 język)
język polski
3 FT - Marcinkowska R. (103)
grafika komputerowa
3 FT a1 - Rejewska P. (101 prac inform)
język angielski
3 FT a2 - Jurczyk-Maciuszonek M. (014 prac inform)
teoria obrazu fotograficznego
3 FT - Zakrzewski M. (207 polonistyczna)
wychowanie fizyczne
3 FT wf1 - Kubiak I. (siłownia_2)
wychowanie fizyczne
3 FT wf2 - Maciejewska A. (siłownia_1)
6 11:55-12:40 religia
3 FT - Mańczak M. (15 religia/język)
fotografia analogowa
3 FT a1 - Czyż K. (01 foto)
grafika komputerowa
3 FT a2 - Rejewska P. (014 prac inform)
język polski
3 FT - Marcinkowska R. (22 prac foto/ogólna)
geografia
3 FT - Natunewicz M. (202 geograficzna)
techniki fotograficzne
3 FT gr1 - Zakrzewski M. (026 prac foto)
7 13:00-13:45 zajęcia z wychowawcą
3 FT - Darchiashvili G. (204 matematyczna)
matematyka
3 FT - Paszyn I. (203 matematyczna)
język polski
3 FT - Marcinkowska R. (22 prac foto/ogólna)
biologia
3 FT - Czosnowski M. (201 biologiczna)
techniki fotograficzne
3 FT gr1 - Zakrzewski M. (026 prac foto)
8 14:05-14:50 język angielski
3 FT a1 - Drygas E. (108)
informatyka
3 FT a2 - Pudełko B. (101 prac inform)
informatyka
3 FT a1 - Pudełko B. (101 prac inform)
język angielski
3 FT a2 - Jurczyk-Maciuszonek M. (19)
język polski
3 FT - Marcinkowska R. (109)
9 15:00-15:45 podstawy przedsiębiorczości
3 FT - Jeznach U. (105)
fizyka
3 FT - Staniszewski P. (210 fizyczna)
język polski
3 FT - Marcinkowska R. (109)
10 15:55-16:40 techniki fotograficzne
3 FT gr2 - Zakrzewski M. (22 prac foto/ogólna)
wychowanie fizyczne
3 FT wf1 - Kubiak I. (siłownia_1)
wychowanie fizyczne
3 FT wf2 - Maciejewska A. (siłownia_2)
11 16:45-17:30 techniki fotograficzne
3 FT gr2 - Zakrzewski M. (22 prac foto/ogólna)
wychowanie fizyczne
3 FT wf1 - Kubiak I. (sala gimnastyczna_2)
wychowanie fizyczne
3 FT wf2 - Maciejewska A. (sala gimnastyczna_1)
12 17:35-18:20
13 18:25-19:10
14 19:15-20:00
15 20:05-20:50

Klasa 3 I1T - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 07:20-08:05 administrowanie serwerowymi systemami operacyjnymi
3 I1T a1 - Cichocka U. (102b prac inform)
montaż, eksploatacja i naprawa urządzeń techniki komputerowej
3 I1T a2 - Kubiak M. (013 prac inform)
j.niemiecki_DSD
3 I1T g1 dsd - Stachowiak A. (105)
biologia
3 I1T - Czosnowski M. (201 biologiczna)
2 08:10-08:55 administrowanie serwerowymi systemami operacyjnymi
3 I1T a1 - Cichocka U. (102b prac inform)
montaż, eksploatacja i naprawa urządzeń techniki komputerowej
3 I1T a2 - Kubiak M. (013 prac inform)
wychowanie fizyczne
3 I1T wf1 - Maciejewska A. (sala gimnastyczna_1)
wychowanie fizyczne
3 I1T wf2 - Sokół H. (sala gimnastyczna_2)
historia
3 I1T - Kawczyńska E. (208 historyczna)
język polski
3 I1T - Marcinkowska R. (103)
3 09:05-09:50 administrowanie serwerowymi systemami operacyjnymi
3 I1T a1 - Cichocka U. (102b prac inform)
montaż, eksploatacja i naprawa urządzeń techniki komputerowej
3 I1T a2 - Kubiak M. (013 prac inform)
wychowanie fizyczne
3 I1T wf1 - Maciejewska A. (siłownia_1)
wychowanie fizyczne
3 I1T wf2 - Sokół H. (siłownia_2)
matematyka
3 I1T - Gojtka E. (205 matematyczna)
matematyka
3 I1T - Gojtka E. (205 matematyczna)
język polski
3 I1T - Marcinkowska R. (103)
4 10:00-10:45 historia
3 I1T - Kawczyńska E. (208 historyczna)
montaż i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej
3 I1T a1 - Kubiak M. (013 prac inform)
język angielski
3 I1T a2 - Kudlińska M. (04 język)
matematyka
3 I1T - Gojtka E. (205 matematyczna)
wychowanie fizyczne
3 I1T wf1 - Maciejewska A. (Teren_1)
wychowanie fizyczne
3 I1T wf2 - Sokół H. (Teren_2)
matematyka
3 I1T - Gojtka E. (106)
5 11:00-11:45 matematyka
3 I1T - Gojtka E. (205 matematyczna)
montaż i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej
3 I1T a1 - Kubiak M. (013 prac inform)
informatyka
3 I1T a2 - Adamek A. (102a prac inform)
geografia
3 I1T - Natunewicz M. (202 geograficzna)
zajęcia z wychowawcą
3 I1T - Kawczyńska E. (208 historyczna)
bazy danych
3 I1T - Stolarski D. (018 prac inform)
6 11:55-12:40 informatyka
3 I1T a1 - Weissenberg J. (102a prac inform)
język angielski
3 I1T a2 - Kudlińska M. (04 język)
język polski
3 I1T - Marcinkowska R. (19)
chemia
3 I1T - Durczewski M. (211 chemiczna)
fizyka
3 I1T - Staniszewski P. (210 fizyczna)
j.niemiecki_DSD
3 I1T g1 dsd - Stachowiak A. (105)
7 13:00-13:45 religia
3 I1T - Proch J. (25 religia/język)
witryny i aplikacje internetowe
3 I1T - Kurc J. (014 prac inform)
j.niemiecki_DSD
3 I1T g1 dsd - Stachowiak A. (105)
podstawy przedsiębiorczości
3 I1T - Jeznach U. (202 geograficzna)
8 14:05-14:50 język angielski
3 I1T a1 - Bąkowska P. (025 język)
język niemiecki
3 I1T o1 - Kinastowska J. (025 język)
język niemiecki
3 I1T o2 - Borkowski D. (036 język)
j.niemiecki_DSD
3 I1T g1 dsd - Stachowiak A. (105)
montaż, eksploatacja i naprawa urządzeń techniki komputerowej
3 I1T a1 - Kocik R. (09a prac utk)
administrowanie serwerowymi systemami operacyjnymi
3 I1T a2 - Pirosz P. (028 prac sieci)
9 15:00-15:45 język angielski
3 I1T a1 - Bąkowska P. (025 język)
język niemiecki
3 I1T o1 - Kinastowska J. (025 język)
język niemiecki
3 I1T o2 - Borkowski D. (036 język)
montaż, eksploatacja i naprawa urządzeń techniki komputerowej
3 I1T a1 - Kocik R. (09a prac utk)
administrowanie serwerowymi systemami operacyjnymi
3 I1T a2 - Pirosz P. (028 prac sieci)
10 15:55-16:40 montaż i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej
3 I1T a2 - Zwierzykowski P. (028 prac sieci)
montaż, eksploatacja i naprawa urządzeń techniki komputerowej
3 I1T a1 - Kocik R. (09a prac utk)
administrowanie serwerowymi systemami operacyjnymi
3 I1T a2 - Pirosz P. (028 prac sieci)
11 16:45-17:30 montaż i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej
3 I1T a2 - Zwierzykowski P. (028 prac sieci)
12 17:35-18:20
13 18:25-19:10
14 19:15-20:00
15 20:05-20:50

Klasa 3 I2T - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 07:20-08:05 montaż, eksploatacja i naprawa urządzeń techniki komputerowej
3 I2T a1 - Kubiak M. (013 prac inform)
matematyka
3 I2T - Paszyn I. (203 matematyczna)
matematyka
3 I2T - Paszyn I. (203 matematyczna)
2 08:10-08:55 montaż, eksploatacja i naprawa urządzeń techniki komputerowej
3 I2T a1 - Kubiak M. (013 prac inform)
matematyka
3 I2T - Paszyn I. (203 matematyczna)
język hiszpański
3 3AT h2 3I2T h2 3RT h3 - Mandelt B. (25 religia/język)
język niemiecki
3 I2T o1 - Miszkiewicz K. (20)
programowanie aplikacji internetowych
3 I2T a1 - Kubczak P. (PP_3I)
administrowanie serwerowymi systemami operacyjnymi
3 I2T a2 - Pirosz P. (028 prac sieci)
3 09:05-09:50 montaż i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej
3 I2T a1 - Zwierzykowski P. (028 prac sieci)
montaż, eksploatacja i naprawa urządzeń techniki komputerowej
3 I2T a1 - Kubiak M. (013 prac inform)
język angielski
3 I2T a1 - Brzechczyn A. (025 język)
język angielski
3 I2T a2 - Smulska-Perez K. (02 przedmioty zawodowe)
język hiszpański
3 3AT h2 3I2T h2 3RT h3 - Mandelt B. (25 religia/język)
język niemiecki
3 I2T o1 - Miszkiewicz K. (20)
programowanie aplikacji internetowych
3 I2T a1 - Kubczak P. (PP_3I)
administrowanie serwerowymi systemami operacyjnymi
3 I2T a2 - Pirosz P. (028 prac sieci)
4 10:00-10:45 montaż i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej
3 I2T a1 - Zwierzykowski P. (028 prac sieci)
administrowanie serwerowymi systemami operacyjnymi
3 I2T a1 - Cichocka U. (102b prac inform)
biologia
3 I2T - Machalska K. (109)
wychowanie fizyczne
3 I2T wf1 - Konieczny M. (siłownia_2)
wychowanie fizyczne
3 I2T wf2 - Kudzinowska I. (siłownia_1)
programowanie aplikacji internetowych
3 I2T a1 - Kubczak P. (PP_3I)
administrowanie serwerowymi systemami operacyjnymi
3 I2T a2 - Pirosz P. (028 prac sieci)
5 11:00-11:45 zajęcia z wychowawcą
3 I2T - Kasperska M. (107)
administrowanie serwerowymi systemami operacyjnymi
3 I2T a1 - Cichocka U. (102b prac inform)
język angielski
3 I2T a2 - Smulska-Perez K. (25 religia/język)
bazy danych
3 I2T - Stolarski D. (018 prac inform)
wychowanie fizyczne
3 I2T wf1 - Konieczny M. (sala gimnastyczna_1)
wychowanie fizyczne
3 I2T wf2 - Kudzinowska I. (sala gimnastyczna_2)
programowanie aplikacji internetowych
3 I2T a1 - Kubczak P. (PP_3I)
6 11:55-12:40 matematyka
3 I2T - Paszyn I. (203 matematyczna)
administrowanie serwerowymi systemami operacyjnymi
3 I2T a1 - Cichocka U. (102b prac inform)
informatyka
3 I2T a2 - Adamek A. (102a prac inform)
język polski
3 I2T - Kasperska M. (207 polonistyczna)
historia
3 I2T - Kawczyńska E. (208 historyczna)
programowanie aplikacji internetowych
3 I2T a2 - Kubczak P. (PP_3I)
7 13:00-13:45 matematyka
3 I2T - Paszyn I. (203 matematyczna)
język polski
3 I2T - Kasperska M. (208 historyczna)
wychowanie fizyczne
3 I2T wf1 - Konieczny M. (Teren_1)
wychowanie fizyczne
3 I2T wf2 - Kudzinowska I. (Teren_2)
fizyka
3 I2T - Staniszewski P. (210 fizyczna)
programowanie aplikacji internetowych
3 I2T a2 - Kubczak P. (PP_3I)
8 14:05-14:50 podstawy przedsiębiorczości
3 I2T - Jeznach U. (105)
język polski
3 I2T - Kasperska M. (208 historyczna)
chemia
3 I2T - Durczewski M. (211 chemiczna)
język angielski
3 I2T a1 - Brzechczyn A. (20)
montaż, eksploatacja i naprawa urządzeń techniki komputerowej
3 I2T a2 - Kubiak M. (013 prac inform)
programowanie aplikacji internetowych
3 I2T a2 - Kubczak P. (PP_3I)
9 15:00-15:45 geografia
3 I2T - Natunewicz M. (202 geograficzna)
religia
3 I2T - Proch J. (15 religia/język)
historia
3 I2T - Kawczyńska E. (208 historyczna)
montaż, eksploatacja i naprawa urządzeń techniki komputerowej
3 I2T a2 - Kubiak M. (013 prac inform)
programowanie aplikacji internetowych
3 I2T a2 - Kubczak P. (PP_3I)
10 15:55-16:40 witryny i aplikacje internetowe
3 I2T - Kurc J. (018 prac inform)
montaż, eksploatacja i naprawa urządzeń techniki komputerowej
3 I2T a2 - Kubiak M. (013 prac inform)
11 16:45-17:30 informatyka
3 I2T a1 - Weissenberg J. (102a prac inform)
montaż i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej
3 I2T a2 - Zwierzykowski P. (028 prac sieci)
12 17:35-18:20 montaż i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej
3 I2T a2 - Zwierzykowski P. (028 prac sieci)
13 18:25-19:10
14 19:15-20:00
15 20:05-20:50

Klasa 3 PT - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 07:20-08:05 programowanie aplikacji desktopowych
3 PT a1 - Stolarski D. (24 prac inform)
programowanie aplikacji internetowych
3 PT a2 - Matuszewski Ł. (015 prac inform)
programowanie aplikacji internetowych
3 PT a1 - Matuszewski Ł. (015 prac inform)
programowanie aplikacji desktopowych
3 PT a2 - Stolarski D. (24 prac inform)
język niemiecki
3 PT o1 - Miszkiewicz K. (20)
projektowanie i inżynieria oprogramowania
3 PT a1 - Adamek A. (018 prac inform)
programowanie obiektowe
3 PT a2 - Matuszewski Ł. (06 prac inform/ rys tech)
2 08:10-08:55 programowanie aplikacji desktopowych
3 PT a1 - Stolarski D. (24 prac inform)
programowanie aplikacji internetowych
3 PT a2 - Matuszewski Ł. (015 prac inform)
programowanie aplikacji internetowych
3 PT a1 - Matuszewski Ł. (015 prac inform)
programowanie aplikacji desktopowych
3 PT a2 - Stolarski D. (24 prac inform)
matematyka
3 PT - Paszyn I. (203 matematyczna)
projektowanie i inżynieria oprogramowania
3 PT a1 - Adamek A. (018 prac inform)
programowanie obiektowe
3 PT a2 - Matuszewski Ł. (06 prac inform/ rys tech)
3 09:05-09:50 informatyka
3 PT a1 - Pudełko B. (101 prac inform)
programowanie aplikacji internetowych
3 PT a2 - Matuszewski Ł. (015 prac inform)
programowanie aplikacji internetowych
3 PT a1 - Matuszewski Ł. (015 prac inform)
język angielski
3 PT a2 - Jurczyk-Maciuszonek M. (19)
historia
3 PT - Kawczyńska E. (208 historyczna)
programowanie obiektowe
3 PT a1 - Matuszewski Ł. (06 prac inform/ rys tech)
projektowanie i administrowanie bazami danych
3 PT a2 - Cichocka U. (102b prac inform)
4 10:00-10:45 język hiszpański
3 3ET/TT h2 3FT h2 3PT h2 - Smulska-Perez K. (04 język)
matematyka
3 PT - Paszyn I. (203 matematyczna)
język angielski
3 PT a1 - Drygas E. (15 religia/język)
język angielski
3 PT a2 - Jurczyk-Maciuszonek M. (19)
zajęcia z wychowawcą
3 PT - Cichocka U. (210 fizyczna)
programowanie obiektowe
3 PT a1 - Matuszewski Ł. (06 prac inform/ rys tech)
projektowanie i inżynieria oprogramowania
3 PT a2 - Jurczyk-Maciuszonek M. (111 prac inform)
5 11:00-11:45 język hiszpański
3 3ET/TT h2 3FT h2 3PT h2 - Smulska-Perez K. (04 język)
matematyka
3 PT - Paszyn I. (203 matematyczna)
matematyka
3 PT - Paszyn I. (203 matematyczna)
projektowanie i administrowanie bazami danych
3 PT a1 - Cichocka U. (102b prac inform)
informatyka
3 PT a2 - Adamek A. (018 prac inform)
projektowanie i administrowanie bazami danych
3 PT a1 - Cichocka U. (102b prac inform)
projektowanie i inżynieria oprogramowania
3 PT a2 - Jurczyk-Maciuszonek M. (111 prac inform)
6 11:55-12:40 programowanie aplikacji internetowych
3 PT a1 - Wabich J. (014 prac inform)
projektowanie i administrowanie bazami danych
3 PT a2 - Cichocka U. (102b prac inform)
religia
3 PT - Mańczak M. (sala samokształceniowa)
podstawy przedsiębiorczości
3 PT - Jeznach U. (022 multimedialna)
język niemiecki
3 PT o1 - Miszkiewicz K. (108)
język polski
3 PT - Jesionowska A. (209 polonistyczna)
7 13:00-13:45 biologia
3 PT - Czosnowski M. (19)
język polski
3 PT - Jesionowska A. (209 polonistyczna)
geografia
3 PT - Natunewicz M. (202 geograficzna)
matematyka
3 PT - Paszyn I. (203 matematyczna)
8 14:05-14:50 wychowanie fizyczne
3 PT wf1 - Kudzinowska I. (sala gimnastyczna_2)
wychowanie fizyczne
3 PT wf2 - Maciejewska A. (sala gimnastyczna_1)
język polski
3 PT - Jesionowska A. (209 polonistyczna)
historia
3 PT - Kawczyńska E. (208 historyczna)
chemia
3 PT - Durczewski M. (211 chemiczna)
9 15:00-15:45 fizyka
3 PT - Staniszewski P. (210 fizyczna)
programowanie aplikacji internetowych
3 PT a2 - Wabich J. (014 prac inform)
wychowanie fizyczne
3 PT wf1 - Kudzinowska I. (siłownia_2)
wychowanie fizyczne
3 PT wf2 - Maciejewska A. (siłownia_1)
10 15:55-16:40 język angielski
3 PT a1 - Drygas E. (108)
wychowanie fizyczne
3 PT wf1 - Kudzinowska I. (Teren_1)
wychowanie fizyczne
3 PT wf2 - Maciejewska A. (Teren_2)
11 16:45-17:30
12 17:35-18:20
13 18:25-19:10
14 19:15-20:00
15 20:05-20:50

Klasa 3 RT - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 07:20-08:05 chemia
3 RT - Durczewski M. (211 chemiczna)
programowanie sterowników PLC
3 RT a1 - Hałas K. (09 prac automatyk)
język angielski
3 RT a2 - Jurczyk-Maciuszonek M. (19)
wychowanie fizyczne
3 RT wf1 - Sokół H. (Teren_1)
wychowanie fizyczne
3 RT wf2 - Kubiak I. (Teren_2)
2 08:10-08:55 podstawy przedsiębiorczości
3 RT - Jeznach U. (103)
programowanie sterowników PLC
3 RT a1 - Hałas K. (09 prac automatyk)
język angielski
3 RT a2 - Jurczyk-Maciuszonek M. (19)
język hiszpański
3 3AT h2 3I2T h2 3RT h3 - Mandelt B. (25 religia/język)
wychowanie fizyczne
3 RT wf1 - Sokół H. (Teren_2)
wychowanie fizyczne
3 RT wf2 - Kubiak I. (Teren_1)
3 09:05-09:50 wychowanie fizyczne
3 RT wf1 - Sokół H. (siłownia_2)
wychowanie fizyczne
3 RT wf2 - Kubiak I. (siłownia_1)
historia
3 RT - Kawczyńska E. (208 historyczna)
geografia
3 RT - Natunewicz M. (202 geograficzna)
język hiszpański
3 3AT h2 3I2T h2 3RT h3 - Mandelt B. (25 religia/język)
język niemiecki
3 RT o1 - Borkowski D. (036 język)
podstawy robotyki
3 RT a1 - Hałas K. (021 prac robotyk)
informatyka
3 RT a2 - Adamek A. (018 prac inform)
4 10:00-10:45 układy automatyki, pneumatyki i elektropneumatyki
3 RT a1 - Grześkowiak A. (029 prac automatyk)
programowanie sterowników PLC
3 RT a2 - Hałas K. (09 prac automatyk)
matematyka
3 RT - Stasiak M. (206 matematyczna)
fizyka
3 RT - Staniszewski P. (210 fizyczna)
pomiary elektryczne i elektroniczne
3 RT a1 - Hofman E. (030 prac elektr)
pomiary elektryczne i elektroniczne
3 RT a2 - Rychlewski M. (030a prac elektr)
podstawy robotyki
3 RT a1 - Hałas K. (021 prac robotyk)
układy automatyki, pneumatyki i elektropneumatyki
3 RT a2 - Grześkowiak A. (029 prac automatyk)
5 11:00-11:45 układy automatyki, pneumatyki i elektropneumatyki
3 RT a1 - Grześkowiak A. (029 prac automatyk)
programowanie sterowników PLC
3 RT a2 - Hałas K. (09 prac automatyk)
diagnostyka i konserwacja urządzeń i systemów robotyki
3 RT - Adamek M. (208 historyczna)
język angielski
3 RT a1 - Gągorowska J. (02 przedmioty zawodowe)
podstawy robotyki
3 RT a2 - Hałas K. (021 prac robotyk)
pomiary elektryczne i elektroniczne
3 RT a1 - Hofman E. (030 prac elektr)
pomiary elektryczne i elektroniczne
3 RT a2 - Rychlewski M. (030a prac elektr)
podstawy robotyki
3 RT a1 - Hałas K. (021 prac robotyk)
układy automatyki, pneumatyki i elektropneumatyki
3 RT a2 - Grześkowiak A. (029 prac automatyk)
6 11:55-12:40 podstawy programowania robotów
3 RT - Hałas K. (021 prac robotyk)
diagnostyka i konserwacja urządzeń i systemów robotyki
3 RT - Adamek M. (208 historyczna)
język angielski
3 RT a1 - Gągorowska J. (02 przedmioty zawodowe)
podstawy robotyki
3 RT a2 - Hałas K. (021 prac robotyk)
pomiary elektryczne i elektroniczne
3 RT a1 - Hofman E. (030 prac elektr)
pomiary elektryczne i elektroniczne
3 RT a2 - Rychlewski M. (030a prac elektr)
podstawy programowania robotów
3 RT - Hałas K. (021 prac robotyk)
7 13:00-13:45 matematyka
3 RT - Stasiak M. (206 matematyczna)
religia
3 RT - Mańczak M. (25 religia/język)
informatyka
3 RT a1 - Adamek A. (016 prac inform)
podstawy robotyki
3 RT a2 - Hałas K. (021 prac robotyk)
język polski
3 RT - Kurasińska P. (107)
język niemiecki
3 RT o2 - Miszkiewicz K. (202 geograficzna)
8 14:05-14:50 język polski
3 RT - Kurasińska P. (104)
zajęcia z wychowawcą
3 RT - Jeznach U. (108)
matematyka
3 RT - Stasiak M. (206 matematyczna)
język polski
3 RT - Kurasińska P. (107)
9 15:00-15:45 biologia
3 RT - Czosnowski M. (19)
matematyka
3 RT - Stasiak M. (206 matematyczna)
matematyka
3 RT - Stasiak M. (206 matematyczna)
historia
3 RT - Kawczyńska E. (208 historyczna)
10 15:55-16:40 język niemiecki
3 RT o1 - Borkowski D. (036 język)
język niemiecki
3 RT o2 - Miszkiewicz K. (20)
11 16:45-17:30
12 17:35-18:20
13 18:25-19:10
14 19:15-20:00
15 20:05-20:50

Klasa 4 AT - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 07:20-08:05 przeglądy i konserwacja układów automatyki przemysłowej
4 AT a1 - Prałat K. (029 prac automatyk)
projektowanie układów automatyki
4 AT a2 - Hałas K. (09 prac automatyk)
matematyka
4 AT - Gojtka E. (106)
fakultet techniczny
4 AT - Grześkowiak A. (029 prac automatyk)
2 08:10-08:55 matematyka
4 AT - Gojtka E. (205 matematyczna)
przeglądy i konserwacja układów automatyki przemysłowej
4 AT a1 - Prałat K. (029 prac automatyk)
projektowanie układów automatyki
4 AT a2 - Hałas K. (09 prac automatyk)
fizyka
4 AT - Staniszewski P. (210 fizyczna)
język angielski
4 AT a1 - Drygas E. (108)
diagnostyka i naprawa instalacji automatyki
4 AT a2 - Wrona B. (09 prac automatyk)
fakultet techniczny
4 AT - Grześkowiak A. (029 prac automatyk)
3 09:05-09:50 matematyka
4 AT - Gojtka E. (205 matematyczna)
przeglądy i konserwacja układów automatyki przemysłowej
4 AT a1 - Prałat K. (029 prac automatyk)
projektowanie układów automatyki
4 AT a2 - Hałas K. (09 prac automatyk)
wychowanie fizyczne
4 AT wf1 - Konieczny M. (sala gimnastyczna_1)
wychowanie fizyczne
4 AT wf2 - Maciejewska A. (sala gimnastyczna_2)
język angielski
4 AT a1 - Drygas E. (108)
diagnostyka i naprawa instalacji automatyki
4 AT a2 - Wrona B. (09 prac automatyk)
matematyka
4 AT - Gojtka E. (106)
4 10:00-10:45 urządzenia i instalacje automatyki
4 AT - Wrona B. (108)
projektowanie układów automatyki
4 AT a1 - Hałas K. (09 prac automatyk)
przeglądy i konserwacja układów automatyki przemysłowej
4 AT a2 - Prałat K. (029 prac automatyk)
historia
4 AT - Kawczyńska E. (208 historyczna)
język angielski
4 AT a1 - Drygas E. (108)
diagnostyka i naprawa instalacji automatyki
4 AT a2 - Wrona B. (09 prac automatyk)
język polski
4 AT - Jesionowska A. (209 polonistyczna)
5 11:00-11:45 chemia
4 AT - Durczewski M. (211 chemiczna)
projektowanie układów automatyki
4 AT a1 - Hałas K. (09 prac automatyk)
przeglądy i konserwacja układów automatyki przemysłowej
4 AT a2 - Prałat K. (029 prac automatyk)
urządzenia i instalacje automatyki
4 AT - Wrona B. (015 prac inform)
matematyka
4 AT - Gojtka E. (205 matematyczna)
język polski
4 AT - Jesionowska A. (209 polonistyczna)
6 11:55-12:40 język niemiecki
4 AT o2 - Frankowska A. (103)
projektowanie układów automatyki
4 AT a1 - Hałas K. (09 prac automatyk)
przeglądy i konserwacja układów automatyki przemysłowej
4 AT a2 - Prałat K. (029 prac automatyk)
geografia
4 AT - Natunewicz M. (202 geograficzna)
eksploatacja urządzeń automatyki przemysłowej
4 AT - Grześkowiak A. (022 multimedialna)
wiedza o społeczeństwie
4 AT - Kawczyńska E. (208 historyczna)
7 13:00-13:45 diagnostyka i naprawa instalacji automatyki
4 AT a1 - Prałat K. (029 prac automatyk)
język angielski
4 AT a2 - Smulska-Perez K. (04 język)
język polski
4 AT - Jesionowska A. (209 polonistyczna)
eksploatacja urządzeń automatyki przemysłowej
4 AT - Grześkowiak A. (022 multimedialna)
wychowanie fizyczne
4 AT wf1 - Konieczny M. (sala gimnastyczna_2)
wychowanie fizyczne
4 AT wf2 - Maciejewska A. (sala gimnastyczna_1)
8 14:05-14:50 diagnostyka i naprawa instalacji automatyki
4 AT a1 - Prałat K. (029 prac automatyk)
język angielski
4 AT a2 - Smulska-Perez K. (04 język)
język hiszpański
4 4AT h1 4ET/TT h1 4FT h1 4I1T h1 4PT h1 - Mandelt B. (25 religia/język)
zajęcia z wychowawcą
4 AT - Jesionowska A. (209 polonistyczna)
wychowanie fizyczne
4 AT wf1 - Konieczny M. (Teren_2)
wychowanie fizyczne
4 AT wf2 - Maciejewska A. (Teren_1)
9 15:00-15:45 diagnostyka i naprawa instalacji automatyki
4 AT a1 - Prałat K. (029 prac automatyk)
język angielski
4 AT a2 - Smulska-Perez K. (04 język)
religia
4 AT - Proch J. (15 religia/język)
10 15:55-16:40 fizyka
4 AT - Staniszewski P. (210 fizyczna)
11 16:45-17:30
12 17:35-18:20
13 18:25-19:10
14 19:15-20:00
15 20:05-20:50

Klasa 4 ET/TT - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 07:20-08:05 wychowanie fizyczne
4 ET/TT - Sokół H. (sala gimnastyczna_2)
język angielski
4 ET/TT - Karwasz A. (109)
2 08:10-08:55 wychowanie fizyczne
4 ET/TT - Sokół H. (siłownia_1)
język angielski
4 ET/TT - Karwasz A. (109)
3 09:05-09:50 matematyka
4 ET/TT - Kołodziejczyk M. (109)
pomiary urządzeń elektronicznych
4 ET/TT Elektronik - Małecki J. (030 prac elektr)
zajęcia z wychowawcą
4 ET/TT - Karwasz A. (109)
4 10:00-10:45 fizyka
4 ET/TT - Staniszewski P. (210 fizyczna)
pomiary urządzeń elektronicznych
4 ET/TT Elektronik - Małecki J. (030 prac elektr)
wykonywanie instalacji wraz z montażem urządzeń elektronicznych
4 ET/TT Elektronik - Waraczewski J. (012 prac elektr)
administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi
4 ET/TT Teleinformatyk - Cichocka U. (102b prac inform)
projektowanie układów automatyki
4 ET/TT Elektronik - Grześkowiak A. (029 prac automatyk)
5 11:00-11:45 matematyka
4 ET/TT - Kołodziejczyk M. (109)
wychowanie fizyczne
4 ET/TT - Sokół H. (Teren_1)
wykonywanie instalacji wraz z montażem urządzeń elektronicznych
4 ET/TT Elektronik - Waraczewski J. (012 prac elektr)
administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi
4 ET/TT Teleinformatyk - Cichocka U. (102b prac inform)
projektowanie układów automatyki
4 ET/TT Elektronik - Grześkowiak A. (029 prac automatyk)
6 11:55-12:40 język angielski
4 ET/TT - Karwasz A. (109)
wiedza o społeczeństwie
4 ET/TT - Osiński J. (106)
wykonywanie instalacji wraz z montażem urządzeń elektronicznych
4 ET/TT Elektronik - Waraczewski J. (012 prac elektr)
administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi
4 ET/TT Teleinformatyk - Cichocka U. (102b prac inform)
język polski
4 ET/TT - Kurasińska P. (107)
sieci komputerowe
4 ET/TT Elektronik - Matusewicz Ł. (013 prac inform)
7 13:00-13:45 geografia
4 ET/TT - Natunewicz M. (202 geograficzna)
język polski
4 ET/TT - Kurasińska P. (107)
matematyka
4 ET/TT - Kołodziejczyk M. (206 matematyczna)
chemia
4 ET/TT - Durczewski M. (211 chemiczna)
sieci komputerowe
4 ET/TT Elektronik - Matusewicz Ł. (013 prac inform)
8 14:05-14:50 religia
4 ET/TT - Proch J. (25 religia/język)
język polski
4 ET/TT - Kurasińska P. (107)
język hiszpański
4 4AT h1 4ET/TT h1 4FT h1 4I1T h1 4PT h1 - Mandelt B. (25 religia/język)
fizyka
4 ET/TT - Staniszewski P. (210 fizyczna)
wykonywanie instalacji wraz z montażem urządzeń elektronicznych
4 ET/TT Elektronik - Waraczewski J. (012 prac elektr)
administrowanie i eksploatacja sieci rozległych
4 ET/TT Teleinformatyk - Kubiak M. (013 prac inform)
9 15:00-15:45 język niemiecki
4 ET/TT o2 - Borkowski D. (04 język)
matematyka
4 ET/TT - Kołodziejczyk M. (109)
fakultet techniczny
4 ET/TT - Waraczewski J. (030 prac elektr)
instalacja urządzeń elektronicznych
4 ET/TT Elektronik - Waraczewski J. (012 prac elektr)
administrowanie i eksploatacja sieci rozległych
4 ET/TT Teleinformatyk - Kubiak M. (013 prac inform)
10 15:55-16:40 matematyka
4 ET/TT - Kołodziejczyk M. (109)
historia
4 ET/TT - Osiński J. (106)
instalacja urządzeń elektronicznych
4 ET/TT Elektronik - Waraczewski J. (012 prac elektr)
administrowanie i eksploatacja sieci rozległych
4 ET/TT Teleinformatyk - Kubiak M. (013 prac inform)
11 16:45-17:30 wykonanie i utrzymanie transmisyjnych sieci rozległych
4 ET/TT Teleinformatyk - Kubiak M. (013 prac inform)
instalacja urządzeń elektronicznych
4 ET/TT Elektronik - Waraczewski J. (012 prac elektr)
systemy i sieci rozległe transmisji danych
4 ET/TT Teleinformatyk - Kubiak M. (013 prac inform)
12 17:35-18:20 wykonanie i utrzymanie transmisyjnych sieci rozległych
4 ET/TT Teleinformatyk - Kubiak M. (013 prac inform)
systemy i sieci rozległe transmisji danych
4 ET/TT Teleinformatyk - Kubiak M. (013 prac inform)
13 18:25-19:10 wykonanie i utrzymanie transmisyjnych sieci rozległych
4 ET/TT Teleinformatyk - Kubiak M. (013 prac inform)
14 19:15-20:00 wykonanie i utrzymanie transmisyjnych sieci rozległych
4 ET/TT Teleinformatyk - Kubiak M. (013 prac inform)
15 20:05-20:50 administrowanie i eksploatacja sieci rozległych
4 ET/TT Teleinformatyk - Kubiak M. (013 prac inform)

Klasa 4 FT - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 07:20-08:05 techniki fotograficzne
4 FT gr2 - Darchiashvili G. (026 prac foto)
projekty multimedialne
4 FT gr3 - Rejewska P. (014 prac inform)
techniki fotograficzne
4 FT gr1 - Darchiashvili G. (026 prac foto)
projekty multimedialne
4 FT gr2 - Rejewska P. (014 prac inform)
zajęcia z wychowawcą
4 FT - Drygas E. (108)
grafika komputerowa
4 FT a1 - Czyż K. (111 prac inform)
animacja i wideo
4 FT a2 - Kurc J. (21 prac foto)
2 08:10-08:55 techniki fotograficzne
4 FT gr2 - Darchiashvili G. (026 prac foto)
projekty multimedialne
4 FT gr3 - Rejewska P. (014 prac inform)
techniki fotograficzne
4 FT gr1 - Darchiashvili G. (026 prac foto)
projekty multimedialne
4 FT gr2 - Rejewska P. (014 prac inform)
teoria obrazu fotograficznego
4 FT - Zakrzewski M. (022 multimedialna)
historia
4 FT - Kawczyńska E. (208 historyczna)
grafika komputerowa
4 FT a1 - Czyż K. (111 prac inform)
techniki multimedialne
4 FT a2 - Rejewska P. (101 prac inform)
3 09:05-09:50 fizyka
4 FT - Staniszewski P. (210 fizyczna)
chemia
4 FT - Janeba-Bartoszewicz E. (211 chemiczna)
wychowanie fizyczne
4 FT wf1 - Moczyńska M. (siłownia_1)
wychowanie fizyczne
4 FT wf2 - Kubiak I. (siłownia_2)
matematyka
4 FT - Paszyn I. (203 matematyczna)
fakultet techniczny
4 FT - Zakrzewski M. (22 prac foto/ogólna)
4 10:00-10:45 geografia
4 FT - Natunewicz M. (202 geograficzna)
język polski
4 FT - Marcinkowska R. (103)
matematyka
4 FT - Paszyn I. (203 matematyczna)
matematyka
4 FT - Paszyn I. (203 matematyczna)
język polski
4 FT - Marcinkowska R. (103)
5 11:00-11:45 język angielski
4 FT a1 - Bąkowska P. (025 język)
animacja i wideo
4 FT a2 - Kurc J. (026 prac foto)
wychowanie fizyczne
4 FT wf1 - Moczyńska M. (siłownia_1)
wychowanie fizyczne
4 FT wf2 - Kubiak I. (Teren_2)
fakultet techniczny
4 FT - Zakrzewski M. (022 multimedialna)
fizyka
4 FT - Staniszewski P. (210 fizyczna)
język angielski
4 FT a1 - Bąkowska P. (025 język)
techniki multimedialne
4 FT a2 - Rejewska P. (101 prac inform)
6 11:55-12:40 wiedza o społeczeństwie
4 FT - Kawczyńska E. (208 historyczna)
wychowanie fizyczne
4 FT wf1 - Moczyńska M. (Teren_1)
wychowanie fizyczne
4 FT wf2 - Kubiak I. (Teren_2)
teoria urządzeń fototechnicznych
4 FT - Kurc J. (014 prac inform)
język polski
4 FT - Marcinkowska R. (109)
techniki multimedialne
4 FT a1 - Rejewska P. (101 prac inform)
język angielski
4 FT a2 - Drygas E. (25 religia/język)
7 13:00-13:45 język angielski
4 FT a1 - Bąkowska P. (025 język)
język angielski
4 FT a2 - Drygas E. (108)
projekty multimedialne
4 FT gr1 - Darchiashvili G. (06 prac inform/ rys tech)
techniki fotograficzne
4 FT gr3 - Zakrzewski M. (026 prac foto)
urządzenia fototechniczne
4 FT - Kurc J. (018 prac inform)
język polski
4 FT - Marcinkowska R. (109)
techniki multimedialne
4 FT a1 - Rejewska P. (101 prac inform)
język angielski
4 FT a2 - Drygas E. (25 religia/język)
8 14:05-14:50 język polski
4 FT - Marcinkowska R. (20)
projekty multimedialne
4 FT gr1 - Darchiashvili G. (06 prac inform/ rys tech)
techniki fotograficzne
4 FT gr3 - Zakrzewski M. (026 prac foto)
język hiszpański
4 4AT h1 4ET/TT h1 4FT h1 4I1T h1 4PT h1 - Mandelt B. (25 religia/język)
religia
4 FT - Proch J. (15 religia/język)
animacja i wideo
4 FT a1 - Kurc J. (21 prac foto)
9 15:00-15:45 animacja i wideo
4 FT a1 - Kurc J. (21 prac foto)
grafika komputerowa
4 FT a2 - Czyż K. (111 prac inform)
język niemiecki
4 FT o2 - Frankowska A. (04 język)
10 15:55-16:40 grafika komputerowa
4 FT a2 - Czyż K. (111 prac inform)
11 16:45-17:30
12 17:35-18:20
13 18:25-19:10
14 19:15-20:00
15 20:05-20:50

Klasa 4 I1T - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 07:20-08:05 wychowanie fizyczne
4 I1T - Kudzinowska I. (sala gimnastyczna_1)
religia
4 I1T - Mańczak M. (15 religia/język)
fizyka
4 I1T - Staniszewski P. (210 fizyczna)
eksploatacja lokalnych sieci komputerowych
4 I1T a2 - Pirosz P. (028 prac sieci)
administrowanie serwerowymi systemami operacyjnymi
4 I1T a1 - Pirosz P. (028 prac sieci)
2 08:10-08:55 wychowanie fizyczne
4 I1T - Kudzinowska I. (siłownia_2)
chemia
4 I1T - Janeba-Bartoszewicz E. (211 chemiczna)
zajęcia z wychowawcą
4 I1T - Gojtka E. (205 matematyczna)
eksploatacja lokalnych sieci komputerowych
4 I1T a2 - Pirosz P. (028 prac sieci)
projektowanie stron internetowych
4 I1T - Wabich J. (014 prac inform)
3 09:05-09:50 geografia
4 I1T - Natunewicz M. (202 geograficzna)
język polski
4 I1T - Jesionowska A. (209 polonistyczna)
projektowanie stron internetowych
4 I1T - Wabich J. (016 prac inform)
eksploatacja lokalnych sieci komputerowych
4 I1T a2 - Pirosz P. (028 prac sieci)
projektowanie stron internetowych
4 I1T - Wabich J. (014 prac inform)
4 10:00-10:45 matematyka
4 I1T - Gojtka E. (205 matematyczna)
język polski
4 I1T - Jesionowska A. (209 polonistyczna)
projektowanie stron internetowych
4 I1T - Wabich J. (016 prac inform)
eksploatacja lokalnych sieci komputerowych
4 I1T a2 - Pirosz P. (028 prac sieci)
fizyka
4 I1T - Staniszewski P. (210 fizyczna)
5 11:00-11:45 język polski
4 I1T - Jesionowska A. (209 polonistyczna)
matematyka
4 I1T - Gojtka E. (205 matematyczna)
matematyka
4 I1T - Gojtka E. (205 matematyczna)
projektowanie i administrowanie bazami danych
4 I1T a2 - Stolarski D. (24 prac inform)
wiedza o społeczeństwie
4 I1T - Kawczyńska E. (208 historyczna)
6 11:55-12:40 język angielski
4 I1T - Bąkowska P. (025 język)
matematyka
4 I1T - Gojtka E. (205 matematyczna)
matematyka
4 I1T - Gojtka E. (205 matematyczna)
projektowanie i administrowanie bazami danych
4 I1T a2 - Stolarski D. (24 prac inform)
język niemiecki
4 I1T o2 - Miszkiewicz K. (107)
7 13:00-13:45 eksploatacja lokalnych sieci komputerowych
4 I1T a1 - Zwierzykowski P. (028 prac sieci)
administrowanie serwerowymi systemami operacyjnymi
4 I1T a2 - Cichocka U. (102b prac inform)
język angielski
4 I1T - Bąkowska P. (022 multimedialna)
historia
4 I1T - Kawczyńska E. (208 historyczna)
wychowanie fizyczne
4 I1T - Kudzinowska I. (sala gimnastyczna_1)
8 14:05-14:50 eksploatacja lokalnych sieci komputerowych
4 I1T a1 - Zwierzykowski P. (028 prac sieci)
administrowanie serwerowymi systemami operacyjnymi
4 I1T a2 - Cichocka U. (102b prac inform)
język angielski
4 I1T - Bąkowska P. (022 multimedialna)
język hiszpański
4 4AT h1 4ET/TT h1 4FT h1 4I1T h1 4PT h1 - Mandelt B. (25 religia/język)
matematyka
4 I1T - Gojtka E. (205 matematyczna)
9 15:00-15:45 eksploatacja lokalnych sieci komputerowych
4 I1T a1 - Zwierzykowski P. (028 prac sieci)
administrowanie serwerowymi systemami operacyjnymi
4 I1T a2 - Cichocka U. (102b prac inform)
programowanie aplikacji internetowych
4 I1T a1 - Muszyński J. (102b prac inform)
projektowanie i administrowanie bazami danych
4 I1T a1 - Cichocka U. (102b prac inform)
programowanie aplikacji internetowych
4 I1T a2 - Muszyński J. (102a prac inform)
10 15:55-16:40 eksploatacja lokalnych sieci komputerowych
4 I1T a1 - Zwierzykowski P. (028 prac sieci)
programowanie aplikacji internetowych
4 I1T a1 - Muszyński J. (102b prac inform)
projektowanie i administrowanie bazami danych
4 I1T a1 - Cichocka U. (102b prac inform)
programowanie aplikacji internetowych
4 I1T a2 - Muszyński J. (102a prac inform)
11 16:45-17:30 administrowanie serwerowymi systemami operacyjnymi
4 I1T a1 - Pirosz P. (028 prac sieci)
12 17:35-18:20 administrowanie serwerowymi systemami operacyjnymi
4 I1T a1 - Pirosz P. (028 prac sieci)
13 18:25-19:10
14 19:15-20:00
15 20:05-20:50

Klasa 4 I2T - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 07:20-08:05 administrowanie serwerowymi systemami operacyjnymi
4 I2T a1 - Cichocka U. (102b prac inform)
język angielski
4 I2T a2 - Smulska-Perez K. (25 religia/język)
eksploatacja lokalnych sieci komputerowych
4 I2T a2 - Pirosz P. (028 prac sieci)
projektowanie i administrowanie bazami danych
4 I2T a1 - Cichocka U. (102b prac inform)
projektowanie i administrowanie bazami danych
4 I2T a2 - Stolarski D. (24 prac inform)
2 08:10-08:55 administrowanie serwerowymi systemami operacyjnymi
4 I2T a1 - Cichocka U. (102b prac inform)
administrowanie serwerowymi systemami operacyjnymi
4 I2T a2 - Pirosz P. (028 prac sieci)
eksploatacja lokalnych sieci komputerowych
4 I2T a2 - Pirosz P. (028 prac sieci)
projektowanie i administrowanie bazami danych
4 I2T a1 - Cichocka U. (102b prac inform)
projektowanie i administrowanie bazami danych
4 I2T a2 - Stolarski D. (24 prac inform)
3 09:05-09:50 język niemiecki
4 I2T o1 - Frankowska A. (036 język)
język niemiecki
4 I2T o2 - Stachowiak A. (105)
administrowanie serwerowymi systemami operacyjnymi
4 I2T a1 - Cichocka U. (102b prac inform)
administrowanie serwerowymi systemami operacyjnymi
4 I2T a2 - Pirosz P. (028 prac sieci)
eksploatacja lokalnych sieci komputerowych
4 I2T a2 - Pirosz P. (028 prac sieci)
zajęcia z wychowawcą
4 I2T - Smulska-Perez K. (202 geograficzna)
4 10:00-10:45 religia
4 I2T - Mańczak M. (209 polonistyczna)
język angielski
4 I2T a1 - Smulska-Perez K. (25 religia/język)
administrowanie serwerowymi systemami operacyjnymi
4 I2T a2 - Pirosz P. (028 prac sieci)
eksploatacja lokalnych sieci komputerowych
4 I2T a2 - Pirosz P. (028 prac sieci)
projektowanie stron internetowych
4 I2T a1 - Wabich J. (014 prac inform)
język angielski
4 I2T a2 - Smulska-Perez K. (04 język)
5 11:00-11:45 matematyka
4 I2T - Stasiak M. (206 matematyczna)
matematyka
4 I2T - Stasiak M. (206 matematyczna)
język angielski
4 I2T a1 - Smulska-Perez K. (09a prac utk)
projektowanie stron internetowych
4 I2T a2 - Wabich J. (016 prac inform)
historia
4 I2T - Osiński J. (106)
fizyka
4 I2T - Staniszewski P. (210 fizyczna)
6 11:55-12:40 matematyka
4 I2T - Stasiak M. (206 matematyczna)
matematyka
4 I2T - Stasiak M. (206 matematyczna)
język angielski
4 I2T a1 - Smulska-Perez K. (09a prac utk)
projektowanie stron internetowych
4 I2T a2 - Wabich J. (016 prac inform)
programowanie aplikacji internetowych
4 I2T - Wabich J. (015 prac inform)
wychowanie fizyczne
4 I2T wf1 - Sokół H. (Teren_1)
wychowanie fizyczne
4 I2T wf2 - Rodak-Turowska A. (Teren_2)
7 13:00-13:45 programowanie aplikacji internetowych
4 I2T - Wabich J. (014 prac inform)
chemia
4 I2T - Janeba-Bartoszewicz E. (211 chemiczna)
wiedza o społeczeństwie
4 I2T - Osiński J. (106)
programowanie aplikacji internetowych
4 I2T - Wabich J. (015 prac inform)
wychowanie fizyczne
4 I2T wf1 - Sokół H. (siłownia_2)
wychowanie fizyczne
4 I2T wf2 - Rodak-Turowska A. (siłownia_1)
8 14:05-14:50 fizyka
4 I2T - Staniszewski P. (210 fizyczna)
programowanie aplikacji internetowych
4 I2T - Wabich J. (014 prac inform)
język polski
4 I2T - Jesionowska A. (209 polonistyczna)
projektowanie stron internetowych
4 I2T a1 - Wabich J. (101 prac inform)
język angielski
4 I2T a2 - Smulska-Perez K. (105)
9 15:00-15:45 język polski
4 I2T - Jesionowska A. (209 polonistyczna)
język polski
4 I2T - Jesionowska A. (209 polonistyczna)
matematyka
4 I2T - Stasiak M. (206 matematyczna)
10 15:55-16:40 geografia
4 I2T - Natunewicz M. (202 geograficzna)
eksploatacja lokalnych sieci komputerowych
4 I2T a1 - Zwierzykowski P. (028 prac sieci)
matematyka
4 I2T - Stasiak M. (206 matematyczna)
11 16:45-17:30 wychowanie fizyczne
4 I2T wf1 - Sokół H. (sala gimnastyczna_2)
wychowanie fizyczne
4 I2T wf2 - Rodak-Turowska A. (sala gimnastyczna_1)
eksploatacja lokalnych sieci komputerowych
4 I2T a1 - Zwierzykowski P. (028 prac sieci)
12 17:35-18:20 eksploatacja lokalnych sieci komputerowych
4 I2T a1 - Zwierzykowski P. (028 prac sieci)
13 18:25-19:10 eksploatacja lokalnych sieci komputerowych
4 I2T a1 - Zwierzykowski P. (028 prac sieci)
14 19:15-20:00
15 20:05-20:50

Klasa 4 PT - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 07:20-08:05 język polski
4 PT - Marcinkowska R. (108)
programowanie aplikacji mobilnych
4 PT a1 - Adamek M. (102a prac inform)
2 08:10-08:55 język polski
4 PT - Marcinkowska R. (108)
programowanie aplikacji mobilnych
4 PT a1 - Adamek M. (102a prac inform)
3 09:05-09:50 religia
4 PT - Proch J. (sala samokształceniowa)
fizyka
4 PT - Staniszewski P. (210 fizyczna)
programowanie aplikacji desktopowych
4 PT a1 - Pochmara J. (016 prac inform)
programowanie aplikacji mobilnych
4 PT a2 - Adamek M. (102a prac inform)
historia
4 PT - Kawczyńska E. (208 historyczna)
4 10:00-10:45 matematyka
4 PT - Mroczek K. (204 matematyczna)
wychowanie fizyczne
4 PT wf1 - Krawczyk M. (Teren_2)
wychowanie fizyczne
4 PT wf2 - Konieczny M. (Teren_1)
programowanie aplikacji desktopowych
4 PT a1 - Pochmara J. (016 prac inform)
programowanie aplikacji mobilnych
4 PT a2 - Adamek M. (102a prac inform)
programowanie obiektowe
4 PT a1 - Pochmara J. (016 prac inform)
język angielski
4 PT a2 - Drygas E. (25 religia/język)
5 11:00-11:45 matematyka
4 PT - Mroczek K. (204 matematyczna)
język niemiecki
4 PT o1 - Stachowiak A. (105)
język niemiecki
4 PT o2 - Borkowski D. (109)
matematyka
4 PT - Mroczek K. (204 matematyczna)
programowanie obiektowe
4 PT a1 - Pochmara J. (016 prac inform)
język angielski
4 PT a2 - Drygas E. (201 biologiczna)
programowanie aplikacji desktopowych
4 PT a1 - Pochmara J. (016 prac inform)
język angielski
4 PT a2 - Drygas E. (25 religia/język)
6 11:55-12:40 geografia
4 PT - Natunewicz M. (202 geograficzna)
fizyka
4 PT - Staniszewski P. (210 fizyczna)
matematyka
4 PT - Mroczek K. (204 matematyczna)
język angielski
4 PT a1 - Smulska-Perez K. (105)
programowanie obiektowe
4 PT a2 - Pochmara J. (016 prac inform)
programowanie aplikacji zaawansowanych webowych
4 PT a1 - Wagner T. (06 prac inform/ rys tech)
programowanie aplikacji desktopowych
4 PT a2 - Pochmara J. (016 prac inform)
7 13:00-13:45 język angielski
4 PT a1 - Smulska-Perez K. (04 język)
programowanie aplikacji zaawansowanych webowych
4 PT a2 - Doberski D. (06 prac inform/ rys tech)
język polski
4 PT - Marcinkowska R. (19)
zajęcia z wychowawcą
4 PT - Mroczek K. (204 matematyczna)
język angielski
4 PT a1 - Smulska-Perez K. (105)
programowanie obiektowe
4 PT a2 - Pochmara J. (016 prac inform)
programowanie aplikacji zaawansowanych webowych
4 PT a1 - Wagner T. (06 prac inform/ rys tech)
programowanie aplikacji desktopowych
4 PT a2 - Pochmara J. (016 prac inform)
8 14:05-14:50 programowanie aplikacji zaawansowanych webowych
4 PT a2 - Doberski D. (06 prac inform/ rys tech)
matematyka
4 PT - Mroczek K. (204 matematyczna)
język hiszpański
4 4AT h1 4ET/TT h1 4FT h1 4I1T h1 4PT h1 - Mandelt B. (25 religia/język)
wiedza o społeczeństwie
4 PT - Kawczyńska E. (208 historyczna)
programowanie aplikacji zaawansowanych webowych
4 PT a1 - Wagner T. (06 prac inform/ rys tech)
programowanie aplikacji desktopowych
4 PT a2 - Pochmara J. (016 prac inform)
9 15:00-15:45 programowanie aplikacji zaawansowanych webowych
4 PT a2 - Doberski D. (06 prac inform/ rys tech)
matematyka
4 PT - Mroczek K. (204 matematyczna)
programowanie aplikacji zaawansowanych webowych
4 PT a1 - Wagner T. (06 prac inform/ rys tech)
10 15:55-16:40 programowanie aplikacji zaawansowanych webowych
4 PT a2 - Doberski D. (06 prac inform/ rys tech)
chemia
4 PT - Janeba-Bartoszewicz E. (211 chemiczna)
11 16:45-17:30 wychowanie fizyczne
4 PT wf1 - Krawczyk M. (sala gimnastyczna_2)
wychowanie fizyczne
4 PT wf2 - Konieczny M. (sala gimnastyczna_1)
12 17:35-18:20 wychowanie fizyczne
4 PT wf1 - Krawczyk M. (sala gimnastyczna_2)
wychowanie fizyczne
4 PT wf2 - Konieczny M. (sala gimnastyczna_1)
13 18:25-19:10
14 19:15-20:00
15 20:05-20:50

Klasa 5 PAT - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 07:20-08:05 robotyka i programowanie
5 PAT a2 - Hałas K. (021 prac robotyk)
j.niemiecki_DSD
5 5PI2T j.niemiecki_DSD_1 5PI1T j.niemiecki_DSD_1 5PET j.niemiecki_DSD_1 5PAT j.niemiecki_DSD_1 - Stachowiak A. (105)
matematyka
5 PAT - Gotowicz K. (205 matematyczna)
2 08:10-08:55 język angielski
5 PAT a1 - Jurczyk-Maciuszonek M. (19)
robotyka i programowanie
5 PAT a2 - Hałas K. (021 prac robotyk)
j.niemiecki_DSD
5 5PI2T j.niemiecki_DSD_1 5PI1T j.niemiecki_DSD_1 5PET j.niemiecki_DSD_1 5PAT j.niemiecki_DSD_1 - Stachowiak A. (105)
matematyka
5 PAT - Gotowicz K. (205 matematyczna)
3 09:05-09:50 język angielski
5 PAT a1 - Jurczyk-Maciuszonek M. (19)
robotyka i programowanie
5 PAT a2 - Hałas K. (021 prac robotyk)
j.niemiecki_DSD
5 5PI2T j.niemiecki_DSD_1 5PI1T j.niemiecki_DSD_1 5PET j.niemiecki_DSD_1 5PAT j.niemiecki_DSD_1 - Stachowiak A. (105)
język polski
5 PAT - Borowska B. (107)
matematyka
5 PAT - Gotowicz K. (206 matematyczna)
język angielski
5 PAT a1 - Jurczyk-Maciuszonek M. (04 język)
język angielski
5 PAT a2 - Gągorowska J. (15 religia/język)
4 10:00-10:45 język polski
5 PAT - Borowska B. (207 polonistyczna)
j.niemiecki_DSD
5 5PI2T j.niemiecki_DSD_1 5PI1T j.niemiecki_DSD_1 5PET j.niemiecki_DSD_1 5PAT j.niemiecki_DSD_1 - Stachowiak A. (105)
działalność gospodarcza w branży automatyki
5 PAT - Jeznach U. (107)
matematyka
5 PAT - Gotowicz K. (206 matematyczna)
wychowanie fizyczne
5 PAT - Rodak-Turowska A. (siłownia_1)
5 11:00-11:45 język angielski
5 PAT a2 - Gągorowska J. (02 przedmioty zawodowe)
język polski
5 PAT - Borowska B. (207 polonistyczna)
wychowanie fizyczne
5 PAT - Rodak-Turowska A. (Teren_1)
robotyka i programowanie
5 PAT a1 - Hałas K. (021 prac robotyk)
wiedza o społeczeństwie
5 PAT - Osiński J. (106)
6 11:55-12:40 język polski
5 PAT - Borowska B. (207 polonistyczna)
wychowanie fizyczne
5 PAT - Rodak-Turowska A. (sala gimnastyczna_1)
robotyka i programowanie
5 PAT a1 - Hałas K. (021 prac robotyk)
zajęcia z wychowawcą
5 PAT - Borowska B. (207 polonistyczna)
7 13:00-13:45 religia
5 PAT - Proch J. (sala samokształceniowa)
język angielski
5 PAT a2 - Gągorowska J. (109)
robotyka i programowanie
5 PAT a1 - Hałas K. (021 prac robotyk)
język hiszpański
5 5PET h2 5PAT h2 - Mandelt B. (19)
język niemiecki
5 PAT o1 - Stachowiak A. (105)
8 14:05-14:50 matematyka
5 PAT - Gotowicz K. (203 matematyczna)
9 15:00-15:45 matematyka
5 PAT - Gotowicz K. (203 matematyczna)
10 15:55-16:40 matematyka
5 PAT - Gotowicz K. (203 matematyczna)
11 16:45-17:30
12 17:35-18:20
13 18:25-19:10
14 19:15-20:00
15 20:05-20:50

Klasa 5 PET - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 07:20-08:05 j.niemiecki_DSD
5 5PI2T j.niemiecki_DSD_1 5PI1T j.niemiecki_DSD_1 5PET j.niemiecki_DSD_1 5PAT j.niemiecki_DSD_1 - Stachowiak A. (105)
eksploatacja urządzeń elektronicznych
5 PET g1 - Waraczewski J. (022 multimedialna)
eksploatacja urządzeń elektronicznych
5 PET g1 - Waraczewski J. (012 prac elektr)
2 08:10-08:55 j.niemiecki_DSD
5 5PI2T j.niemiecki_DSD_1 5PI1T j.niemiecki_DSD_1 5PET j.niemiecki_DSD_1 5PAT j.niemiecki_DSD_1 - Stachowiak A. (105)
język polski
5 PET - Kurasińska P. (20)
eksploatacja urządzeń elektronicznych
5 PET g1 - Waraczewski J. (022 multimedialna)
eksploatacja urządzeń elektronicznych
5 PET g1 - Waraczewski J. (012 prac elektr)
3 09:05-09:50 j.niemiecki_DSD
5 5PI2T j.niemiecki_DSD_1 5PI1T j.niemiecki_DSD_1 5PET j.niemiecki_DSD_1 5PAT j.niemiecki_DSD_1 - Stachowiak A. (105)
język polski
5 PET - Kurasińska P. (20)
eksploatacja urządzeń elektronicznych
5 PET g1 - Waraczewski J. (022 multimedialna)
język polski
5 PET - Kurasińska P. (108)
4 10:00-10:45 matematyka
5 PET - Kołodziejczyk M. (109)
j.niemiecki_DSD
5 5PI2T j.niemiecki_DSD_1 5PI1T j.niemiecki_DSD_1 5PET j.niemiecki_DSD_1 5PAT j.niemiecki_DSD_1 - Stachowiak A. (105)
matematyka
5 PET - Kołodziejczyk M. (206 matematyczna)
działalność gospodarcza w branży elektronicznej
5 PET - Jeznach U. (211 chemiczna)
język polski
5 PET - Kurasińska P. (108)
5 11:00-11:45 język polski
5 PET - Kurasińska P. (104)
język angielski zawodowy
5 PET - Kudlińska M. (022 multimedialna)
matematyka
5 PET - Kołodziejczyk M. (206 matematyczna)
religia
5 PET - Proch J. (sala samokształceniowa)
zajęcia z wychowawcą
5 PET - Krawczyk M. (022 multimedialna)
6 11:55-12:40 język angielski
5 PET - Brzechczyn A. (022 multimedialna)
matematyka
5 PET - Kołodziejczyk M. (109)
matematyka
5 PET - Kołodziejczyk M. (206 matematyczna)
wiedza o społeczeństwie
5 PET - Osiński J. (106)
język angielski
5 PET - Brzechczyn A. (20)
7 13:00-13:45 eksploatacja urządzeń elektronicznych
5 PET g2 - Waraczewski J. (02 przedmioty zawodowe)
matematyka
5 PET - Kołodziejczyk M. (109)
język angielski
5 PET - Brzechczyn A. (20)
język hiszpański
5 5PET h2 5PAT h2 - Mandelt B. (19)
język niemiecki
5 5PET n1 5PTT n1 - Borkowski D. (108)
8 14:05-14:50 eksploatacja urządzeń elektronicznych
5 PET g2 - Waraczewski J. (02 przedmioty zawodowe)
matematyka
5 PET - Kołodziejczyk M. (109)
wychowanie fizyczne
5 PET - Krawczyk M. (siłownia_1)
9 15:00-15:45 eksploatacja urządzeń elektronicznych
5 PET g2 - Waraczewski J. (02 przedmioty zawodowe)
wychowanie fizyczne
5 PET - Krawczyk M. (Teren_1)
wychowanie fizyczne
5 PET - Krawczyk M. (sala gimnastyczna_1)
10 15:55-16:40 eksploatacja urządzeń elektronicznych
5 PET g2 - Waraczewski J. (022 multimedialna)
11 16:45-17:30 eksploatacja urządzeń elektronicznych
5 PET g2 - Waraczewski J. (022 multimedialna)
12 17:35-18:20
13 18:25-19:10
14 19:15-20:00
15 20:05-20:50

Klasa 5 PFT - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 07:20-08:05 język angielski
5 PFT - Karwasz A. (109)
wychowanie fizyczne
5 PFT - Rodak-Turowska A. (siłownia_1)
2 08:10-08:55 język polski
5 PFT - Kasperska M. (107)
wiedza o społeczeństwie
5 PFT - Osiński J. (106)
wychowanie fizyczne
5 PFT - Rodak-Turowska A. (sala gimnastyczna_1)
język angielski
5 PFT - Karwasz A. (103)
3 09:05-09:50 język polski
5 PFT - Kasperska M. (107)
matematyka
5 PFT - Paszyn I. (203 matematyczna)
matematyka
5 PFT - Paszyn I. (203 matematyczna)
wychowanie fizyczne
5 PFT - Rodak-Turowska A. (Teren_1)
język polski
5 PFT - Kasperska M. (109)
4 10:00-10:45 matematyka
5 PFT - Paszyn I. (203 matematyczna)
język polski
5 PFT - Kasperska M. (107)
język polski
5 PFT - Kasperska M. (207 polonistyczna)
język niemiecki
5 PFT o1 - Borkowski D. (036 język)
język hiszpański
5 PFT o2 - Mandelt B. (25 religia/język)
religia
5 PFT - Mańczak M. (sala samokształceniowa)
5 11:00-11:45 matematyka
5 PFT - Paszyn I. (203 matematyczna)
język polski
5 PFT - Kasperska M. (207 polonistyczna)
zajęcia z wychowawcą
5 PFT - Borkowski D. (207 polonistyczna)
6 11:55-12:40 język angielski
5 PFT - Karwasz A. (109)
7 13:00-13:45
8 14:05-14:50
9 15:00-15:45
10 15:55-16:40
11 16:45-17:30
12 17:35-18:20
13 18:25-19:10
14 19:15-20:00
15 20:05-20:50

Klasa 5 PI1T - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 07:20-08:05 j.niemiecki_DSD
5 5PI2T j.niemiecki_DSD_1 5PI1T j.niemiecki_DSD_1 5PET j.niemiecki_DSD_1 5PAT j.niemiecki_DSD_1 - Stachowiak A. (105)
matematyka
5 PI1T - Gotowicz K. (206 matematyczna)
wychowanie fizyczne
5 PI1T wf1 - Kudzinowska I. (siłownia_1)
wychowanie fizyczne
5 PI1T wf2 - Rodak-Turowska A. (siłownia_2)
2 08:10-08:55 j.niemiecki_DSD
5 5PI2T j.niemiecki_DSD_1 5PI1T j.niemiecki_DSD_1 5PET j.niemiecki_DSD_1 5PAT j.niemiecki_DSD_1 - Stachowiak A. (105)
język niemiecki
5 PI1T o1 - Stachowiak A. (105)
matematyka
5 PI1T - Gotowicz K. (206 matematyczna)
wychowanie fizyczne
5 PI1T wf1 - Kudzinowska I. (siłownia_1)
wychowanie fizyczne
5 PI1T wf2 - Rodak-Turowska A. (siłownia_2)
3 09:05-09:50 j.niemiecki_DSD
5 5PI2T j.niemiecki_DSD_1 5PI1T j.niemiecki_DSD_1 5PET j.niemiecki_DSD_1 5PAT j.niemiecki_DSD_1 - Stachowiak A. (105)
wychowanie fizyczne
5 PI1T wf1 - Kudzinowska I. (Teren_1)
wychowanie fizyczne
5 PI1T wf2 - Rodak-Turowska A. (Teren_2)
fakultet techniczny
5 PI1T - Adamek A. (018 prac inform)
matematyka
5 PI1T - Gotowicz K. (205 matematyczna)
4 10:00-10:45 j.niemiecki_DSD
5 5PI2T j.niemiecki_DSD_1 5PI1T j.niemiecki_DSD_1 5PET j.niemiecki_DSD_1 5PAT j.niemiecki_DSD_1 - Stachowiak A. (105)
zajęcia z wychowawcą
5 PI1T - Brzechczyn A. (209 polonistyczna)
język polski
5 PI1T - Jesionowska A. (209 polonistyczna)
matematyka
5 PI1T - Gotowicz K. (205 matematyczna)
5 11:00-11:45 religia
5 PI1T - Mańczak M. (sala samokształceniowa)
język polski
5 PI1T - Jesionowska A. (209 polonistyczna)
wiedza o społeczeństwie
5 PI1T - Kawczyńska E. (208 historyczna)
język polski
5 PI1T - Jesionowska A. (209 polonistyczna)
język angielski
5 PI1T a1 - Brzechczyn A. (20)
6 11:55-12:40 język polski
5 PI1T - Jesionowska A. (209 polonistyczna)
język angielski
5 PI1T a1 - Brzechczyn A. (20)
język angielski
5 PI1T a2 - Kudlińska M. (022 multimedialna)
język angielski
5 PI1T a2 - Kudlińska M. (04 język)
język hiszpański
5 PI1T o2 - Mandelt B. (25 religia/język)
7 13:00-13:45 język polski
5 PI1T - Jesionowska A. (209 polonistyczna)
język angielski
5 PI1T a1 - Brzechczyn A. (20)
język angielski
5 PI1T a2 - Kudlińska M. (15 religia/język)
8 14:05-14:50 matematyka
5 PI1T - Gotowicz K. (203 matematyczna)
9 15:00-15:45 matematyka
5 PI1T - Gotowicz K. (203 matematyczna)
10 15:55-16:40
11 16:45-17:30
12 17:35-18:20
13 18:25-19:10
14 19:15-20:00
15 20:05-20:50

Klasa 5 PI2T - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 07:20-08:05 j.niemiecki_DSD
5 5PI2T j.niemiecki_DSD_1 5PI1T j.niemiecki_DSD_1 5PET j.niemiecki_DSD_1 5PAT j.niemiecki_DSD_1 - Stachowiak A. (105)
2 08:10-08:55 j.niemiecki_DSD
5 5PI2T j.niemiecki_DSD_1 5PI1T j.niemiecki_DSD_1 5PET j.niemiecki_DSD_1 5PAT j.niemiecki_DSD_1 - Stachowiak A. (105)
język polski
5 PI2T - Kasperska M. (207 polonistyczna)
fakultet techniczny
5 PI2T - Adamek A. (018 prac inform)
3 09:05-09:50 j.niemiecki_DSD
5 5PI2T j.niemiecki_DSD_1 5PI1T j.niemiecki_DSD_1 5PET j.niemiecki_DSD_1 5PAT j.niemiecki_DSD_1 - Stachowiak A. (105)
język polski
5 PI2T - Kasperska M. (207 polonistyczna)
religia
5 PI2T - Mańczak M. (025 język)
4 10:00-10:45 j.niemiecki_DSD
5 5PI2T j.niemiecki_DSD_1 5PI1T j.niemiecki_DSD_1 5PET j.niemiecki_DSD_1 5PAT j.niemiecki_DSD_1 - Stachowiak A. (105)
język angielski
5 PI2T a1 - Bąkowska P. (025 język)
język angielski
5 PI2T a2 - Kudlińska M. (04 język)
język polski
5 PI2T - Kasperska M. (207 polonistyczna)
język angielski
5 PI2T a1 - Bąkowska P. (025 język)
5 11:00-11:45 język polski
5 PI2T - Kasperska M. (107)
język angielski
5 PI2T a1 - Bąkowska P. (025 język)
język angielski
5 PI2T a2 - Kudlińska M. (04 język)
język hiszpański
5 5PI2T h2 5PTT h2 - Mandelt B. (25 religia/język)
język niemiecki
5 PI2T o1 - Borkowski D. (036 język)
matematyka
5 PI2T - Gojtka E. (205 matematyczna)
6 11:55-12:40 matematyka
5 PI2T - Gojtka E. (205 matematyczna)
język polski
5 PI2T - Kasperska M. (107)
wiedza o społeczeństwie
5 PI2T - Kawczyńska E. (208 historyczna)
język angielski
5 PI2T a2 - Kudlińska M. (04 język)
matematyka
5 PI2T - Gojtka E. (205 matematyczna)
7 13:00-13:45 matematyka
5 PI2T - Gojtka E. (205 matematyczna)
matematyka
5 PI2T - Gojtka E. (205 matematyczna)
zajęcia z wychowawcą
5 PI2T - Kurc J. (107)
8 14:05-14:50 matematyka
5 PI2T - Gojtka E. (205 matematyczna)
wychowanie fizyczne
5 PI2T - Rodak-Turowska A. (siłownia_1)
9 15:00-15:45 wychowanie fizyczne
5 PI2T - Rodak-Turowska A. (sala gimnastyczna_1)
10 15:55-16:40 wychowanie fizyczne
5 PI2T - Rodak-Turowska A. (Teren_1)
11 16:45-17:30
12 17:35-18:20
13 18:25-19:10
14 19:15-20:00
15 20:05-20:50

Klasa 5 PTT - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 07:20-08:05
2 08:10-08:55 matematyka
5 PTT - Mroczek K. (204 matematyczna)
3 09:05-09:50 wiedza o społeczeństwie
5 PTT - Kawczyńska E. (208 historyczna)
matematyka
5 PTT - Mroczek K. (204 matematyczna)
4 10:00-10:45 matematyka
5 PTT - Mroczek K. (204 matematyczna)
język polski
5 PTT - Borowska B. (207 polonistyczna)
5 11:00-11:45 matematyka
5 PTT - Mroczek K. (204 matematyczna)
język polski
5 PTT - Borowska B. (107)
język hiszpański
5 5PI2T h2 5PTT h2 - Mandelt B. (25 religia/język)
religia
5 PTT - Mańczak M. (sala samokształceniowa)
6 11:55-12:40 matematyka
5 PTT - Mroczek K. (204 matematyczna)
język polski
5 PTT - Borowska B. (107)
język polski
5 PTT - Borowska B. (207 polonistyczna)
zajęcia z wychowawcą
5 PTT - Konieczny M. (202 geograficzna)
7 13:00-13:45 język angielski
5 PTT - Karwasz A. (109)
język angielski
5 PTT - Karwasz A. (025 język)
matematyka
5 PTT - Mroczek K. (204 matematyczna)
język niemiecki
5 5PET n1 5PTT n1 - Borkowski D. (108)
8 14:05-14:50 wychowanie fizyczne
5 PTT - Konieczny M. (Teren_1)
język polski
5 PTT - Borowska B. (207 polonistyczna)
matematyka
5 PTT - Mroczek K. (204 matematyczna)
9 15:00-15:45 język angielski
5 PTT - Karwasz A. (109)
wychowanie fizyczne
5 PTT - Konieczny M. (siłownia_1)
10 15:55-16:40 układy mikroprocesorowe
5 PTT - Kujawski J. (104)
wychowanie fizyczne
5 PTT - Konieczny M. (sala gimnastyczna_1)
11 16:45-17:30 układy mikroprocesorowe
5 PTT - Kujawski J. (104)
12 17:35-18:20
13 18:25-19:10
14 19:15-20:00
15 20:05-20:50