Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

Czego możesz się nauczyć?

 • diagnozowanie, remontowanie i utrzymywanie w sprawności technicznej urządzeń sterowania ruchem kolejowym
 • wiedza z zakresu automatyki jak i elektroniki oraz telekomunikacji
 • montaż systemów i urządzeń automatyki

Zatrudnienie w firmach utrzymujących sprawność infrastruktury komunikacyjnej, jak i ją rozbudowujących !

Technik Automatyk sterowania ruchem kolejowym to:

 • przygoda z profesjonalną, nowoczesną automatyką
 • dobrze płatna, ciekawa praca
 • zawód poszukiwany na krajowych i zagranicznych rynkach pracy

Chcesz zdobyć zawód interesujący, z perspektywami na przyszłość?

Interesuje Cię praca, która wykorzystuje informatykę oraz elektronikę w kolejnictwie?

Jeśli tak – podejmij decyzję i wybierz – oto nasza propozycja!


Po ukończeniu szkoły będziesz potrafił:

 • montować, diagnozować, remontować i utrzymywać w sprawności technicznej urządzeia sterowania ruchem kolejowym,
 • montować i eksploatować urządzenia zabezpieczenia ruchu kolejowego na przejazdach kolejowych,
 • montować i utrzymywać w sprawności technicznej urządzenia łączności przewodowej i bezprzewodowej,
 • budować i eksploatować urządzeń sieci zasilającej systemy sterowania ruchem kolejowym,
 • prowadzić dokumentację eksploatacyjną i techniczną urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Warunki pracy

Jeżeli podejmiesz pracę w wyuczonym zawodzie, będziesz wykonywał i nadzorował prace na różnych stanowiskach związanych bezpośrednio z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym w celu zapewnienia bardzo dobrego stanu technicznego, gwarantującego pracę całego systemu transportu kolejowego z zastosowaniem obowiązujących przepisów i instrukcji oraz uniwersalnych i specjalistycznych przyrządów kontrolno-pomiarowych.


Naukę ułatwią Ci następujące cechy psychofizyczne i zainteresowania:

 • zainteresowania i uzdolnienia techniczne,
 • koordynacja wzrokowo – ruchowa,
 • sprawny zmysł równowagi,
 • zdolność dobrego widzenia barw,
 • spostrzegawczość
 • samodzielność,
 • umiejętność skupienia uwagi przez dłuższy czas,
 • poczucie odpowiedzialności,

Naukę uniemożliwiają:

 • wady wzroku niedające się skorygować szkłami optycznymi (oczopląs, zaćma, daltonizm)
 • ograniczona sprawność ruchowa kończyn górnych
 • brak koordynacji wzrokowo-słuchowej
 • wady układu nerwowego (zaburzenia psychiczne, zawroty głowy, epilepsja)
Thales

Możliwość zdobywania umiejętności praktycznych

Część zajęć odbywać się będzie w siedzibie międzynarodowej firmy Thales, która odpowiada za systemy i produkty wykorzystywane w transporcie lądowym, lotnictwie, wojsku oraz kosmonautyce. Dzięki temu już w trakcie 4 lat edukacji w technikum zdobędziesz umiejętności praktyczne, które pomogą Tobie znaleźć zatrudnienie.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://zsl.poznan.pl/wp-content/uploads/2019/02/zsl_poznan_technikum_lacznosci.jpg);background-color: transparent;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 230px;} Skip to content