1% podatku na rzecz ZSŁ

Szanowni Państwo!
Jako Rada Rodziców staramy się aktywnie wspierać naszą Szkołę.
Ze środków uzyskanych z Państwa wpłat, dofinansowujemy nie tylko różnego rodzaju wydarzenia sportowe, kulturalne i naukowe, czy nagrody.
Staramy się również pomagać w sytuacjach wyjątkowych, np. poprzez wsparcie dla uczniów, których rodziny, bywa, że nagle znajdą się w trudnym położeniu finansowym.
Wydatków jest więc sporo, fundusze ograniczone.
Dlatego też dążąc do zdobycia dodatkowych środków finansowych, Rada Rodziców przystąpiła do akcji „1% dla naszej szkoły”
Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Szkole Małopolska, które jest organizatorem tej akcji, za ich pośrednictwem możemy przekazać 1% naszego podatku dochodowego na Zespół Szkół Łączności. (Więcej informacji o Stowarzyszeniu
www.spsm.edu.pl )
Jeden procent – to niewiele. Jednak pomnożony przez wiele wpłat, ma szansę istotnie wspomóc nasz budżet. Dlatego zachęcamy do rozpowszechniania naszej akcji wśród rodziny i znajomych.
Każdy podatnik, bez względu na sposób rozliczania z US (PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38, PIT-39), może to zrobić przez uzupełnienie formularza podatkowego w poniższy sposób (konieczne podanie informacji cel szczegółowy: ZS Łączności w Poznaniu)