Pomiar wykonywany przez miernik jakości powietrza Looko2.
Zobacz więcej statystyk.

Indeks jakości powietrza