Indeks jakości powietrza – ZSŁ Poznań

Pomiar wykonywany przez miernik jakości powietrza Looko2.
Zobacz więcej statystyk.

Indeks jakości powietrza