Technik programista

Technikum Łączności

W programie nauczania zawodu znajdują się następujące zagadnienia:

 • Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi,
 • Projektowanie i administrowanie bazami danych,
 • Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji,
 • Programowanie aplikacji desktopowych i mobilnych.

Kwalifikacje

INF.03

Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Dowiedz się więcej
INF.04

Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

Dowiedz się więcej

Przedmioty rozszerzone

Współpraca i patronaty

Współpraca z Politechniką Poznańską
Współpraca z Wunderman Thompson Technology

Języki obce:

język angielski (kontynuacja)

język niemiecki (kontynuacja)

język hiszpański (kontynuacja)

Przedmioty punktowane:

 • język polski
 • matematyka
 • informatyka
 • język obcy nowożytny, drugi język obcy nowożytny
Technik Programista Zespół Szkół Łączności

CEL KSZTAŁCENIA

Celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przygotowywania szczegółowych algorytmów i analizy działania aplikacji;
 • tworzenia, wykorzystywania i obsługi struktur danych;
 • tworzenia aplikacji w wybranym języku i środowisku programowania;
 • instalowaniu i uruchamianiu aplikacji;
 • konserwacji i modyfikacji kodu aplikacji.

PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY

 • przedsiębiorstwa zajmujące się hostingiem oraz projektowaniem, tworzeniem i administracją witryn internetowych oraz technologii webowych;
 • przedsiębiorstwa zajmujące się tworzeniem aplikacji mobilnych;
 • firmy zajmujące się modelowaniem, projektowaniem i drukiem 3D;
 • firmy zajmujące się tworzeniem programów desktopowych i aplikacji internetowych.

WYBRANE PRZEDMIOTY ZAWODOWE

 • podstawy oprogramowania;
 • programowanie obiektowe;
 • projektowanie stron internetowych;
 • programowanie aplikacji mobilnych;
 • programowanie aplikacji desktopowych;
 • programowanie aplikacji zaawansowanych webowych;
 • testowanie i dokumentowanie aplikacji.

DODATKOWE INFORMACJE

 • certyfikaty językowe DSD I PRO, FCE, CAE;
 • certyfikaty CISCO Networking Academy oraz Microsoft;
 • uprawnienia SEP do 1 kV;
 • praktyki zagraniczne;
 • stypendia naukowe.

Próg punktowy uzyskany przez kandydatów przyjętych w roku szkolny 2023/2024 w zawodzie technik programista wyniósł 169 punktów.