Technik elektronik

Technikum Łączności

W programie nauczania zawodu znajdują się następujące zagadnienia:

 • instalowanie oraz konserwowanie urządzeń elektronicznych;
 • użytkowanie urządzeń elektronicznych;
 • naprawa urządzeń elektronicznych.

Kwalifikacje

ELM.02

Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

Dowiedz się więcej
ELM.05

Eksploatacja urządzeń elektronicznych

Dowiedz się więcej

Przedmioty rozszerzone

Współpraca i patronaty

Kimball Electronics sp. z.o.o.
Współpraca z Kimball Electronics Poland Sp. z o.o.
Współpraca z Politechniką Poznańską

Języki obce:

język angielski (kontynuacja)

język niemiecki (kontynuacja)

język hiszpański (kontynuacja)

Przedmioty punktowane:

 • język polski
 • matematyka
 • informatyka
 • język obcy nowożytny,  drugi język obcy nowożytny
Technik Elektronik

CEL KSZTAŁCENIA

Celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • instalowania, konserwowania, użytkowania i naprawiania urządzeń elektronicznych.

PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY

 • zakłady przemysłowe przy montażu, instalacji, konserwacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych;
 • zakłady naprawcze urządzeń oraz aparatury elektronicznej i automatyki;
 • pracownie i biura konstrukcyjno-technologiczne zajmujące się budową urządzeń elektronicznych;
 • placówki badawczo-rozwojowe.

WYBRANE PRZEDMIOTY ZAWODOWE

 • podstawy elektrotechniki i elektroniki;
 • rysunek techniczny i AutoCad;
 • montaż mechaniczny i elektroniczny;
 • przyrządy pomiarowe;
 • urządzenia elektroniczne;
 • układy analogowe;
 • układy cyfrowe
 • układy mikroprocesorowe AVR;
 • sieci informatyczne.

DODATKOWE INFORMACJE

 • zajęcia na Politechnice Poznańskiej;
 • certyfikaty językowe DSD I PRO, FCE, CAE;
 • certyfikaty CISCO Networking Academy oraz Microsoft;
 • uprawnienia SEP do 1 kV;
 • praktyki zagraniczne;
 • stypendia naukowe.

Próg punktowy uzyskany przez kandydatów przyjętych w roku szkolny 2023/2024 w zawodzie technik elektronik wyniósł 127 punktów.