Egzamin maturalny


Termin główny – maj 2022 r.
Termin dodatkowy – czerwiec 2022 r.
Termin poprawkowy – sierpień 2022 r.