Technik fotografii i multimediów

Technikum Łączności

W programie zawodu znajdują się:

 • Wykonywanie  profesjonalnych zdjęć analogowych,
 • Organizacja planu zdjęciowego i filmowego,
 • Stosowanie grafiki komputerowej,
 • Tworzenie grafiki 3D – modelowanie, rendering, animacja,
 • Profesjonalne filmowanie i tworzenie efektów specjalnych.

Technik fotografi i multimediów

CEL KSZTAŁCENIA

Celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przygotowywania materiałów cyfrowych do wykonywania projektów graficznych;
 • organizowania planów zdjęciowych;
 • wykonywania projektów graficznych do druku;
 • obsługiwania profesjonalnych aparatów oraz sprzętu fotograficznego;
 • wykonywania i publikacji projektów multimedialnych.

PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY

 • laboratoria fotograficzne usługowe;
 • studia graficzne, filmowe, telewizyjne;
 • agencje reklamowe m.in. przy
 • projektowaniu reklamy zewnętrznej,
 • opracowywaniu animacji, klipów filmowych
 • oraz prezentacji multimedialnych;
 • laboratoria naukowo-badawcze,
 • kryminalistyczne, medyczne, geologiczne;
 • wydawnictwa, drukarnie;
 • działalność gospodarcza.