Samorząd Uczniowski

Skład prezydium :

  • Michał Strykowski (klasa 2i2T) – Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.
  • Marcin Nogajewski (klasa 2i2T) – Zastępca Przewodniczącego Samorządu.
  • Mateusz Hildebrandt (klasa 3PFT) oraz Mateusz Kulus (klasa 3Pi1T) – Członkowie Prezydium Samorządu Uczniowskiego.