Samorząd Uczniowski

Skład prezydium :

  • Michał Strykowski (klasa 2i2T) – Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.
  • Marcin Nogajewski (klasa 2i2T) – Zastępca Przewodniczącego Samorządu.
  • Mateusz Hildebrandt (klasa 3PFT) oraz Mateusz Kulus (klasa 3Pi1T) – Członkowie Prezydium Samorządu Uczniowskiego.

Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu złożył wnioski w VI edycji konkursu realizowanego przez Miasto Poznań pt. „Fundusz Samorządów Uczniowskich”. Komisja konkursowa rozpatrzyła wnioski pozytywnie, przyznając dofinansowanie na oba projekty.

Dzięki projektowi udało się stworzyć ekologiczną stację ładowania urządzeń mobilnych , a także uczniowską przechowalnię, która zaspokaja potrzeby uczniów szkoły.