Podatki

Materiały informacyjne dotyczące zmian przepisów ustawy o podatku PIT dokonanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r., która wejdzie w życie, co do zasady, w dniu 1 lipca br.:

Broszurę informacyjną dla nauczycieli, w której zawarte są przykładowe wyliczenia porównujące kwoty podatku należnego: 

1) w roku 2021, 

2) za 2022 r. – wg zasad wprowadzonych w styczniu 2022 r. 

3) za 2022 r – wg nowych zasad wchodzących w życie 1 lipca;

Ulotkę informacyjną dotyczącą osób, które osiągają dochody z kilku tytułów – opisującą przewidziane w ustawie z 9 czerwca br. rozwiązania, które zasadniczo znajdą zastosowanie od 1 stycznia 2023 r. (ich wcześniejsze wprowadzenie nie było możliwe z uwagi na aspekty związane z systemami IT);

Podręcznik „Niskie podatki” – opisujący całość zmian wprowadzonych ww. ustawą z 9 czerwca br. wraz z konkretnymi przykładami.