Technik automatyk

Technikum Łączności

W programie nauczania zawodu znajdują się następujące zagadnienia:

 • diagnostyka urządzeń i instalacji automatyki;
 • przeglądy techniczne i konserwacja urządzeń instalacji automatyki;
 • montaż urządzeń i instalacja automatyki.

Kwalifikacje

ELM.01

Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej

Dowiedz się więcej
ELM.04

Eksploatacja układów automatyki przemysłowej

Dowiedz się więcej

Przedmioty rozszerzone

Współpraca i patronaty

Współpraca z FlexLink System Polska Sp. z o.o.
Współpraca z Politechniką Poznańską
Współpraca z Siemens

Języki obce:

język angielski (kontynuacja)

język niemiecki (kontynuacja)

Przedmioty punktowane:

 • język polski
 • matematyka
 • informatyka
 • język obcy nowożytny ,  drugi język obcy nowożytny

CEL KSZTAŁCENIA

Celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montowania, obsługiwania i uruchamiania urządzeń i instalacji automatyki przemysłowej;
 • diagnozowania i remontowania urządzeń i instalacji automatyki przemysłowej;
 • testowania prototypów nowych lub zmodyfikowanych urządzeń i układów automatyki;
 • programowania sterowników PLC.

PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY

 • służby utrzymania ruchu w zakładach przemysłowych;
 • warsztaty naprawcze elementów i urządzeń oraz aparatury automatyki;
 • placówki rozwojowo-badawcze;
 • pracownie i biura konstrukcyjno-technologiczne zajmujące się projektowaniem elementów i urządzeń automatyki;
 • zakłady przemysłowe, w których są produkowane lub stosowane urządzenia automatyki.

WYBRANE PRZEDMIOTY ZAWODOWE

 • podstawy automatyki;
 • podstawy elektrotechniki i elektroniki;
 • rysunek techniczny i AutoCad;
 • urządzenia i instalacje automatyki;
 • eksploatacja urządzeń automatyki przemysłowej;
 • diagnostyka i naprawa instalacji automatyki;
 • robotyka i programowanie AVR;
 • projektowanie układów automatyki PLC.

DODATKOWE INFORMACJE

 • zajęcia na Politechnice Poznańskiej;
 • certyfikaty językowe DSD I PRO, FCE, CAE;
 • certyfikaty CISCO Networking Academy oraz Microsoft;
 • uprawnienia SEP do 1 kV;
 • praktyki zagraniczne;
 • stypendia naukowe.

Próg punktowy uzyskany przez kandydatów przyjętych w roku szkolny 2023/2024 w zawodzie technik automatyk wyniósł 153 punkty.