Rekrutacja 2022/2023

Rozpoczynamy rekrutację do Technikum Łączności i Branżowej Szkoły I stopnia w Poznaniu.

Nabór prowadzony jest za pomocą systemu informatycznego pod adresem:

https://nabor.pcss.pl/poznan

W terminie od 16.05.2022r. do 20.06.2022r. należy składać wnioski o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. W tym terminie można również dokonać ewentualnych zmian w wyborze.

Prosimy również w przypadku pierwszego wyboru dołączyć oprócz wniosku o przyjęcie, ankietę informacyjną oraz deklarację udziału w lekcjach religii/etyki, które można pobrać w zakładce Dokumenty rekrutacyjne.

W terminie od 24.06.2022r. do 12.07.2022r. do godz. 15:00 należy dostarczyć świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami w zakładce Rekrutacja/Dokumenty rekrutacyjne. https://zsl.poznan.pl/dokumenty-rekrutacyjne/

Powiązane aktualności

Powiązane zawody