PPK

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to dobrowolny program długoterminowego oszczędzania, organizowany przez Pracodawcę dla Pracowników, we współpracy z zewnętrzną instytucją finansową, przy wsparciu środków z Funduszu Pracy.  


MATERIAŁY INFORMACYJNE


WZORY DEKLARACJI / OŚWIADCZEŃ


Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ul. Marynarska 15, bud. New City

02-674 Warszawa

Tel. 22 640 40 00, fax 22 640 40 05

ppk_info@pekaotfi.lpl

www.pekaotfi.pl