PPK

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to dobrowolny program długoterminowego oszczędzania, organizowany przez Pracodawcę dla Pracowników, we współpracy z zewnętrzną instytucją finansową, przy wsparciu środków z Funduszu Pracy.  

Co się zmienia w PPK od 2023? Autozapis do PPK.

Od 1 stycznia 2023 r. wchodzą w życie przepisy, które nakładają na podmiot zatrudniający dokonywanie cyklicznego autozapisu pracowników do PPK, bez względu na to, kiedy dołączyli oni do programu.

Co 4 lata, począwszy od roku 2023, w terminie do ostatniego dnia lutego danego roku, podmiot zatrudniający informuje uczestnika PPK, który uprzednio złożył deklarację o rezygnacji z PPK o ponownym zapisie do PPK i dokonywaniu wpłat za tego uczestnika. Wobec tego w 2023 r. utracą ważność złożone uprzednio przez pracowników deklaracje o rezygnacji z PPK. Oznacza to, że jeśli pracownik nie złoży ponownej deklaracji o rezygnacji z PPK, od dnia 1 kwietnia 2023 r., podmiot zatrudniający dokona wpłat za uczestnika do PPK i uczestnik ten zostanie objęty programem PPK do momentu ponownego złożenia deklaracji o rezygnacji.

Rezygnację nadal będzie można złożyć w każdym momencie, natomiast należy liczyć się z faktem, że jeśli pracownik złoży deklarację zbyt późno, za miesiące kiedy był objęty PPK, nawet bez jego woli, pracodawca potrąci mu z wynagrodzenia stosowną część składki na PPK. Ponowną deklarację o rezygnacji w 2023 r. będzie można złożyć od dnia 1 marca 2023 r.

Złożona od 1 marca 2023 r. deklaracja o rezygnacji z PPK będzie ważna przez kolejne 4 lata. Po upływie tego terminu deklarację trzeba będzie złożyć ponownie. Ponowny autozapis do PPK będzie miał miejsce w 2027 i dalej co kolejne 4 lata.


MATERIAŁY INFORMACYJNE


WZORY DEKLARACJI / OŚWIADCZEŃ


Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ul. Marynarska 15, bud. New City

02-674 Warszawa

Tel. 22 640 40 00, fax 22 640 40 05

ppk_info@pekaotfi.lpl

www.pekaotfi.pl