Arena Zawodów


Organizacja wydarzenia „Szacun dla zawodowców” została zaplanowana na 7.02.2024 r. O szczegółach będziemy informować.

Już teraz zapraszamy do spotkania z nami.

„Szacun dla zawodowców” to działania prowadzone przez Miasto Poznań mające na celu propagowanie kształcenia zawodowego, a w szczególności poszerzanie wiedzy uczniów szkół podstawowych o różnych zawodach.

Kampania „Szacun dla zawodowców” ma na celu rozpropagowanie w poznańskim regionie szkolnictwa zawodowego. Realizowana jest od 2015 roku zachęca uczniów do aktywnego włączenia się w nasze działania. W ramach akcji prowadzona jest szeroko zakrojona reklama dostępnych w Poznaniu 22 szkół zawodowych, a zwieńczeniem tych działań jest coroczna Arena Zawodów, podczas to której fachowcy prezentują młodzieży 62 profesje możliwe do zdobycia w poznańskich placówkach.

Dodatkowo doradcy zawodowi przeprowadzają z uczniami testy predyspozycji zawodowych i pomagają sprawdzać, jakie zdolności mają uczniowie i w jakich kierunkach powinni się kształcić, doradzają także rodzicom, jak pomagać dzieciom przy podejmowaniu decyzji o przyszłej pracy.

Prowadzone są również akcje informacyjne i konkursy dostępne na stronie internetowej:

https://zawodowcy.poznan.pl

Na stronie zawodowcy.poznan.pl znajduje się wiele przydatnych informacji, z których mogą skorzystać zarówno uczniowie, rodzice,  jak i pracodawcy. W strefie ucznia znajduje się aktualna oferta poznańskich szkół, wykaz szkół zawodowych prowadzonych przez Miasto Poznań oraz lista popularnych zawodów. W strefie rodzica dostępne są artykuły, które pomogą rodzicom wspierać dziecko podczas wybierania ścieżki zawodowej. Ponadto na stronie znajduje się zakładka z aktualnościami oraz galeria. W aktualnościach znajdują się artykuły na temat najważniejszych  wydarzeń odbywających się w poznaniu, związanych
z tematyką kształcenia zawodowego. Oprócz tego znajdują się artykuły promujące akcje i wydarzenia organizowane przez szkoły.

https://www.poznan.pl/mim/info/news/arena-zawodow-coraz-blizej,197466.html