Kierunki kształcenia

Technik automatyk

Technikum Łączności

W programie nauczania zawodu znajdują się następujące zagadnienia:

 • diagnostyka urządzeń i instalacji automatyki;
 • przeglądy techniczne i konserwacja urządzeń instalacji automatyki;
 • montaż urządzeń i instalacja automatyki.

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje

,

Technik robotyk

Technikum Łączności

W programie nauczania zawodu znajdują  się następujące zagadnienia:

 • Obsługa i eksploatacja robotów przemysłowych,
 • Programowanie robotów przemysłowych,
 • Konserwacja i diagnostyka układów robotów przemysłowych.
 

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje

,

Technik elektronik

Technikum Łączności

W programie nauczania zawodu znajdują się następujące zagadnienia:

 • instalowanie oraz konserwowanie urządzeń elektronicznych;
 • użytkowanie urządzeń elektronicznych;
 • naprawa urządzeń elektronicznych.

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje

,

Technik informatyk

Technikum Łączności

W programie nauczania zawodu znajdują się następujące zagadnienia:

 • Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych,
 • Projektowanie i administrowanie lokalnymi sieciami komputerowymi,
 • Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych.

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje

,

Technik teleinformatyk

Technikum Łączności

W programie nauczania zawodu znajdują się następujące zagadnienia:

 • Zarządzanie systemami informatycznymi,
 • Zabezpieczenia sieci przed zagrożeniami zewnętrznymi,
 • Wiedza z zakresu informatyki, elektroniki i telekomunikacji.

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje

,

Technik programista

Technikum Łączności

W programie nauczania zawodu znajdują się następujące zagadnienia:

 • Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi,
 • Projektowanie i administrowanie bazami danych,
 • Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji,
 • Programowanie aplikacji desktopowych i mobilnych.

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje

,

Technik fotografii i multimediów

Technikum Łączności

W programie nauczania zawodu znajdują się następujące zagadnienia:

 • Wykonywanie  profesjonalnych zdjęć analogowych,
 • Organizacja planu zdjęciowego i filmowego,
 • Stosowanie grafiki komputerowej,
 • Tworzenie grafiki 3D – modelowanie, rendering, animacja,
 • Profesjonalne filmowanie i tworzenie efektów specjalnych.

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje

,