Kwalifikacja: INF.07

Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami operacyjnymi