J. niemiecki DSD 1 PRO

Zespół Szkół Łączności jest jedną z trzech szkół w Polsce, która oferuje  uczniom możliwość uzyskania certyfikatu DSD I PRO.

Egzamin DSD I Pro jest egzaminem państwowym, którego znajomość jest sprawdzana w Niemczech. Uzyskany certyfikat DSD I Pro honorowany jest przez pracodawców w Polsce i za granicą oraz daje potwierdzenie znajomości języka niemieckiego zawodowego na poziomie B1.

Program DSD I Pro realizowany jest w naszej szkole od pięciu lat. Zajęcia odbywają się w grupach międzyoddziałowych i są dla uczniów bezpłatne jak i egzamin końcowy DSD I PRO.

Grupą docelową DSD I PRO są uczniowie w wieku od 16 lat, którzy uczęszczają do szkoły  technicznej o dowolnej specjalizacji i chcą wykazać się znajomością języka niemieckiego zorientowaną na pracę.

DSD PRO– poziom I:

 • odpowiada poziomowi A2/B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Program DSD I PRO:

 • obejmuje naukę języka niemieckiego z podziałem na grupy w wymiarze 4 godzin tygodniowo przy wsparciu native speakera
 • motywuje uczniów do nauki poprzez stwarzanie możliwości żywego kontaktu z językiem
 • oferuje bezpłatny egzamin z języka niemieckiego,
 • umożliwia uzyskanie certyfikatu językowego A2/B1 wydanego przez niemieckie Ministerstwo Oświaty

Co daje egzamin DSD I PRO?

 • szanse na zatrudnienie na europejskim rynku pracy

Dlaczego warto uczyć się języka niemieckiego?

 • język niemiecki jest językiem urzędowym w 6 państwach Unii Europejskiej
 • Niemcy należą do najsilniejszych pod względem gospodarczym krajów na świecie, są największą potęgą gospodarczą Unii Europejskiej
 • Niemcy to nr 1 pod względem inwestycji zagranicznych w Polsce
 • zdecydowane preferencje  w ubieganiu się o pracę mają osoby znające język niemiecki
 • biegłe posługiwanie się językiem niemieckim daje duże możliwości biznesowe
 • Niemcy są innowatorami – kraj ten zajmuje 3 miejsce na świecie pod względem liczby zgłoszeń patentowych
 • znajomość języka niemieckiego pozwala poznać bogate dziedzictwo kulturowe krajów niemieckojęzycznych