O nas

Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu to szkoła z 75-letnią tradycją kształcenia. W skład zespołu szkół wchodzi: Technikum Łączności, oraz Branżowa Szkoła I stopnia nr 34.

Nasza oferta obejmuje kształcenie w zawodach:

Naszymi największymi atutami są: wysoka jakość kształcenia i wychowania, bezpieczeństwo młodzieży, możliwość wszechstronnego rozwoju, nowoczesne pracownie, infrastruktura sportowa, zaplecze gastronomiczne oraz doskonała atmosfera. W ramach programu Erasmus +, Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu realizuje projekty w sektorze: Kształcenie i szkolenie zawodowe dedykowane młodzieży uczącej się w Technikum Łączności. Poprzez zagraniczną praktykę zawodową, młodzież ma niepowtarzalną szansę na zdobycie nowych kompetencji zawodowych i językowych za granicą. Udział młodzieży w praktykach zawodowych w Hiszpanii i Niemczech to przede wszystkim zdobycie wiedzy i doświadczenia na światowych rynkach pracy, doskonalenie własnych umiejętności oraz wszechstronny rozwój osobowy.

Szkoła realizuje również projekty w sektorze partnerstwa strategicznego (Erasmus+), dzięki którym znacznie wzrasta jakość kształcenia zawodowego, głównie dzięki wymianie doświadczeń z partnerami z zagranicy oraz zaangażowanie lokalnych i zagranicznych firm w proces kształcenia zawodowego. Od roku szkolnego 2018/2019 realizowany jest projekt „Young Goes Further” w ramach programu Erasmus+ Partnerstwo Strategiczne. Głównym celem  jest rozwój kompetencji miękkich młodzieży i kadry ZSŁ. Uczniowie w szczególności rozwijają umiejętności związane z przedsiębiorczością oraz możliwościowi samozatrudnienia.

Współpracujemy również  z kluczowymi przedsiębiorstwami i organizacjami działającymi w branżach odpowiadających naszym zawodom, takimi jak: Kimball Electronics, Cognifide, FlexLink Systems Polska, Sii Polska, Modertrans Poznań, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Politechnika Poznańska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz, Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i  Zawodowego w Poznaniu.

Uczniowie mają możliwość zdobycia zewnętrznych certyfikatów potwierdzających kwalifikacje zawodowe: CISCO, Microsoft, SEP.

W szkole działają Akademie: CISCO, Mikrotik, Huawei.

Przygotowujemy również do państwowego egzaminu DSD I PRO– Deutsches Sprachdiplom na poziomie A2/B1 oraz FCE i CAE  z zakresu języka angielskiego.

Technikum Łączności jest partnerem Addvantage Centrum British Council. Szkoła jest centrum egzaminacyjnym, co pozwala na przeprowadzanie egzaminów FCE lub CAE w Technikum Łączności, w dogodnym terminie, w cenie niższej niż proponowana ogólnie na rynku. Zapewniamy bezpłatne materiały ćwiczeniowe dla uczniów. Egzamin FCE na poziomie średnio zaawansowanym wyższym (B2), rozpoznawalny na całym świecie przez tysiące pracodawców oraz instytucji edukacyjnych. Egzamin jest ważny bezterminowo, pomaga w osiągnięciu sukcesu na dalszych etapach edukacji i kariery zawodowej. Egzamin językowy na poziomie C1, potwierdzający zaawansowaną znajomość języka angielskiego. CAE jest uznawany na całym świecie i jest ważny bezterminowo. Egzamin spełnia wymogi uniwersytetów i instytucji szkoleniowych za granicą. Stanowi doskonałe narzędzie pomocne w zdobyciu wymarzonej pracy w kraju i za granicą.

Prowadzimy szeroką ofertę praktyk zawodowych, których głównym celem jest wzrost kompetencji zawodowych i kluczowych uczniów Zespołu Szkół Łączności w Poznaniu. Miejsca praktyk to regionalne i krajowe przedsiębiorstwa. Ponadto, uczniowie mają możliwość odbywania zagranicznych praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach i instytucjach szkoleniowych w Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.


Nasze motto brzmi: „Kluczem do sukcesu jest wyprzedzanie o krok tego co ma nadejść”. Dlatego też stale się rozwijamy i wzbogacamy naszą ofertę kształcenia o nowe, atrakcyjne dla współczesnego rynku pracy zawody.