Technik robotyk

Technikum Łączności

W programie nauczania zawodu znajdują  się następujące zagadnienia:

 • Obsługa i eksploatacja robotów przemysłowych,
 • Programowanie robotów przemysłowych,
 • Konserwacja i diagnostyka układów robotów przemysłowych.
 

Kwalifikacje

ELM.07

Montaż, uruchamianie i obsługiwanie systemów robotyki

Dowiedz się więcej
ELM.08

Eksploatacja i programowanie systemów robotyki

Dowiedz się więcej

Przedmioty rozszerzone

Współpraca i patronaty

Współpraca z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową
Współpraca z Politechniką Poznańską

CEL KSZTAŁCENIA

Celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do:

 • montowania, uruchamiania i obsługi układów mechanicznych i elektronicznych robotów;
 • dobierania i posługiwania się narzędziami do obróbki materiałów;
 • wykonywania pomiarów wielkości mechanicznych i elektrycznych;
 • czytania szkiców i rysunków elementów konstrukcji robotów;
 • programowania robotów przemysłowych.

PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY

 • ośrodki badawczo-rozwojowe;
 • biura konstrukcyjno-technologiczne;
 • laboratoria zakładów przemysłowych;
 • hale produkcyjne;
 • działalność gospodarcza

WYBRANE PRZEDMIOTY ZAWODOWE

 • technologie i konstrukcje mechaniczne w robotyce;
 • elektrotechnika i elektronika w robotyce;
 • podstawy programowania robotów;
 • komputerowe wspomaganie w robotyce;
 • aplikacje zrobotyzowane;
 • projektowanie układów sterowania robotów.

DODATKOWE INFORMACJE

 • zajęcia na Politechnice Poznańskiej;
 • certyfikaty językowe DSD I PRO; FCE i CAE;
 • certyfikaty CISCO Networking Academy oraz Microsoft;
 • uprawnienia SEP do 1 KV;
 • praktyki zagraniczne;
 • stypendia naukowe

Próg punktowy uzyskany przez kandydatów przyjętych w roku szkolny 2022/2023 w zawodzie technik robotyk wyniósł 152 punkty.