Kwalifikacja: ELM.07

Montaż, uruchamianie i obsługiwanie systemów robotyki