Egzaminy zawodowe

Informacje dotyczące wydawania świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, dyplomów, suplementów oraz informacji o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzonych w sesji letniej 2021r.

Dokumenty będą wydane według następującego harmonogramu:

Tegoroczni absolwenci technikum oraz absolwenci lat ubiegłych – w godzinach pracy sekretariatu uczniowskiego (od poniedziałku do piątku 9:00-15:00 lub w czwartki od 9:00-18:00) .

Uczniowie klas trzecich i czwartych technikum – dokumenty zostaną wydane przez wychowawców klas na zajęciach lekcyjnych.