Egzaminy zawodowe

Deklaracje dla uczniów przystępujących do egzaminu zawodowego w sesji letniej (czerwiec/lipiec 2022r.)

technik automatyk

technik elektronik

technik fotografii i multimediów

technik informatyk

technik teleinformatyk

elektronik – szkoła branżowa I stopnia

Wypełnione deklaracje w wersji papierowej należy dostarczyć do sekretariatu uczniowskiego do dnia 7 lutego 2022 r.