Egzaminy zawodowe

Deklaracje dla uczniów przystępujących do egzaminu zawodowego w sesji LATO 2024

technik automatyk – klasa 4AT

technik fotografii i multimediów – klasa 4FT

technik informatyk – klasy 4I1T i 4I2T

technik teleinformatyk – klasa 4ET/TT

technik programista – klasa 3PT

Wypełnione deklaracje należy dostarczyć do sekretariatu uczniowskiego do dnia 2 lutego 2024 r.