Egzaminy zawodowe

Informacje dotyczące egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec – lipiec 2021

Uczniowie klas trzecich i czwartych Technikum, którzy będą przystępowali do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec – lipiec 2021r. powinni bezwzględnie w terminie do dnia 7 lutego 2021 roku złożyć w sekretariacie uczniowskim wypełnione deklaracje przystąpienia do egzaminu. Złożenie deklaracji jest warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji letniej 2021r.