Egzaminy zawodowe

Deklaracje dla uczniów przystępujących do egzaminu zawodowego w sesji lato 2023 (czerwiec 2023r.)

technik automatyk

technik fotografii i multimediów

technik informatyk

technik teleinformatyk

Wypełnione deklaracje należy dostarczyć do sekretariatu uczniowskiego do dnia 27 stycznia 2023 r.