Egzaminy zawodowe

Informacje dotyczące egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec – lipiec 2020

Podczas sesji letniej czerwiec – lipiec 2020 w Zespole Szkół Łączności odbędą się egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie:

– Kwalifikacje jednoliterowe:

Klasa Symbol cyfrowy zawodu Nazwa zawodu Oznaczenie kwalifikacji Nazwa kwalifikacji
4AT 311408 technik elektronik E.20 Eksploatacja urządzeń elektronicznych
4CT 343104 fototechnik A.25 Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

Uczniowie składają deklaracje przystąpienia do egzaminu w sekretariacie uczniowskim do 22.02.2020 roku.

– Kwalifikacje dwuliterowe:

Klasa Symbol cyfrowy zawodu Nazwa zawodu Oznaczenie kwalifikacji   Nazwa kwalifikacji
3AT 311909 technik automatyk EE.17 Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej
3B1T 351203 technik informatyk EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
3B2T 351203 technik informatyk EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
3B3T 351203 technik informatyk EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
3C1T 343105 technik fotografii i multimediów AU.23 Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
3C2T 343105 technik fotografii i multimediów AU.23 Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
3DT 351103 technik teleinformatyk EE.10 Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci teleinformatycznych
3ET 311408 technik elektronik EE.03 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

Uczniowie składają deklaracje przystąpienia do egzaminu w sekretariacie uczniowskim do 07.02.2020 roku.