W roku szkolnym  2018/2019 będą organizowane spotkania przygotowujące uczniów do udziału w następujących olimpiadach technicznych:

  • Olimpiada Wiedzy Technicznej – grupa  elektryczna  i  elektroniczna
  • Olimpiada  Elektryczna i Elektroniczna  „EUROELEKTRA” – grupa  elektryczna,  elektroniczna,  teleinformatyczna
  • Ogólnopolska  Olimpiada  Elektryczna i Elektroniczna
  • Olimpiada  Innowacji  Technicznych i Wynalazczości
  • Olimpiada informatyczna
  • Konkurs ELEKTRON
  • Konkurs „Elektronika by żyło się łatwiej”

W poprzednich latach uczniowie ZSŁ odnosili szereg sukcesów w tych olimpiadach i konkursach.

Jeśli chcesz spróbować swych sił zgłoś swój udział. Pomożemy !Bądź aktywny. Aktywność to szansa na sukces !

Zgłoszenia, przez dzienniczek lub osobiście, proszę kierować do Pana Andrzeja Grześkowiaka lub Pana Stanisława Sitka