Olimpiady i konkursy

Konkurs na projekt pisanki 3D

https://konkurs.crevado.com/


LIGA KLAS

LIGA KLAS to całoroczne współzawodnictwo pomiędzy klasami uczniów szkoły ponadgimnazjalnej w Zespole Szkół Łączności w zakresie dydaktycznym i wychowawczym.

* Cele:

  • podniesienie jakości kształcenia,
  • motywowanie uczniów do podniesienia poziomu frekwencji i wyników w nauce,
  • wyzwalanie kreatywności,
  • motywowanie uczniów do rozwoju osobowego i społecznego,
  • wyzwalanie wśród uczniów poczucia odpowiedzialności za swój rozwój,
  • motywowanie do działania na rzecz szkoły i środowiska,
  • kształtowanie postawy patriotycznej.