Olimpiady i konkursy

Szczegółowe informacje:

Konkurs – BiblioboXX


Z radością informujemy, że Jakub Nowicki, Szymon Sobczak oraz Wiktor Nowacki otrzymali Nagrody Miasta Poznania za szczególne osiągnięcia dla uczniów poznańskich szkół . Jakub oraz Szymon zostali nagrodzeni w kategorii sportowej, natomiast Wiktor został nagrodzony w kategorii naukowej. Nagrody mają charakter finansowy.

Więcej informacji o nagrodzonych uczniach:

LIGA KLAS

LIGA KLAS to całoroczne współzawodnictwo pomiędzy klasami uczniów szkoły ponadgimnazjalnej w Zespole Szkół Łączności w zakresie dydaktycznym i wychowawczym.

* Cele:

  • podniesienie jakości kształcenia,
  • motywowanie uczniów do podniesienia poziomu frekwencji i wyników w nauce,
  • wyzwalanie kreatywności,
  • motywowanie uczniów do rozwoju osobowego i społecznego,
  • wyzwalanie wśród uczniów poczucia odpowiedzialności za swój rozwój,
  • motywowanie do działania na rzecz szkoły i środowiska,
  • kształtowanie postawy patriotycznej.