W roku szkolnym  2018/2019 będą organizowane spotkania przygotowujące uczniów do udziału w następujących olimpiadach technicznych:

  • Olimpiada Wiedzy Technicznej – grupa  elektryczna  i  elektroniczna
  • Olimpiada  Elektryczna i Elektroniczna  „EUROELEKTRA” – grupa  elektryczna,  elektroniczna,  teleinformatyczna
  • Ogólnopolska  Olimpiada  Elektryczna i Elektroniczna
  • Olimpiada  Innowacji  Technicznych i Wynalazczości
  • Olimpiada informatyczna
  • Konkurs ELEKTRON
  • Konkurs „Elektronika by żyło się łatwiej”

W poprzednich latach uczniowie ZSŁ odnosili szereg sukcesów w tych olimpiadach i konkursach.

Jeśli chcesz spróbować swych sił zgłoś swój udział. Pomożemy !Bądź aktywny. Aktywność to szansa na sukces !

Zgłoszenia, przez dzienniczek lub osobiście, proszę kierować do Pana Andrzeja Grześkowiaka lub Pana Stanisława Sitka

Konkurs o tytuł najlepszego programisty Miasta Poznania.

Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu ma przyjemność zaprosić wszystkich uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych i 3 klas gimnazjum zainteresowanych programowaniem do udziału w „Konkursie o tytuł Najlepszego Programisty Miasta Poznania”. Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent Miasta Poznania oraz Wielkopolski Kurator Oświaty.
Serdecznie zapraszamy zespoły 3 – osobowe. Zgłoszenia dokonuje nauczyciel informatyki poprzez przesłanie zgłoszenia na adres: office@zsl.poznan.pl w treści maila wpisując: konkurs programistyczny. Dokumenty do pobrania: