Technik teleinformatyk

Technikum Łączności

W programie nauczania zawodu znajdują się następujące zagadnienia:

  • Zarządzanie systemami informatycznymi,
  • Zabezpieczenia sieci przed zagrożeniami zewnętrznymi,
  • Wiedza z zakresu informatyki, elektroniki i telekomunikacji.

Kwalifikacje

INF.07

Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami operacyjnymi

Dowiedz się więcej
INF.08

Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi

Dowiedz się więcej

Przedmioty rozszerzone

Współpraca i patronaty

INEA
Współpraca z Inea S.A.
Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz
Współpraca z Regionalnym Centrum Informatyki Bydgoszcz
Technik teleinformatyk

CEL KSZTAŁCENIA

Celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • projektowania i obsługiwania sieci komputerowych w tym sieci rozległych;
  • obsługiwania urządzeń LAN/WAN;
  • konfigurowania i obsługiwania serwerów oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych,
  • tworzenia dokumentacji sieci teleinformatycznej;
  • wdrażania sieci komórkowych LTE i 5G.

PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY

  • przedsiębiorstwa telekomunikacyjne i teleinformatyczne;
  • firmy sprzedające i montujące sprzęt teleinformatyczny, kamery i telefony komórkowe;
  • organy administracji publicznej;
  • prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

WYBRANE PRZEDMIOTY ZAWODOWE

  • podstawy elektrotechniki i elektroniki;
  • rysunek techniczny i AutoCad;
  • układy cyfrowe;
  • systemy sieci i transmisji danych;
  • urządzenia techniki komputerowej;
  • sieci komputerowe.

INFORMACJE DODATKOWE

  • zajęcia na Politechnice Poznańskiej;
  • certyfikaty językowe DSD I PRO, FCE, CAE;
  • certyfikaty CISCO Networking Academy oraz Microsoft;
  • uprawnienia SEP do 1 kV;
  • praktyki zagraniczne;
  • stypendia naukowe.