Technik teleinformatyk

Technikum Łączności

W programie nauczania zawodu znajdują się następujące zagadnienia:

 • Zarządzanie systemami informatycznymi,
 • Zabezpieczenia sieci przed zagrożeniami zewnętrznymi,
 • Wiedza z zakresu informatyki, elektroniki i telekomunikacji.

Kwalifikacje

INF.07

Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami operacyjnymi

Dowiedz się więcej
INF.08

Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi

Dowiedz się więcej

Przedmioty rozszerzone

Współpraca i patronaty

INEA
Współpraca z Inea S.A.
Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz
Współpraca z Regionalnym Centrum Informatyki Bydgoszcz
Technik teleinformatyk

CEL KSZTAŁCENIA

Celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • projektowania i obsługiwania sieci komputerowych w tym sieci rozległych;
 • obsługiwania urządzeń LAN/WAN;
 • konfigurowania i obsługiwania serwerów oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych,
 • tworzenia dokumentacji sieci teleinformatycznej;
 • wdrażania sieci komórkowych LTE i 5G.

PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY

 • przedsiębiorstwa telekomunikacyjne i teleinformatyczne;
 • firmy sprzedające i montujące sprzęt teleinformatyczny, kamery i telefony komórkowe;
 • organy administracji publicznej;
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

WYBRANE PRZEDMIOTY ZAWODOWE

 • podstawy elektrotechniki i elektroniki;
 • rysunek techniczny i AutoCad;
 • układy cyfrowe;
 • systemy sieci i transmisji danych;
 • urządzenia techniki komputerowej;
 • sieci komputerowe.

INFORMACJE DODATKOWE

 • zajęcia na Politechnice Poznańskiej;
 • certyfikaty językowe DSD I PRO, FCE, CAE;
 • certyfikaty CISCO Networking Academy oraz Microsoft;
 • uprawnienia SEP do 1 kV;
 • praktyki zagraniczne;
 • stypendia naukowe.

Próg punktowy uzyskany przez kandydatów przyjętych w roku szkolny 2022/2023 w zawodzie technik teleinformatyk wyniósł 150 punktów.