Projekt: YouNG Goes Further

Projekt: YouNG Goes Further

Projekt „YouNG Goes Further” realizowany jest w ramach Programu Unii Europejskiej Erasmus+ (Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk). Partnerami projektu jest: Polska, Wielka Brytania, Bułgaria, Malta