Projekt: YouNG Goes Further

Projekt „YouNG Goes Further” realizowany jest w ramach Programu Unii Europejskiej Erasmus+ (Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk). Partnerami projektu jest: Polska, Wielka Brytania, Bułgaria, Malta i Słowacja. 

Główne cele projektu to:

  • promowanie edukacji w zakresie przedsiębiorczości i przedsiębiorczości społecznej wśród młodzieży,
  • włączenie tematyki związanej z kształtowaniem umiejętności przedsiębiorczych do programu zajęć różnych przedmiotów szkolnych,
  • zapobieganie wykluczeniom społecznym,
  • zaangażowanie nauczycieli i pracodawców do udziału w rozwoju edukacji nakierowanej na przedsiębiorczość.

Szczegółowe cele projektu obejmują:

Rozwój umiejętności miękkich wśród młodzieży, postaw przedsiębiorczości, wspieranie samorozwoju.   

Beneficjentami projektu są uczniowie klas I i II Technikum Łączności, nauczyciele, trenerzy oraz pracodawcy.

Pierwsze międzynarodowe spotkanie partnerów projektu odbyło się w dniach 8-9 października 2018r. w Bratysławie na Słowacji. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele:

Zespołu Szkół Łączności (Polska), Pedal Consulting (Słowacja), Junior Achievement (Bułgaria), Malta College of Art, Science and Technology (Malta) oraz  firma NGi (Wielka Brytania). 

Drugie spotkanie międzynarodowe w ramach projektu YouNG Goes Further odbyło się w dniach 18-19 marca 2019r. w Nottingham w Wielkiej Brytanii. W spotkaniu wzięli udział wszyscy partnerzy projektu czyli firma NGi, Pedal Consulting, JA Bulgaria, Uczelnia MCAST oraz Zespół Szkół Łączności, który reprezentowały koordynatorki projektu: wicedyrektor Magdalena Jurczyk-Maciuszonek oraz Pani Monika Kudlińska. Głównym celem spotkania było omówienie realizacji lekcji z zakresu przedsiębiorczości w krajach partnerskich oraz ewaluacja działań i opracowanie harmonogramu nadchodzących wydarzeń.

Powiązane aktualności