Projekt „Wzrost kompetencji zawodowych uczniów i kadry ZSŁ efektem praktyk i szkoleń w środowisku międzynarodowym”

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Dzięki programowi Erasmus+ osoby uczące się zawodu mogą zdobyć praktyczne doświadczenie zawodowe za granicą oraz podwyższać swoje umiejętności językowe.

Numer projektu 2017-1-PL01-KA102-036726

 

Projekt „Wzrost kompetencji zawodowych uczniów i kadry ZSŁ efektem praktyk i szkoleń w środowisku międzynarodowym” realizowany był  ramach Programu Erasmus+ Akcja 1 w Sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.

Beneficjentami projektu było 54 uczniów oraz 8 nauczycieli kształcenia zawodowego. Uczniowie w zawodzie technik informatyk, technik teleinformatyk, technik elektronik oraz fototechnik odbyli 4-tygodniowe praktyki zawodowe w firmach w Maladze oraz w Sewilli. Nauczyciele natomiast odbyli tygodniowe szkolenia typu Job shadowing w Sewilli.

Czas trwania projektu: 01.08.2017 – 31.07.2019

Kraj: Hiszpania

Partnerem projektu była międzynarodowa firma doradcza i szkoleniowa EuroMind, która specjalizuje się w organizacji projektów kształcenia i szkolenia zawodowego z siedzibami w Andaluzji – w Sewilli, Maladze i Ubedzie (Hiszpania). EuroMind, jako organizator szkoleń realizuje projekty w obszarze edukacji zawodowej, ogólne i sektorowe kursy językowe, praktyki i warsztaty dla uczniów techników i szkół zawodowych, wizyty studyjne, warsztaty poświęcone różnym stylom życia i zwyczajom panującym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, jak również zajęcia dedykowane metodom efektywnego i praktycznego poszukiwania pracy na terenie UE.

Celem głównym projektu było umożliwienie młodzieży zdobycia wiedzy i umiejętności zawodowych i językowych w zagranicznych miejscach pracy, które będą mogły być wykorzystane w praktyce na lokalnym bądź międzynarodowym rynku pracy. Natomiast kadra miała możliwość poznania za granicą nowych metod uczenia zawodu, podniesienia swoich kompetencji zawodowych, pedagogicznych oraz językowych jak również rozwijania trwałej współpracy między instytucjami kształcenia i szkolenia zawodowego z różnych krajów.

Cele szczegółowe projektu obejmowały :
– opanowanie i rozwój kompetencji zawodowych i kluczowych uczniów klas Technikum,

– podniesienie kompetencji językowych,

– podniesienie kompetencji interpersonalnych,

– podniesienie kompetencji technicznych.

Uczniowie oraz kadra ZSŁ znacznie rozwinęła swoje kompetencje zawodowe oraz tzw. kompetencje miękkie. Uczniowie, osiągnęli bardzo wysokie wyniki egzaminów zawodowych i maturalnych, rozwinęli kompetencje językowe, społeczne oraz poznali zasady funkcjonowania międzynarodowego rynku pracy. Młodzież zwiększyła swoje szanse na zatrudnienie w krajowych i zagranicznych przedsiębiorstwach w których w ostatnim czasie znaczną rolę odgrywają umiejętności współpracy w środowisku międzynarodowym.

Dzięki udziałowi uczniów Technikum Łączności w zagranicznych praktykach zawodowych w ramach programu Erasmus+ powstały ciekawe pomysły na upowszechnienie mobilności opracowane przez uczniów:

Grupa 1 Uczniowie stworzyli stronę na Facebooku, na której każdego dnia opisywali swoje doświadczenia i relacje z praktyk zawodowych.

https://pl-pl.facebook.com/143260879094213/posts/…maladze/1637620499658236/

Grupa 2 W ramach wyjazdu na zagraniczne praktyki zawodowe grupa 2 opracowała i przygotowała kalendarz na rok 2019, w którym znalazły się fotografie wykonane przez uczniów fototechnika.

Grupa 3 Informatycy i teleinformatycy wykonali film, który był podsumowaniem ich wyjazdu na praktyki zawodowe. https://www.facebook.com/216532938425246/videos/2179693629010645/

Kadra ZSŁ poznała nowe metody kształcenia praktycznego uczniów, nawiązała współpracę z instytucjami zagranicznymi kształcącymi w zawodach oraz poznała wymogi zagranicznego rynku pracy. Efekty dla szkoły to głównie wzrost jakości kształcenia zawodowego, dzięki zmotywowanej i rozwijającej się zawodowo kadrze oraz umiejętnościom zdobytym podczas realizacji projektu, atrakcyjna oferta kształcenia oparta o nowe specjalizacje w zawodzie technik fotografii i multimediów (specjalizacja filmowa) a także uznanie na lokalnym, krajowym i międzynarodowym rynku edukacji i pracy.

Uczniowie po zakończeniu praktyk zawodowych w celu potwierdzenia zdobytych umiejętności oraz uczestnictwa w projekcie otrzymali: certyfikat odbycia praktyk, Indywidualny Wykaz Osiągnięć ECVET, certyfikat Europass – Mobilność oraz certyfikat odbycia kursu języka hiszpańskiego.

Kadra w ramach szkolenia Job shadowing otrzymała certyfikat odbycia szkolenia.

Powiązane aktualności