Ubezpieczenie

Szanowni Państwo,

w bieżącym roku szkolnym decyzję o ubezpieczeniu NNW dziecka oraz jego wysokości podejmują wyłącznie rodzice lub prawni opiekunowie indywidualnie.