Technik informatyk

Technikum Łączności

W programie nauczania zawodu znajdują się następujące zagadnienia:

 • Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych,
 • Projektowanie i administrowanie lokalnymi sieciami komputerowymi,
 • Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych.

Kwalifikacje

INF.02

Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

Dowiedz się więcej
INF.03

Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Dowiedz się więcej

Przedmioty rozszerzone

Współpraca i patronaty

Współpraca z Politechniką Poznańską
Współpraca z Wunderman Thompson Technology

Języki obce:

język angielski (kontynuacja)

język niemiecki (kontynuacja)

Przedmioty punktowane:

 • język polski
 • matematyka
 • informatyka
 • język obcy nowożytny ,  drugi język obcy nowożytny

CEL KSZTAŁCENIA

Celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • tworzenie oprogramowania,
 • zarządzania danymi,
 • administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi,
 • projektowanie,
 • tworzenie i zarządzanie stronami WWW,
 • znajomość sprzętu komputerowego, jego montaż oraz serwisowanie.

PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY

 • Firmy tworzące oprogramowanie i aplikacje;
 • firmy zajmujące się montażem sieci komputerowych;
 • firmy z sektora IT;
 • instytucje zajmujące się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania; agencje reklamowe;
 • serwisy komputerowe;
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

WYBRANE PRZEDMIOTY ZAWODOWE

 • urządzenia techniki komputerowej;
 • podstawy elektroniki i mikroinformatyki;
 • systemy operacyjne;
 • lokalne sieci komputerowe;
 • witryny i aplikacje internetowe;
 • aplikacje desktopowe i mobilne;
 • projektowanie i administrowanie bazami danych

INFORMACJE DODATKOWE

 • zajęcia na Politechnice Poznańskiej
 • certyfikaty językowe DSD I PRO, FCE, CAE
 • certyfikaty CISCO Networking Academy oraz Microsoft
 • uprawnienia SEP do 1 kV
 • praktyki zagraniczne
 • stypendia naukowe

Próg punktowy uzyskany przez kandydatów przyjętych w roku szkolny 2023/2024 w zawodzie technik informatyk wyniósł 154 punkty.