Kwalifikacja: INF.03

Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych