Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych


Ważne informacje

Wnioski o pomoc zimową należy składać do 31.10.2021r.


Wszelką korespondencję należy przesyłać listownie na poniższy adres:

Komisja Socjalna w Zespole Szkół Łączności im. M.Kopernika

ul. Przełajowa 4

61-622 Poznań