PO WER

Rozpoczynamy realizację nowego projektu pt. „Uczniowie ZSŁ rozwijają kompetencje zawodowe i kluczowe na europejskim rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Głównym celem projektów PO WER w obszarze kształcenia i szkoleń zawodowych jest rozwój kompetencji zawodowych i kluczowych poprzez realizację działań polegających na mobilności ponadnarodowej.

Cele szczegółowe projektu obejmują rozwój kompetencji zawodowych i kluczowych uczniów ZSŁ oraz wzrost motywacji młodzieży do nauki
języków obcych oraz postawy proaktywnej w nowym środowisku.

W ramach projektu uczniowie Technikum Łączności będą mieli możliwość wyjazdu na zagraniczne praktyki zawodowe do Hiszpanii.


Numer projektu 2020-1-PL01-KA102-079084
Czas trwania projektu: 01.10.2020 – 30.09.2022

Dofinansowanie projektu z UE: 635 649,54 PLN

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 94,29% oraz ze środków krajowych w 5,71%.


Więcej informacji na temat Programu PO WER znajdują się na stronie internetowej:

https://power.frse.org.pl/

Powiązane aktualności