Kwalifikacja: INF.08

Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi