Kwalifikacja: ELM.08

Eksploatacja i programowanie systemów robotyki