Kwalifikacja: ELM.02

Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych