Kwalifikacja: AUD.02

Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu