Kwalifikacja: INF.04

Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji