Kwalifikacja: ELM.05

Eksploatacja urządzeń elektronicznych