Kwalifikacja: AUD.05

Realizacja projektów graficznych i multimedialnych