100-lecie Niepodległości Polski

W tym roku świętujemy 100-lecie Niepodległości Polski. Dokładnie 100 lat temu po 123 latach odrodziło się państwo polskie. Było ono  jednym z wielu państw powstałych po upadku imperium Habsburgów, Romanowów i Hohenzollernów. Jako jedyne wśród nowych na mapie Europy, powstało z części ziem zaboru rosyjskiego, austriackiego i pruskiego.

Polacy o swoją niepodległości walczyli od chwili upadku w 1795 roku, poprzez walki u boku Napoleona Bonaparte, powstania narodowowyzwoleńcze, działalność konspiracyjną, I wojnę światową,  ale również pracę u podstaw. Nasza Niepodległość była więc wywalczona, wyczekana i wymarzona. A taką Niepodległość ceni się szczególnie.

Dzień 11 listopada 1918 roku to data symboliczna powstania II Rzeczpospolitej, dzień w którym Józef Piłsudski przejął władzę z rąk Rady Regencyjnej w Warszawie. Cały listopad 1918 obfitował w tak istotne wydarzenia, które dały przede wszystkim podstawy ustrojowe kształtującej się państwowości. To spełnienie marzeń milionów Polaków, to dzień dla ówczesnych ludzi wyjątkowy, ale też początek trudnej drogi budowy państwa pod względem granic, systemu administracyjnego, prawnego, społecznego i gospodarczego. Sceptyk powie, że wiele się nie udało, że II RP upadła we wrześniu 1939, że porażek było więcej niż sukcesów. Dla pokolenia naszych przodków najważniejsze był jednak to, że się odrodziła, że 366 600 tys. km (kwadratowych) z 27 milionami mieszkańców to cud, który się im zdarzył, a  ich rodzice czy dziadowie, nawet o tym nie śnili.

Powiązane aktualności