Akademia MikroTIK w ZSŁ

Program MikroTik Academy – sieci komputerowe.

Gratulacje! Od  maja 2021 roku pan Krzysztof Lewandowski i pan Marcin Kubiak, nauczyciele ZSŁ uzyskali certyfikaty firmy sieciowej MikroTik MTCNA (MikroTik  Certified Network Associate). Nauczyciele przystąpili do egzaminu MikroTik MTCRE (MikroTik Certified Routing Engineer, egzamin ten zaliczyli pozytywnie a ponadto uzyskany wynik (wyższe kryteria) pozwolił im na zdobycie uprawnień instruktorskich w Akademii MikroTik.

Fot. Krzysztof Lewandowski
Fot. Marcin Kubiak

Po uzyskaniu uprawnień instruktorskich przez w/w inżynierów MikroTik Zespół Szkół Łączności wystąpił o akredytację Akademii Sieciowej Firmy Mikrotik.

Spełniamy wszystkie kryteria do uzyskania pozwolenia na prowadzenie Akademii MikroTik. Już wkrótce (od nowego roku szkolnego) będziemy mogli rozpocząć  Akademię MikroTik w ZSŁ.

W ramach Akademii będzie możliwe uzyskanie międzynarodowego certyfikatu sieciowego MTCNA – MikroTik  Certified Network Associate. Możliwość tę będą miały klasy teleinformatyczne i informatyczne. Egzamin będzie przeprowadzany przez i pod nadzorem instruktora Akademii na platformie egzaminacyjnej MikroTik zgodnie z wszelkimi wymaganiami stawianymi Akademii.

Program szkolenia do certyfikatu MTCNA obejmuje:

1. Wstęp

– Budowa Routerów OS.

– Sposobów zarządzania

– Zarządzania użytkownikami

– Podstawy zabezpieczenia dostępu.

2. DHCP

– Omówienie zasady działania DHCP Server–Client.

– Konfiguracja.

– Address Resolution Protocol (ARP).

– Tryby ARP.

– Tablica ARP RouterOS.

3. Bridging

– Czym jest bridging?

– Konfiguracja bridge i jego właściwości.

– Konfiguracja mostu bezprzewodowego.

4. Routing

– Podstawy koncepcji routingu (routing statyczny i dynamiczny).

– Konfigurowanie podsieci z wykorzystaniem routingu statycznego.

5. Wireless

– Omówienie zasad działania bezprzewodowych sieci w standardzie 802.11a/b/g/n/ac.

– Konfiguracja prostej sieci bezprzewodowej do zastosowania w małym biurze lub domu.

– Omówienie zagadnień związanych z bezpieczeństwem sieci bezprzewodowych.

– Narzędzia do monitorowania sieci bezprzewodowych.

6. Firewall

– Omówienie podstaw działania firewall.

– Zastosowanie filtrów firewall.

– Konfiguracja Destination NAT.

– Konfiguracja Source NAT.

– Fast Track.

– Listy adresów i ich zastosowanie w regułach Firewall.

7. QoS (Quality of Service)

– Konfiguracja prostych kolejek pozwalających na ograniczanie ruchu w sieci pomiędzy jej segmentami (target, destination, Burts). Zastosowanie pcq-rate, pcq-limit.

8. Tunele

– PPP.

– IP Pool.

– PPoE.

– Adresacja punkt punkt.

– Bezpieczny zdalny dostęp: SSTP, PPTP.

9. Narzędzia RouterOS

– RouterOS (Email, netwatch, ping, profiler).

– Monitoring (SNMP, wykresy, Interface Network Monitor, Dude).

Powiązane aktualności

Powiązane zawody