Akademia Sieci CISCO

W Zespole Szkół Łączności działa Akademia Sieci Cisco. W ramach zajęć szkolnych uczniowie klas technik informatyk oraz technik teleinformatyk zapoznają się z materiałem kursu CCNA Routing nad Switching dostępnego także w języku polskim. Program kursu podzielono na cztery części. Uczniowie, którzy ukończą pierwszą cześć kursu pt. „Wprowadzenie do sieci” uzyskają wiadomości i umiejętności w zakresie:
 • zrozumienia i opisania urządzeń oraz usług używanych do komunikacji w sieciach komputerowych i w Internecie,
 • zrozumienia i opisania roli warstw protokołów w sieciach komputerowych,
 • zrozumienia i opisania znaczenia schematu adresowania oraz sposobu nazewnictwa w różnych warstwach sieci IPv4 i IPv6,
 • projektowania, obliczania, stosowania masek podsieci i adresowania w celu spełnienia wymagań dotyczących sieci IPv4 i IPv6,
 • opisania podstaw działania sieci Ethernet dotyczących mediów transmisyjnych i usług,
 • tworzenia prostej sieci Ethernet składającej się z routerów i przełączników,
 • używania poleceń w wierszu poleceń (CLI) w celu wykonania podstawowej konfiguracji routera i przełącznika,
 • wykorzystywania programów sieciowych do analizy i weryfikacji przesyłanych danych w małej sieci lokalnej.
Druga cześć pt. „Podstawy routingu i przełączania” pozwoli uczniom na:
 • zrozumienie i opisywanie podstawowych pojęć dotyczących przełączania oraz działania przełączników Cisco,
 • zrozumienie i opisywanie rozszerzonych technologii przełączania, takich jak VLAN, VLAN Trunking Protocol (VTP), Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), Per VLAN Spanning Tree Protocol (PVSTP) oraz 802.1q,
 • konfigurowanie i rozwiązywanie podstawowych problemów w małej przełączanej sieci,
 • zrozumienie i opisywanie celu, charakteru i działania routera, tablic routingu i procesu wyszukiwania trasy,
 • konfigurowanie i weryfikowanie statycznych i domyślnych tras,
 • zrozumienie i opisywanie, jak VLAN-y tworzą logicznie oddzielne sieci i jak działa routing między nimi,
 • zrozumienie i opisywanie dynamicznych protokołów routingu, protokołów routingu wektora odległości i protokołów routingu stanu łącza,
 • konfigurowanie i rozwiązywanie problemów z podstawowymi działaniami routera w małej sieci dla protokołów: Routing Information Protocol (RIPv1 i RIPv2) oraz Open Shortest Path First (OSPF) (jednoobszarowy OSPF),
 • konfigurowanie i rozwiązywanie problemów sieci VLAN oraz routingu między VLAN-ami,
 • zrozumienie i opisywanie celu oraz rodzajów list kontroli dostępu (ACL),
 • konfigurowanie, monitorowanie i rozwiązywanie problemów z listami ACL dla IPv4 i IPv6,
 • zrozumienie i opisywanie działania oraz korzyści płynących z Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) i Domain Name System (DNS) dla IPv4 i IPv6,
 • zrozumienie i opisywanie działania oraz korzyści związanych z wykorzystywaniem translacji adresów (NAT),
 • konfigurowanie i rozwiązywanie problemów z translacją adresów (NAT).
Uczniowie, którzy zapoznają się z trzecią częścią kursu zatytułowaną „Skalowanie sieci” będą mogli :
 • konfigurować i rozwiązywać problemy związane z działaniem DHCP i DNS dla IPv4 oraz IPv4,
 • zrozumieć i opisać działanie oraz korzyści z wykorzystywania protokołu Spanning Tree (STP),
 • konfigurować i rozwiązywać problemy z STP,
 • zrozumieć i opisać działanie oraz korzyści płynące z agregacji łączy i Cisco VLAN Trunk Protocol (VTP),
 • konfigurować i rozwiązywać problemy z VTP, STP i RSTP,
 • konfigurować i rozwiązywać problemy z działaniem routerów w złożonej sieci IPv4 oraz IPv6
 • konfigurować i rozwiązywać problemy zaawansowanych funkcji routerów oraz implementować protokoły RIP, OSPF i EIGRP dla IPv4 oraz IPv6,
 • zarządzać plikami licencyjnymi i konfiguracyjnymi Cisco IOS.
Ostatnia część kursu pt. „Łączenie sieci” pozwoli uczniom na:
 • zrozumienie i opisanie różnych technologii WAN oraz korzyści z nich płynących,
 • zrozumienie i opisanie działania oraz korzyści z wirtualnych sieci prywatnych (VPN) i tunelowania,
 • konfigurowanie i rozwiązywanie problemów połączeń szeregowych,
 • konfigurowanie i rozwiązywanie problemów połączeń szerokopasmowych,
 • konfigurowanie i rozwiązywanie problemów tunelowania IPSec,
 • monitorowanie i rozwiązywanie problemów w działaniu sieci przy użyciu sysloga, SNMP i NetFlow,
 • projektowanie architektur sieciowych :sieci nieograniczonych i centrów danych (wirtualizacja).
Wszyscy uczniowie szkoły mają dostęp do tego kursu oraz do kursów:

Powiązane aktualności

Powiązane zawody