Debata: Wirtualna rzeczywistość a realne życie

W piątek, 14 grudnia w naszej szkole odbyła się debata z udziałem uczniów klas drugich technikum oraz przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej Policji – Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością, zastępcy Komendanta Komisariatu Poznań Północ oraz  psychologiem z Poradni Psychologicznej. W trakcie spotkania poruszono tematy: przejawów cyberprzemocy i jej form, odpowiedzialności karnej, uzależnienia od Internetu oraz sposobów reagowania i pomocy w przypadku wystąpienia tych zjawisk.