Doniesienia medialne

Szanowni Państwo,

w trosce o uspokojenie doniesień ( a co za tym idzie atmosfery niepokoju)  o zatrzymaniu ucznia klasy I technikum przez Policję w dniu 10.12.2019 r. informuję, iż nie wniósł on na teren szkoły broni (ani jej atrapy). Pomimo interwencji ze strony Dyrekcji ZSŁ (po informacji od jednego z rodziców) incydent w postaci  aresztowania ucznia miał charakter prywatny bowiem dotyczył przedmiotów i nośników elektronicznych zabezpieczonych w domu rodzinnym. Korzystając z okazji proszę wszystkich Rodziców o baczne przyglądanie się zachowaniom dzieci oraz posiadanym przez nich przedmiotom, które mogą zagrażać zdrowiu lub życiu ich samych jak i osób postronnych. Wszelkie szczegółowe informacje na temat zdarzenia przekazane zostały do Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania. Prowadzona przez ZSŁ szeroko rozumiana profilaktyka w zakresie bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły ma za zadanie sprawne i efektywne rozwiązywanie problemów wychowawczych około 900 uczniów, jak do tej pory z powodzeniem. Proszę zatem Państwa o spokojne podejście do doniesień poznańskich mediów.

Jerzy Małecki

Dyrektor Zespołu Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu