Komunikat Dyrektora w sprawie dodatkowych dni wolnych

KOMUNIKAT w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020


W związku z organizacją egzaminów maturalnych 08-09-10.06.2020r. oraz 17.06.2020r. są dniami wolnym od zajęć dydaktycznych prowadzonych zdalnie.

Zgodnie z obowiązującym kalendarzem roku szkolnego 2019/2020  12.06.2020 oraz 23.06.2020 są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych prowadzonych zdalnie.