Konsultacje dla rodziców

Podczas nauczania zdalnego do dnia 08.11.2020, nauczyciele są dostępni dla Uczniów i Rodziców on-line poprzez mobidziennik w ramach konsultacji w każdy czwartek w godz. 18.00 – 19.00.