Nagrody za osiągnięcia w nauce

Z okazji 20-lecia istnienia firmy Kimball Electronics Poland przedstawiciele ufundowali 20 nagród dla Uczennic i Uczniów ZSŁ, którzy w ubiegłym roku szkolnym osiągnęli najwyższe wyniki w nauce. Nagrody pieniężne w wysokości 500 zł zostały wręczone podczas inauguracji roku szkolnego przez Panią Małgorzatę Jarosz-Drygalską, reprezentująca firmę Kimball Electronics, która od wielu lat współpracuje z Zespołem Szkół Łączności. Specjalne roczne stypendia otrzymało również 13 Uczniów patronackiej klasy firmy Kimball o profilu technik elektronik. Gratulujemy nagrodzonym Uczennicom i Uczniom a przedstawicielom firmy Kimball bardzo dziękujemy i życzymy kolejnych lat sukcesów na rynku.