Najlepszy Programista Miasta Poznania wybrany!

Rankiem 27 maja 2022 uczniowie z siedmiu szkół powiatu poznańskiego wraz z opiekunami stawili się w Zespole Szkół Łączności na finale konkursu o tytuł Najlepszego Programisty Miasta Poznania organizowanego już po raz czwarty przez naszą szkołę. Uczestnicy pod opieką pana Andrzeja Grześkowiaka – wicedyrektora ds. kształcenia zawodowego mieli możliwość zwiedzenia szkoły i zapoznania się z ofertą edukacyjną szkoły.

10 osób z najwyższym wynikiem testu wiedzy ogólnej z informatyki, który odbył się 25 marca, w finale zmierzyło się z zadaniami dotyczącymi realizacji komputerowej algorytmu w języku C++ lub Python: pracy z ciągiem liczb, szyfrowaniem tekstu czy obliczeniami arytmetycznymi.  Zadania oceniało jury w składzie p. Anna Adamek, p.Beata Pudełko, p.Katarzyna Paprzycka oraz p.Albert Cenkier – Director of Technology firmy Wunderman Thompson Technology. Najlepiej z postawionymi zadaniami poradził sobie Tymon Kuśnierczak ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie i to on otrzymał tytuł Najlepszego programisty Miasta Poznania. Miejsce drugie zajął Bartosz Pawlicki z SP nr 2 w Luboniu, a miejsce trzecie – Dominik Adamczyk z SP nr 2 w Komornikach.

Przed ogłoszeniem wyników uczestnicy gali finałowej wzięli udział w wykładzie o algorytmach mrówkowych wygłoszonym przez p.Kacpra Chomicza – Senior Technical Lead’a firmy WTT.

Wszyscy finaliści otrzymali pamiątkowe nagrody, a laureaci konkursu dodatkowo zestawy do programowania Raspberry Pi. Sponsorem nagród jest Wunderman Thompson Technology – patron klas programistycznych Ip i IIp, a dobrym duchem konkursu p.Magdalena Owsiana, Senior PR & CSR Manager tej firmy.

Gratulujemy wszystkim finalistom, prezentowane przez was umiejętności tworzenia i realizacji algorytmów są już na bardzo wysokim poziomie! Życzymy dalszych sukcesów.

Organizatorzy konkursu

Katarzyna Paprzycka

Beata Pudełko

Autorkami zdjęć są Liliana Bielawa i Julita Sękowska.

Powiązane aktualności

Powiązane zawody