Pamiętamy o tych, którzy odeszli.

W nadchodzących dniach pamiętamy i wspominamy nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów i absolwentów, którzy odeszli.