Poznań uzależniony od profilaktyki

W dniu 19.09.2018 r. odbyło się spotkanie profilaktyczne z funkcjonariuszami Policji oraz Straży Miejskiej, realizowane w ramach projektu „Poznań uzależniony od profilaktyki”. W jego ramach młodzież z klas: 3eG, 3pG, 2c1T i 2c2T zdobywała informacje na temat szkodliwości substancji psychoaktywnych oraz prawnych, zdrowotnych i społecznych konsekwencji ich używania.

Zajęcia te stanowiły kolejny etap projektu, po spektaklach w Teatrze Muzycznym; przed nami jeszcze zajęcia z przedstawicielami Fundacji Nowe Horyzonty i Stowarzyszenia Wspierania Sztuki, Edukacji i Terapii ArteFakt, które odbędą się jesienią.

Powiązane aktualności