Wszystkich zainteresowanych podjęciem nauki w Zespole Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu zapraszamy serdecznie do odwiedzenia naszego stoiska w czasie TARGÓW EDUKACYJNYCH, które odbędą się w dniach 1-3 marca 2019r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Zapraszamy również na DRZWI OTWARTE, które w naszej szkole odbędą się w następujących terminach:

czwartek, 14 marca 2019r. o godzinie 17:00 dla absolwentów gimnazjum i szkoły podstawowej

sobota, 30 marca 2019 r. godzina 9:00 dla absolwentów gimnazjum, godzina 11:00 dla absolwentów szkoły podstawowej

sobota, 11 maja 2019 r. godzina 9:00 dla absolwentów gimnazjum, godzina 11:00 dla absolwentów szkoły podstawowej

W roku szkolnym 2019/2020 planujemy otworzyć następujące kierunki kształcenia:

dla absolwentów gimnazjumdla absolwentów szkoły
podstawowej
technik automatyk (1 oddział) technik automatyk (1 oddział)
technik elektronik (1 oddział) technik elektronik (1 oddział)
technik informatyk (2 oddziały) technik informatyk (2 oddziały)
technik teleinformatyk (1 oddział) technik teleinformatyk (1 oddział)
technik fotografii i multimediów (1oddział) technik fotografii i multimediów (1oddział)
elektronik – szkoła branżowa (1 oddział)
elektronik – szkoła branżowa (1 oddział)