W roku szkolnym 2019/2020 planujemy otworzyć następujące kierunki kształcenia:

dla absolwentów gimnazjum dla absolwentów szkoły
podstawowej
technik automatyk (1 oddział) technik automatyk (1 oddział)
technik elektronik (1 oddział) technik elektronik (1 oddział)
technik informatyk (2 oddziały) technik informatyk (2 oddziały)
technik teleinformatyk (1 oddział) technik teleinformatyk (1 oddział)
technik fotografii i multimediów (1 oddział) technik fotografii i multimediów (1 oddział)
elektronik – szkoła branżowa (1 oddział) elektronik – szkoła branżowa (1 oddział)
 
Dokumenty do pobrania w procesie rekrutacji: